Prediktiva målgrupper

Identifiera, rikta in dig på och få kontakt med rätt målgrupp varje gång med AI-baserad målgruppssegmentering.


En större målgrupp är bra. Men en mottaglig målgrupp är bättre.

Även varumärken som har djupgående kännedom om sin målgrupp vet att det alltid går att bli ännu bättre. Potentiella kunder dyker upp dagligen och att ha rätt verktyg på plats för att upptäcka och konvertera dem är nyckeln till en stabil tillväxt.

Marketo Engage använder sig av data och information istället för antaganden för att se till att du når exakt rätt personer varje gång. Bygg vidare på tidigare kampanjers framgångar genom att skapa nya lookalike-målgrupper att kontakta eller hitta nya målgrupper för era kampanjer och event medan ni optimerar befintliga kampanjer så att ni kan ge maximalt värde till varje kund på varje kontaktyta. Medan du arbetar får du meddelanden där du kan se om ni inte når era mål redan i förväg och rekommendationer för hur du kan öka på engagemanget. Med Marketo Engage får du hjälp av AI att hålla kunderna engagerade, vare sig det handlar om en digital kampanj eller ert senaste event.

Upplev Marketo Engage i praktiken med vår interaktiva produktdemo.

Se vad som får den här funktionen att fungera.

Prediktiva filter

  • Öka chanserna att nå era mål för anmälningar till och besök på event utan att utöka sändlistan med personer ni skickar inbjudan till genom att använda prediktiva drag-and-drop-filter för event i er målgruppssegmentering. 
  • Undvik att förlora målgruppsmedlemmar för alltid med irrelevant innehåll genom att låta AI undanta mottagare som sannolikt kommer att sluta prenumerera.

Prediktiv målspårning

  • Använd AI för att analysera tidigare program och förutsäga om ni kommer att uppnå ert konverteringsmål. 
  • Segmentera er inbjudningslista för eventmålgrupper utifrån mycket sannolik, sannolik och mindre sannolik att konvertera, så att ni kan kommunicera effektivt med alla.
  • Se en redovisning av varje programmedlems sannolikhet att vidta en viss åtgärd, som att delta i eller anmäla sig till ett event, baserat på deras tidigare engagemangsdata.

Lookalike-målgrupper

  • Skapa enkelt eller hitta en befintlig målgrupp – inklusive målgrupper för e-post, event och webbinarier – och identifiera omedelbart fler personer som passar profilen. 
  • Använd AI för att hitta målgrupper som liknar era bästa kunder så att ni snabbt och effektivt kan upprepa framgången ni haft med en kampanj näst gång.

AI-baserade rekommendationer

  • Vidta proaktiva åtgärder för att nå era eventmål med AI-baserade rekommendationer som levereras till er som åtgärdbara insikter.

Lär dig mer om prediktiva målgrupper i Marketo Engage.

Skalanpassa er personalisering och segmentering.

Att använda AI och maskininlärning för att skapa prediktivt innehåll och målgruppssegment kan öka ert målgruppsengagemang utan mer manuellt arbete. Vi visar hur du kommer igång med den här enkla infografiken: Anatomy of an Intelligent Content and Audience Strategy.

Guide

Ring oss och prata om vad Adobe Marketo Engage kan göra för ert företag.

Stående