https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/marketo-features

Säljinsikter

Med verktyg för säljinformation får ni djupgående insikter i köparnas beteenden så att säljteamen kan bli mer effektiva, plus verktyg för säljengagemang så att ni kan dra nytta av informationen.

____________________________________________________

Lägg mindre tid på att jaga leads och mer tid på att engagera och konvertera dem

Det krävs mer än bara öppen kommunikation för att att marknadsförings- och säljavdelningarna ska bli mer än summan av sina respektive delar. Att ge säljteamen fullständig överblick över var kunderna har varit, hur de har engagerat sig och vad deras nästa handling kan vara är av avgörande betydelse om du vill uppnå effektiv, personaliserad uppsökning som känns helt sömlös.

Adobe Marketo Engage gör att du kan dela dina värdefullaste marknadsföringsinsikter med säljteamet så att de kan agera snabbt och med fullt förtroende. Sales Insight körs direkt i ert CRM så att säljare kan arbeta på den arbetsyta de föredrar när de identifierar lovande leads och kan handla med större kunskap om just den köparens beteende. Säljarna kan övervaka beteenden som tyder på köpintresse – till exempel öppnade e-postmeddelanden och webbplatsbesök – men de kan också interagera direkt med befintliga såväl som potentiella kunder via kampanjer i flera steg, anpassningsbara e-postmallar, ett integrerat uppringningsprogram och mycket mer. Och det bästa av allt är att dessa aktivitetsdata synkas med CRM-systemet och Marketo Engage för att underlätta friktionsfria flerkanalsupplevelser och kundvårdsåtgärder i kontaktytor för både försäljning och marknadsföring.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/marketo/marketo-in-action-small

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Enkel prioritering av leads

 • Fokusera på de hetaste möjligheterna genom att rangordna leads på kontrollpanelen för köparstatus.
 • Ta kontakt med köpare så snart de är redo tack vare betygsättning av leads i realtid med multiattribuering inklusive betygsättning av köparens brådska, jämförande leadbetygsättning och best-fit-modellering.

Smidiga överlämningar

 • Förse säljteamen med engagemangsinformation för köpare i realtid med köparuppdateringar i ticker-stil, aviseringar om köpintention och taggning av viktiga kontakter.
 • Dela specifika kundreaktioner på marknadsföringsåtgärder för att vara säkra på att säljteamet följer upp med det mest relevanta budskapet.

Säljinsikter och åtgärder

 • Ge säljarna möjlighet att agera snabbt för att engagera befintliga och potentiella kunder direkt i CRM-systemet.
 • Kör engagemangskampanjer i flera steg, utnyttja anpassningsbara e-postmallar, ring samtal med ett integrerat uppringningsprogram och hantera uppgifter effektivt.
 • Spåra säljengagemangsaktiviteter och kundreaktioner och synkronisera data med CRM-systemet och Marketo Engage för att koordinera heltäckande upplevelser i kontaktytor för både försäljning och marknadsföring.

Aktivitetsspårning

 • Spåra engagemangsinformation från flera kanaler som webbaktivitet, öppnade e-postmeddelanden och klick – till och med anonym aktivitet spåras och konverteras.
 • Få tillgång till en fullständig historik vad gäller köpintresse och aktivitet med ett detaljerat kontaktregister, ämnesbaserade aktivitetsinsikter och aktivitetsdokumentation i realtid.

Från insikter till handling

 • Ge säljteamen möjligheten att omedelbart lägga till nya prospekt i utvalda marknadsföringskampanjer.
 • Låt säljare automatisera skapandet av personaliserade och spårbara e-postmeddelanden.
 • Låt säljare snabbt leverera beprövat innehåll till leads med körklara e-post- och kundvårdkampanjer.

Aviseringar i realtid

 • Ge säljteamen tillgång till på minuten aktuella kundinsikter, inklusive namn, konto, eventtyp och beskrivning med mera, direkt i CRM.
 • Förse säljteamen med kunduppdateringar i realtid till och med när de inte arbetar i sitt CRM med Lead Feed RS-uppdateringar.

Lär dig mer om Marketo Sales Insight

Använd data för att fånga din målgrupps uppmärksamhet på en konkurrensutsatt marknadsplats.

De flesta marknadsförare vet att deras kunders förväntningar har förändrats, men de kämpar ändå med att leva upp till de skiftande förväntningarna. Skapa en plan i flera steg för bättre engagemang med arbetsbladet Engagement: Transform Your Customer Relationships with Data.

Skaffa guiden

Guide

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/marketo-random