Segmentering

Skapa finjusterade lead- och kontobaserade målgrupper som uppdateras i realtid så att ni kan leverera välriktat och dynamiskt innehåll som ökar konverteringsgraden.


Ta fram bättre kundvårdsprogram med hjälp av detaljerade målgruppssegment.

En målgrupp är inte homogen. För att verkligen lyckas knyta an till olika leads inom en målgrupp måste ni kunna identifiera var de skiljer sig åt, inte bara nöja er med vad de har gemensamt. 

Med Adobe Marketo Engage kan ni skapa riktade målgruppssegment som uppdateras i realtid utifrån engagemang längs kundresan. I Marketo Engage kan ni skapa segment som kombinerar specifika profiluppgifter med information om köpfas. Tack vare den typen av exakt och aktuell information om kunderna kan ni med tillförsikt skapa dynamiska segmentspecifika marknadsföringsprogram, som ökar engagemanget och ger fler leads och högre konverteringsgrad. 

Upplev Marketo Engage i praktiken i den här interaktiva produktdemon.

Titta på de funktioner som ingår.

Attribut- och beteendebaserad segmentering

Kombinera avancerade filter för profil, beteende och andra anpassade data för att hitta detaljerade lead- och kontobaserade målgrupper till vilka ni kan rikta specifika och autentiska budskap.

Synkronisering av CRM-kontolistor

Koppla samman försäljning och marknadsföring med dubbelriktad datasynkronisering som länkar era befintliga CRM-verktyg till er uppdaterade kontolista, era kampanjaktiviteter och era engagemangsdata. 

Engagemangsuppdateringar i realtid

Konfigurera automatiserade arbetsflöden som synkar aktivitetstriggers med specifika målgrupper och CRM-data så att segment uppdateras i realtid utifrån försäljning, marknadsföring och kundengagemang. 

Flerdimensionell segmentering

Segmentera målgrupper utifrån en mix av aktuell köpfas, delad profilinformation och engagemangsbeteende.

Automatisk matchning av leads och konton

Visa det aktuella genomslaget för kontobaserad marknadsföring för ett målkonto genom att automatiskt länka leads till konton och identifiera hur många kända kontakter det finns i varje köpgrupp.

Läs mer om segmentering i Marketo Engage.

Bättre segment bygger på bättre profiler.

Hitta insikter som kan användas som utgångspunkt för effektiva riktade målgruppssegment som leder till ökat engagemang i det här webbinariet.

Guide

Guide

Det är enkelt att skapa segment i Marketo Engage.

I Adobe Experience League får du pedagogiska stegvisa instruktioner om hur du tar fram finjusterade målgruppssegment. Ta reda på hur enkelt det är.  

Relaterat innehåll

Ring oss och prata om vad Adobe Marketo Engage kan göra för ert företag.

Stående