https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/marketo-features

Målinriktning

Marknadsför och återmarknadsför mot lead- och kontobaserade målgrupper över marknadsföringskanaler och betalda mediekanaler med hjälp av matchning, avsikt, engagemang och CRM-aktivitet för att nå kunder med precision.

______________________________________________________

Rikta dig direkt till beslutsfattarna.

Även de bästa kampanjerna misslyckas om de inte når rätt målgrupp. I stället för att nöja dig med bred demografibaserad målinriktning behöver du verktyg som hjälper dig att identifiera profiler över alla konton och leverera det personaliserade innehåll som har störst genomslag.

Adobe Marketo Engage länkar samman försäljning och marknadsföring genom att samla leadhantering och målkontohantering i en och samma lösning. Använd ett program för att smidigt aktivera och rikta dig till lead- och kontobaserade målgrupper över marknadsföringskanaler och betalda mediekanaler och Adobe Exchange™-program, oavsett om det gäller inkommande eller kontobaserad marknadsföring. Du kan till och med rikta dig till anonyma användare. Med hjälp av inbyggda integreringar med betalda mediekanaler som LinkedIn, Facebook Ads och Google Ads kan du snabbt omvandla insikter till handling och leverera personaliserat innehåll som konverterar.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/marketo/marketo-in-action-small

#f2f7fa

Så här fungerar det.

Inbyggda plattformsintegreringar

Marknadsför och återmarknadsför mot målgrupper – även kända och okända potentiella kunder – med Google Ads, Facebook Ads och LinkedIn Campaign Manager. Personalisera innehåll, integrera formulär för att trigga kampanjåtgärder och importera resultatdata för annonser för att se sammanhang och attribuering.

Avancerad målinriktning för leads och konton

Stöd strategierna för lead- och kontobaserad marknadsföring med avancerade filter som inriktas på finjusterade målgrupper utifrån matchning, avsikt, engagemang, CRM-aktivitet, offlinedata och mer.

Förfinade segment och målgrupper

Skapa precist målinriktade och dynamiska målgruppssegment som uppdateras i realtid för att stödja både lead- och kontobaserad marknadsföring.

Profilinriktning för kontobaserad marknadsföring

Målinrikta mot specifika beslutsfattare inom köpgrupper i målkonton med hjälp av anpassade profiler. Använd profilfiltrering och målinriktning för att maximera kontoengagemanget och genomslaget tillsammans med försäljningen.

Beteendeanpassad målinriktning

Samla in beteendedata från bland annat automatiserad marknadsföring och CRM-system för att få en bättre förståelse för kundernas intressen och avsikter så att ni snabbt kan anpassa kampanjer, meddelanden och produktrekommendationer.

Läs mer om målinriktning i Marketo Engage.

Guide

Utveckla bättre marknadsföringsstrategier med hjälp av beteenderiktad målgruppsanpassning.

Beteendesignaler ger en bättre fingervisning om köparavsikter än demografiska egenskaper. I den här lathunden får du veta vilka beteenden du ska hålla utkik efter och hur ni drar nytta av dem på bästa sätt.

Få en lathund

Guide

Samordna försäljning och marknadsföring för att engagera viktiga konton mer.

Målkontohantering överbryggar klyftan mellan kontofokuserad strategi och genomförande, så att sälj- och marknadsföringsteam kan samordna arbetet med att kommunicera med beslutsfattare. Få stegvisa instruktioner om målkontohantering hos Adobe Experience League.

Gå till Experience League

Rekommenderas för er

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/marketo-random