Adobe Target och IT.

Personalisering är den drivande kraften bakom framgångsrika kundupplevelser. Och Adobe Target är kraften bakom den personaliseringen. Undersök de här IT-resurserna för Adobe Target. Kolla först vår syn på IT:s väg framåt i upplevelseeran. Fortsätt sedan med tekniska resurser.

Resurser för IT

Svarstider

Lär dig mer om Adobes globala Edge-nätverk och hur det garanterar optimala svarstider för slutanvändare.

Implementeringsbibliotek

Få detaljerad information om Targets JavaScript-bibliotek.

JavaScript och Target

Se hur at.js passar in och fungerar inom Adobe Target.


Leverans på serversidan

Få reda på hur ni kan integrera Adobe Target med vilken som helst plattform på serversidan som gör HTTP/s-anrop.


Integrering

Läs om Target NodeJS SDK och hur det kan hjälpa er att integrera Adobe Target på serversidan i ert ramverk.


Target-information

Lär dig använda Adobe Target-API:et, hämta exempelkoden för din implementering på serversidan, förbättra prestanda med vår upplevelsebatch i förväg med mera.

Vanliga frågor om Adobe Target för IT

Marknadsföring

Vad är viktigt att veta om att implementera Adobe Target?

Ni implementerar Adobe Target genom att referera till Target-biblioteksfilen at.js i huvudet på era webbsidor. Det enklaste sättet att göra det är med en tagghanteringslösning, men det är inte ett krav. Ni kan använda en tagghanteringslösning från någon annan, men Adobe Experience Platform Launch underlättar implementeringsprocessen ytterligare och ingår i alla Adobe Experience Cloud-produkter. Target fungerar på klientsidan, serversidan eller som hybrid. Lösningen på serversidan fungerar via API-integrationer i realtid, batchleverans eller NodeJS SDK, vilket ger er flexibiliteten att välja rätt lösning beroede på scenario.

Läs mer

 

Hur fungerar Adobe Target tillsammans med Single Page-applikationer?

Klientbiblioteket at.js för Target byggdes från grunden med Single Page-applikationer i åtanke. Vi har utvecklat Angular JS- och React-tillägg som ansluter till de här Single Page-applikationsramverken. Biblioteket at.js innehåller även ett ramverksoberoende Universal SPA-tillägg som kan trigga Target-anrop både vid inledande sidinläsningar och efter vyändringar.

Läs mer

 

Vad för slags data kan användas för personalisering?

Ni kan använda indirekt identifierbara data (t.ex. cookies, deklarerade ID:n) från ert eget CRM-system (Customer Relationship Management), er DMP (Data Management Platform), miljödata som Target redan hämtar från webbläsare, Adobe Audience Manager, Adobe Analytics och en mängd andra källor.

Läs mer

 

Var befinner sig innehållet?

Ni kan placera mediefiler eller HTML-kodfragment i Targets innehållsbibliotek eller förvara dem själva och helt enkelt referera till deras plats med hjälp av Adobe Visual Experience Composer. Ni kan även referera till filernas platser direkt i era HTML- eller CSS-filer.

Läs mer

 

Fler vanliga frågor finns i vår konversationsguide.

Läs nu

”Adobe är i ledningen.”

Adobe Target fick bra resultat i alla tekniker för upplevelseoptimering i The Forrester Wave™: Experience Optimization Platforms, Q2 2018. Hämta rapporten och läs om varför våra funktioner för testning och målgruppsanpassning hjälpte oss att bli en ledare.

Personalisering lönar sig. Särskilt om ni automatiserar och testar.

Lär känna Adobe Target bättre och se hur vi kan hjälpa er testa och optimera era kundupplevelser.

Läs mer om Adobe Target

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Target kan göra för ert företag.