Funktioner i Adobe Target

Ni vill förbättra varje upplevelse i varje kontaktyta. Med hjälp av funktionerna för testning och personalisering i Adobe Target är det enkelt. Ta reda på hur optimeringen blir meningsfull med hjälp av våra funktioner.

Experimentera och lär

Använd A/B-tester och multivariata tester överallt.

Ni kan konfigurera tester för alla platser där era kunder har kontakt med ert varumärke. Skapa enkelt tester och visa resultatet.

A/B-tester

A/B-testa hela er upplevelse, inklusive bilder, text och gränssnitt, för att hitta den vinnande upplevelsen. Metoderna i Target är utformade för att testa flera varianter samtidigt och hitta den bästa snabbare och med större säkerhet.

Läs mer om A/B-tester

Multivariata tester

Testa flera element samtidigt (t.ex. bilder, layout, bakgrundsfärg och text) för att hitta den mest effektiva kombinationen.

Läs mer om multivariata tester

Multi-armed bandit-testning

Tilldela automatiskt trafik till den mest framgångsrika upplevelsen tidigare för att få fler besökare och öka konverteringsgraden och intäkterna.

Läs mer om multi-armed bandit-testning

Optimera och vinn

Webbplatsoptimering

Förstå snabbt vad som är den bästa kombinationen av erbjudanden och layouter som får kunderna att gå vidare till konvertering.

Läs mer om webbplatsoptimering

Optimering av single page-applikationer

Testa, optimera och personalisera kundupplevelsen för era single page-applikationer.

Läs mer om optimering av single page-applikationer

Mobiloptimering

Det är inte bara er webbplats som tjänar på att testas. Det är också användbart när ni vill optimera och personalisera för mobiler. Maximera avkastningen för de vinnande mobilupplevelserna snabbare – redan under tiden ni testar.

Läs mer om mobiloptimering

Beslut på enheten

Beslut på enheten ger utvecklare och produktägare möjlighet att leverera experimenterande och personalisering inifrån en användares enhet, i alla kanaler, med nästan ingen fördröjning.

Läs mer om beslut på enheten

Optimering på serversidan

Använd den samlade plattformen i Target för att köra era optimerings- och personaliseringsaktiviteter på serversidan. Kör er JavaScript-kod för klientsidan på serversidan också med hjälp av vår node.js-miljö.

Läs mer om optimering på serversidan

E-postoptimering

Med Target kan ni testa, målinrikta och personalisera e-post i realtid tack vare dess serverarkitektur, realtidsfunktioner för marknadsförare och flexibla implementering.

Läs mer om e-postoptimering

Optimering för uppkopplade enheter

För varje dag som går blir allt fler enheter, produkter och kundupplevelser smarta och uppkopplade. Om er produkt finns online kan vi hjälpa er att testa och optimera upplevelsen för era kunder.

Läs mer om optimering för uppkopplade enheter

Visuell kvalitetskontroll

Granska era testnings- och personaliseringsaktiviteter utan att aktivera dem. Med hjälp av en delbar länk kan viktiga intressenter förhandsgranska alla varianter för godkännande så att ni kan publicera med tillförsikt.

Läs mer om visuell kvalitetskontroll

Hämta upplevelser i förväg

Hämta upplevelsevarianter från testnings- och personaliseringsaktiviteter i förväg och cachelagra dem längs hela kundresan. Med hjälp av dessa kan ni alltid personalisera direkt, även när uppkopplingen eller nätverket dyker, och upplevelserna kan levereras snabbare och med större effektivitet.

Läs mer om att hämta upplevelser i förväg

Förbättra varje upplevelse. Varje gång.

Ta vara på insikterna direkt med hjälp av realtidsoptimering över alla plattformar. Ni kan också enkelt dela varianter med intressenter innan ni bestämmer er.

Personalisera och marknadsför

Ge varje enskild kund en personaliserad upplevelse.

Ni kan ge era kunder precis det de vill ha – en personaliserad upplevelse vid varje kontakt. Nu kan ni göra det tack vare en personaliseringsmotor som drivs av artificiell intelligens.

Regelbaserad personalisering

Personalisera utifrån kön, ålder, varumärkestrohet eller andra profiluppgifter på er webbplats. Bygg egna regler för att personalisera över olika kontaktytor.

Läs mer om regelbaserad personalisering

Personalisering med ett klick

Utnyttja kraften hos AI – aktivera testning och personalisering med ett enda klick – för att hitta den bästa upplevelsen för varje besökare.

Läs mer om personalisering med ett enda klick

Profiler och segmentering

Samla in data om till exempel tid på webbplatsen, webbläsarhistorik, ålder, kön och lojalitet med Adobe Target och lagra all den här informationen i en samlad besökarprofil. Importera data från ert CRM-system eller data ni köpt från externa källor till denna samlade profil för att få en ännu tydligare bild av kunden.

Läs mer om profiler och segmentering

Beteendeanpassad målinriktning

Personalisera utifrån kön, ålder, yrke, språk, lojalitet, varumärkestrohet, söktermer eller andra profiluppgifter på er webbplats. Och bygg egna affärsregler för att personalisera över alla era kundkontaktytor.

Läs mer om beteendeanpassning

Automatiserade erbjudanden

Automatisera testning och experimenterande i stor skala med hjälp av de olika maskininlärningsmetoderna i Adobe Sensei för att identifiera det bästa erbjudandet för varje besökare.

Läs mer om automatiserade erbjudanden

Produktrekommendationer

Använd kraftfulla AI-drivna algoritmer för att automatiskt visa produkter eller innehåll som kan vara av intresse för kunderna längs hela deras resa. Marknadsför, vikta och filtrera rekommendationer med ett intuitivt gränssnitt utan att be IT-avdelningen om hjälp.

Läs mer om produktrekommendationer

Innehålls- och medierekommendationer

Rekommendera innehåll för era prenumeranter baserat på vad andra tittar på eller vad som är populärt för att ge era besökare en engagerande upplevelse och få dem att stanna längre på er webbplats.

Läs mer om innehålls- och medierekommendationer

Platsbaserad personalisering

Om ert företag är utspritt över flera olika platser kan ni ändå skapa en upplevelse som fungerar för varje enskild region. Leta upp era besökare och personalisera erbjudandet, bilderna, innehållet och annat för personer i ett visst område.

Läs mer om platsbaserad personalisering

Företagsövergripande styrning

Behåll kontrollen över vem som har tillgång till vad samtidigt som ni ger individer och team rätt behörighet för att skapa slagkraftiga personaliserade upplevelser.

Läs mer om företagsledning

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-target