linear-gradient(90deg, rgba(255,235,227,1) 0%, rgba(251,241,233,1) 43%, rgba(253,165,106,1) 91%, rgba(255,150,84,1) 100%)

B2B-MARKNADSFÖRING

En enda plattform som förbättrar varje nivå i er B2B-tratt.

Dagens B2B-kunder är i första hand digitala, och de förväntar sig att leverantörerna ska förstå dem och leverera relevant innehåll som är anpassat till deras bransch, roll och preferenser. Adobe samlar data, innehåll, webb, handel, kundresor och analys i de mest omfattande lösningarna för B2B-marknadsföring som existerar idag.

Titta på översikten

Utforska Adobe-lösningarna som möjliggör en B2B-marknadsföring i världsklass.

REALTIDSKONTAKT OCH KONTOPROFILER

Kompletta profiler för kontakt, köpgrupp och konto.

Samlade kontakt- och kontoprofiler i realtid från Adobe hjälper er att skapa en komplett bild av varje konto, så att ni kan skapa de rätta segmenten och aktivera profildata inom kampanjerna.

* Samlad kundprofil. Sammankoppla och normalisera kunddata – online, offline och anonym – för att skapa samlade kontakt- och kontoprofiler för B2B.

* Kundvärvning. Få tillgång till förstahands-, andrahands- och tredjehandsdata såväl som integritetsskyddad partnerdata för att identifiera och nå värdefulla målgrupper bland premiumutgivare utan att behöva vara beroende av föråldrade cookies.

Patenterad datastyrning. Skapa och tillämpa policyer avseende kunddata för att marknadsföra på ett ansvarsfullt sätt och säkerställa att era kunders integritet och preferenser respekteras.

* Kompletta köpgrupper. Mät hur fullständig köpgruppen är inom Adobe Journey Optimizer – B2B Edition.

Detaljerad information om kontakttäckning. Identifiera snabbt luckor i era köpgrupper och avgör vilka roller som ni behöver förvärva för era målkonton med Journey Optimizer – B2B Edition.

Läs mer om Real-Time CDP

Läs om Adobe Journey Optimizer – B2B Edition

SKAPA OCH LEVERERA INNEHÅLL

Optimera ert innehållsskapande och er leveransprocess från början till slut med hjälp av generativ AI.

Adobe erbjuder en heltäckande lösning som snabbar upp och förenklar er innehållsförsörjningskedja med hjälp av generativ AI och intelligent automatisering. Med den kan ni skala upp ert innehållsskapande, förbättra flexibiliteten, förkorta tiden till marknaden och öka avkastningen på innehållet.

 • Arbetsflöde och planering. Skapa sammankopplade och genomskinliga arbetsflöden över innehållets hela livscykel. Samordna team, tilldela resurser och påskynda godkännandeprocessen.
 • Skapande och produktion av innehåll Omvandla det kreativa arbetet med hjälp av generativ AI och samarbetsverktyg som är inbäddade i teamens kreativa program. Ge marknadsförarna möjlighet att mixa och anpassa varumärkestroget innehåll för målgrupper eller kanaler.
 • Resurshantering. Centralisera, hantera och styr resurser inom hela organisationen. Teamen kan hitta, dela och distribuera innehåll och koppla ihop det med verktyg nedströms för att ta innehållet till marknaden snabbare.
 • Leverans och aktivering Leverera innehåll sömlöst över varje steg i kundresan. Aktivera bilder, videor, dokument och multimedia över olika kanaler – inklusive webb, e-post, webbinarium, appar och annat.
 • Rapportering och insikter. Förbättra innehållets avkastning genom att förstå hur det används och presterar på marknaden. Med intuitiva kontrollpaneler kan ni skaffa er insikter på attributnivå (färg, nyckelord, bildbakgrund etc.) och för resurstyp och sidnivå, så att ni får en komplett bild av innehållets prestanda.

Läs mer om distributionskedjan för innehåll

WEBB OCH HANDEL

Snabbare, mer engagerande webbplatser och digitala butiker.

Skapa anpassade digitala upplevelser som är mycket engagerande över webb, mobil och appar för att öka engagemanget.

 • Webbplatsprestanda. Höj Lighthouse-poängen, få en högre SEO-rankning och leverera fler responsiva sidor för att hålla kunderna engagerade.
 • Författa och publicera sidor. Låt marknadsförarna använda en visuell redigerare eller välbekanta verktyg som till exempel Microsoft Word eller Google Docs när de skapar och uppdaterar sidor, så att de kan personalisera webbplatser och appar.
 • Testning och optimering. Skaffa inbyggda verktyg som ger marknadsförarna möjlighet att experimentera snabbt och öka engagemanget.
 • E-handel skapad för B2B. Driftsätt snabbt butiker som är lokaliserade efter varumärke, katalog, land och valuta, och få en översikt över era marknadsplatser med ett enda gränssnitt.
 • Självbetjäningsportal. Leverera kundkataloger och priser, och erbjud kunderna självbetjäningsportaler för sömlös hantering av beställningar och konton.
 • Flera varumärken. Anslut kunderna till butiken eller kundportalen för ett eller flera varumärken runt om i världen.

Läs om Experience Manager Sites

Läs om Commerce

HANTERING AV KUNDÄMNEN OCH RESESAMORDNING

Heltäckande kampanjer för att bygga och utveckla ert flöde.

Utnyttja kunddata och anpassat innehåll över sammankopplade kampanjer. Oavsett om det gäller ett målinriktat program för generering av efterfrågan eller en komplex utvecklingskampanj har marknadsförare och säljteam tillgång till verktyg som hjälper dem att skapa och hantera kundämnen, främja kontobaserade marknadsföringsplaner och samordna kundresor över profiler.

 • Automatiserad marknadsföring. Lansera kampanjer snabbt med användningsklara mallar, eller kopiera högpresterande kampanjer för snabb uppskalning.
 • Hantering av kundämnen. Med Adobe Marketo Engage kan ni leverera kundämnen som är redo för konvertering till säljarna med hjälp av anpassningsbara modeller för kundämnesbedömning, kanalöverskridande stimulanskampanjer och engagemangsspårning som automatiskt uppdaterar säljteamet när kunderna är redo.
 • Konversationsmarknadsföring. Engagera kunderna med konversationer i realtid över olika webbplatser, landningssidor och webbinarier med Adobe Dynamic Chat.
 • Hantering av köpgruppskonton. Identifiera och skapa köpgrupper inom era målkonton och bygg anpassade resor för varje köpgruppsroll. Betygsätt det övergripande köpgruppsengagemanget fån enskilda medlemmar för att förstå och agera på avsikter.
 • E-post och chatt som drivs av generativ AI. Generera med hjälp av AI anpassade e-postmeddelanden och chattdialogsvar för alla roller och statusar i köpgrupperna, med en särskild ton som passar ert varumärke och kundprofilen.

Läs om Adobe Journey Optimizer – B2B Edition

Läs om Marketo Engage

INSIKTER, ATTRIBUERING OCH OPTIMERING

Exakt marknadsföring med insikter och attribuering över olika kanaler

Marknadsförare behöver förstå köparnas beteenden och framväxande preferenser. Samtidigt behöver de veta hur deras marknadsföring presterar över olika kanaler för att förfina kampanjer och innehåll. Adobe hjälper er att generera dessa insikter, skapa anpassade resor för köpgrupper och kontosegment, och tillhandahålla feedback för fortlöpande optimering.

 • Webbanalys. Samla in strömmande webbdata och mät kundvägar, trafikkällor, innehåll och sidengagemang. Förstå vilka som besöker er webbplats och vad som ökar engagemang och konvertering med hjälp av Adobe Analytics.
 • Reseinsikter Identifiera interaktion över olika kanaler som leder till upp- och korsförsäljning genom att mäta målgruppsbeteende och innehåll och kanalprestanda med hjälp av Customer Journey Analytics.
 • Rapportering och delning av prestanda. Få åtkomst till prestandadata och analysera dem med färdiga kontrollpaneler och anpassad rapportering i appen med hjälp av ett valfritt Business Intelligence-verktyg, förstärk datan och/eller dela resultat med Adobe Experience Platform.
 • Modellering med AI för attribuering. Attribuera era intäkter med större precision till kundberöringspunkterna genom att använda särskilda AI-modeller för B2B-attribuering. Använd informationen för att ta fram exaktare prestandaresultat för dessa beröringspunkter med hjälp av Marketo Measure.

Läs mer om analys av kundresan

Läs om Marketo Measure

Upptäck hur kunderna lyckas med sin B2B-marknadsföring med hjälp av Adobe.

”Vi har velat göra det här länge. Vår vision har varit att samla ihop företaget och skapa intuitiva, lättanvända kundupplevelser, men vi har saknat den nödvändiga förändringsmekanismen ... fram till nu.”

Monica Koedel, Senior Director, Digital Customer Experience, Cisco

Läs Ciscos berättelse