https://images-tv.adobe.com/mpcv3/1229/b87523ac-dbae-4aaf-9ab1-d294fd8f8136_1662766105.960x540at1200_h264.mp4

Storskalig personalisering

Bygg in personaliserade upplevelser i varje ögonblick.

Kunderna vill ha mer än bara en produkt. De vill ha personaliserade upplevelser. De vill ha engagemang med andra människor. Det är inte lätt att hitta ett personligt tilltal varje gång, men vi har den erfarenhet som behövs för att hjälpa er att lyckas.

Titta nu

I dag är sammanhängande och personaliserade upplevelser ett måste.

Nästan allt sköts på webben nuförtiden. Och de här digitala upplevelserna måste vara sammanhängande och anpassade efter just dina behov, oavsett om det handlar om att hitta skosnören med rätt färg till dina personanpassade skor eller bromsskivor till företagets fordonspark.

De företag som förstår personalisering är de som växer snabbast eftersom de kan kommunicera på ett engagerat sätt med kunderna.

Storskalig personalisering är en utmaning och vi hjälper er att lyckas.

Det är ingen lätt sak att skapa unika upplevelser för stora målgrupper. Arbetet med att implementera personalisering i stor skala är komplicerat och kräver att ni omarbetar allt som rör data, innehåll, team och teknologi. Men det är ett nödvändigt arbete, eftersom 80 % av B2C-kunderna och 84 % av B2B-kunderna anser att personalisering är tidsbesparande då det går fortare att hitta information och komma fram till beslut.*

Tack vare erfarenheterna från vårt arbete med flera tusen olika varumärken vet vi vilka byggstenar ni behöver för att ta fram mer personliga, mänskliga och sammanhängande upplevelser för kunderna. De byggstenarna är varumärkets data och insikter, innehåll och samarbete samt kundresor.

Läs mer om hur ni utvecklar er strategi för personalisering i vår rapport Personalization at Scale.

Hämta rapporten

Använd de här byggstenarna för att leverera personaliserade upplevelser.

Vi förstår att alla företag är olika och har kommit olika långt med arbetet, så ta hänsyn till just era behov när ni funderar på de här stegen. Oavsett om ni har kommit långt eller bara påbörjat personaliseringsarbetet, så välj det steg som passar er bäst och glöm inte att det är människor ni vill kommunicera med.

DATA OCH INSIKTER

1. Bygg personaliseringsstrategin på data.

En kombination av data, AI-drivna insikter och profilteknologi är avgörande för att förstå och kuratera upplevelsen för varje kund, oavsett vilken relation de har till ert företag. Bygg grunden för personaliseringsarbetet på de här principerna.

Prioritera data i personaliseringstrategin
Samla in och strukturera egna data från alla källor. Med vårt patenterade ramverk för datastyrning kan ni använda data på ett ansvarsfullt och effektivt sätt i hela organisationen.

Ta fram och underhåll kundprofiler i realtid
Ta reda på mer om kunderna så att ni kan ta bättre hand om dem. Samla in data från alla kanaler och sätt samman dem till ett enda ID som ni kan komma åt och aktivera med alla teknologier för kundupplevelser.

Utveckla en heltäckande bild av kundresorna
Ta reda på varifrån varje kund kommer för att förutse vart de är på väg. Utforska kundresan i dess helhet över alla kanaler och interaktioner för att skapa en mer uppslukande upplevelse framöver.

Läs mer om data och insikter

Utforska produkter som rör detta avsnitt:

Adobe Experience Platform
Realtidskundprofiler
Customer Journey

INNEHÅLL OCH SAMARBETE

2. Skapa en obrytbar logistikkedja för innehåll.

Arbetet med att skapa och leverera personaliserat innehåll pågår oavbrutet. Med hjälp av intelligent innehållsframtagning och centraliserad resursdistribution kan ni få det hela att gå snabbare och smidigare.

Skapa ett centralt innehållsbibliotek
Använd ett enda materialarkiv för resurshantering, styrning och distribution för innehållskreatörer och publicerare.

Gör det möjligt att skapa och leverera innehåll dynamiskt
Använd AI för att sätta samman, anpassa och personalisera resurser på ett ögonblick för att sedan leverera via API:et till valfria punkter längs kundresan. Generera sedan insikter som ligger till grund för innehållsframtagning och hitta verktyg som gör det enklare att återanvända innehåll.

Se till att det går enkelt och effektivt att samarbeta
Förse ledning och produktionsteam med klar och tydlig information som gör att de kan samarbeta oavsett var de befinner sig och som hjälper kreatörer att kommunicera och prioritera rätt innehåll.

Läs mer om innehåll och samarbete

Utforska produker som rör detta avsnitt:

Adobe Experience Manager Assets
Adobe Experience Manager Sites
Adobe Workfront

KUNDRESOR

3. Ingen kundresa är den andra lik, men alla kan vara njutbara.

När era data och er logistikkedja för innehåll har synkroniserats är det dags att se till att alla kunder får det de behöver, när de behöver det. Det är något som tidigare var omöjligt, men som det nu finns verktyg för. Så här lyckas ni med det.

Koordinera personaliserade resor över alla kanaler
Använd realtidsdata för att personalisera upplevelser och erbjudanden som levereras till webbplatser, mobilappar och kampanjer, samtidigt som ni ser till att innehållet är enhetligt över ingående såväl som utgående kanaler.


Förlita er på smarta beslut Med AI-automatiserade beslut kan ni reagera på realtidsinsikter och engagera kunderna i rätt ögonblick.

Maximera datas värde för att öka konverteringsgrader
Använd smidigt kund- eller backofficedata för att ständigt uppdatera kundprofilen och få bättre konverteringsgrader på en mängd olika kontaktytor baserat på kundkontext.

Läs mer om kundresor

Utforska produker som rör detta avsnitt:

Adobe Journey Optimizer
Adobe Commerce (Magento)

HANDELSPLATTFORM

4. Utforma en köpupplevelse som behåller uppmärksamheten.

Från en butik som skiljer sig från mängden till genomtänkta produktförslag – ni behöver en kraftfull handelsplattform med funktioner som kan uppfylla kundernas förväntningar på bättre köpupplevelser via en mängd interaktioner och kanaler.

Skapa mycket individualiserade köpupplevelser.
Kombinera personaliserat webbplatsinnehåll med AI-baserade försäljningsverktyg och skapa unika butiksupplevelser och erbjudanden som är specifika för varje kunds unika önskemål och behov.

Utveckla en djupare förståelse av kunderna med delade data.
Uppdatera kundprofiler med värdefulla data om handelsbeteende och leverera mycket personaliserade upplevelser längs hela kundresan i rätt kontext och vid rätt tidpunkt.

Skapa närmare kundrelationer.
Erbjud personaliserade köpresor till individer genom att leverera sammanhangsberoende budskap som motiverar dem att agera.

Läs mer om handelsplattorm

Utforska produker som rör detta avsnitt:

Adobe Commerce (Magento)

#f5f5f5

Hämta rapporten om personalisering i stor skala redan idag.

Adobe gav Forrester Research i uppdrag att ta fram rapporten Personalization At Scale: Bring Forth The Customer And Business Benefits Of Experience Excellence, en titt på framtidens storskaliga personalisering av kundupplevelser.

Läs rapporten

Relaterat innehåll

Interaktiv rundtur

Adobe Experience Cloud lyfter den storskaliga personaliseringen

Ta reda på hur Adobe Experience Cloud och de program som ingår levererar storskalig personalisering för B2C- och B2B-resor i den här interaktiva rundturen.

Läs mer

Rapport

Övertygande upplevelser ökar avkastningen – garanterat

Forrester såg att framgångsrika företag fokuserar på att skapa övertygande kundupplevelser för att förbättra sina nyckeltal – och sin avkastning. Läs mer om det i The Business Impact of Investing in Experience.

Läs mer

Blogg

Bättre storskalig personalisering med en enhetlig datagrund

Med rätt strategi är det möjligt att integrera dataplattformar. Vi har identifierat fyra viktiga steg för att sammanlänka data och generera insikter som ger bättre personalisering i stor skala.

Läs mer