https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/videos/products/experience-platform/media_1a555fcce404bf22176f64324cfb2c1ec16f0af0c.mp4#_autoplay1

Storskalig personalisering

Bygg in personaliserade upplevelser i varje ögonblick.

Moderna marknadsförare vet att upplevelser gör hela skillnaden. Kunderna vill inte bara ha produkter – de vill interagera med varumärken på ett sätt som känns personligt, autentiskt och mänskligt. Det är inte lätt att hitta ett personligt tilltal varje gång, men vi har verktygen som behövs för att hjälpa er att lyckas.

Titta nu

#F5F5F5

Personalisering i stor skala i AI:s tidevarv.

Generativ AI revolutionerar vad som är möjligt med personalisering i stor skala. Traditionell teknologi för kundupplevelser som utökats med generativ AI låter marknadsförare arbeta snabbare, effektivare och kreativare.

Idag omvandlar Adobe GenAI vad det innebär att personalisera kundupplevelsen. För att varumärken ska förbli konkurrenskraftiga behöver de blicka framåt med tanke på hur de implementerar generativ AI i sina personaliseringsåtgärder, och Adobe GenAI leder vägen.

Läs mer om Adobe GenAI

Använd de här byggstenarna för att leverera personaliserade upplevelser.

The graphic shows an example of personalized marketing content varying from a trigger event when a customer likes a post. The trigger initiates an update to the customer profile to show user behavior affinities and the resulting generative AI output for marketing content variations using her customer profile preferences.

DATA

1. Bygg personaliseringsstrategin på data.

En kombination av data, AI-drivna insikter och kundprofiler är avgörande för att förstå och kuratera upplevelser för varje kund, oavsett vilken relation de har till ert företag. Adobe GenAI gör det nu möjligt att få datainsikter i realtid genom en konversationsupplevelser med textkommandon. Bygg grunden för personaliseringsarbetet på de här principerna.

Prioritera datasamordning.
Samla in och organisera era förstapartsdata från alla era källor och centralisera dem i en fullständig vy av era kunder. Tillämpa datastyrning för att se till att data används ansvarsfullt och effektivt i hela organisationen.

Upprätta och underhåll kundprofiler i realtid.
Förstå era kunders preferenser och beteenden. Samla in data från olika kanaler och sammanfoga dem till ett enda ID på kund- eller kontonivå, som kan kommas åt och aktiveras i de olika kanalerna.

Utveckla en flerkanalsvy av era kundresor.
Känn till var varje kund har varit för att kunna förutsäga vart de är på väg härnäst. Utforska hela kundresan över alla kanaler och interaktioner för att skapa en mer uppslukande upplevelse framöver.

Utforska Real-Time CDP

Utforska Customer Journey Analytics

INNEHÅLL

2. Skapa en optimal content supply chain.

Det krävs mycket innehåll för att personalisera i stor skala. Med kraften hos generativ AI och en integrerad lösning för content supply chain kan ni skalanpassa innehållsframtagning, förbättra er smidighet, snabba upp time to market och öka avkastningen på innehåll.

Skalanpassa innehållsframtagning och -leverans
Använd Adobe GenAI-drivna verktyg för innehållsframtagning för att snabba upp och skala upp innehållsframtagningen och omedelbart kunna skapa varianterna ni behöver för att betjäna alla era kanaler. Ni kan även använda dem för att omvandla resurser till engagerande kundupplevelser och för att få insikter i hur ert innehåll presterar.

Skapa ert centraliserade innehållsbibliotek.
Hantera alla resurser i er organisation på en enda plats, så att ni enkelt kan införliva, omarbeta, styra, hantera och distribuera resurser för nedströms marknadsföringsaktiviteter.

Gör samarbete enkelt och effektivt.
Samordna och snabba på arbete med automatiserade arbetsflöden och godkännandeprocesser. Ge transparens i arbetsflöden så att ledare kan fatta dataunderbyggda beslut och förbättra resursfördelningen.

Förbättra er content supply chain

An image showing the content supply chain assets that are ready for approval, the Workfront approval notification, and the final advertising content asset mockup.
A graphic showing the content journey optimization features and functionality for deploying a/b experiments and generating actionable marketing insights from the test data.

KUNDRESOR

3. Varje kundresa har unika egenskaper.

Med en stadig datagrundval och stark content supply chain kan Adobe Journey Optimizer ge kunderna personaliserade interaktioner i flera kanaler, vilket leder till kundlojalitet. Verktyg som Adobe GenAI kan hjälpa till med allt från att utforma och skriva e-post till att upptäcka målgrupper.

Samordna personaliserade resor i alla kanaler.
Använd realtidsdata för att personalisera upplevelser och erbjudanden som levereras på webbplatser, i mobilappar och kampanjer, samtidigt som de hålls konsekventa i såväl ingående som utgående kanaler.

Förlita er på smarta beslut.
Med AI-automatiserade beslut kan ni reagera på realtidsinsikter och engagera kunderna i rätt ögonblick.

Gör även B2B-resor personliga.
Använd Journey Optimizer för att förbättra översikten av och insikterna i konton och köpgrupper. Koordinera ingående och utgående kanaler och leverera rätt upplevelse till era inköpsgrupper, oavsett var de är i sin resa.

Mät för att optimera,
Customer Journey Analytics ger er realtidsinsikter över hela er kundresa, så att ni kan optimera era personaliserade upplevelser, både online och offline.

Utforska Adobe Journey Optimizer

Utforska Adobe Journey Optimizer – B2B-version

COMMERCE PLATFORM

4. Utforma en köpupplevelse som behåller uppmärksamheten.

Varumärken behöver en kraftfull B2C- eller B2B-handelsplattform med funktioner som uppfyller kundernas förväntningar på bättre köpupplevelser för en stor mängd interaktioner och kanaler.

Skapa mycket individualiserade köpupplevelser.
Kombinera personaliserat webbplatsinnehåll med AI-baserade försäljningsverktyg och skapa unika butiksupplevelser och erbjudanden som är specifika för varje kunds unika önskemål och behov.

Utveckla en djupare förståelse av kunderna med delade data.
Uppdatera kundprofiler med värdefulla data om handelsbeteende och leverera mycket personaliserade upplevelser längs hela kundresan i rätt kontext och vid rätt tidpunkt.

Skapa närmare kundrelationer.
Erbjud personaliserade köpresor till individer genom att leverera sammanhangsberoende budskap som motiverar dem att agera.

Utforska Adobe Commerce

An image of the various AI-powered personalization options available on the Adobe commerce platform. This example shows product descriptions, payment method options, and a Google lighthouse score panel.

Se hur kunder driver på personalisering med Adobe-lösningar.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/customer-success-stories/coca-cola-personalization-case-study | Coca-Cola logo
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/customer-success-stories/dicks-sporting-goods-case-study | Dick's Sporting Goods brand logo
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/customer-success-stories/the-home-depot-case-study | The Home Depot logo