Så här hjälper vi er med digital registrering och onboarding

Erbjud effektiv registrering och onboarding från början till slut med Adobe

Utforska avsnitten på den här sidan

Det här erbjuder vi

En enda automatiserad process för digitala formulär och e-signaturer

#en-enda-automatiserad-lösning-för-digitala-formulär-och-e-signaturer

Digital registrering och onboarding

Effektiv registrering och onboarding

#effektiv-registrering-och-onboarding

Automatiserade, centraliserade arbetsflöden

Automatisering från början till slut för storskalig omvandling

#automatisering-från-början-till-slut-för-storskalig-omvandling

Regelefterlevnad

Ökad säkerhet och regelefterlevnad

#ökad-säkerhet-och-regelefterlevnad

#fafafa

Det här erbjuder vi

En enda automatiserad lösning för digitala formulär och e-signaturer

Även innan COVID-19 hade företagen hundratals formulär och processer att digitalisera. Och idag är behovet av digital omställning från pappersbaserade processer tydligare än någonsin. Men med hemmasnickrad digitalisering går företagen miste om en av de viktigaste fördelarna med hela idén – ökad produktivitet.

Här kommer Adobe in i bilden. Så här gör ni.

Titta på en översikt

#F5F5F5

Hitta de bästa onboardingmetoderna

Tjuvkika på konsumenterna när de går igenom onboardingprocesserna i vår guide Mind Matters: The Psychology Behind Successful Onboarding and Communications.

Hämta guiden

Digital registrering och onboarding
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_18238e5635d8416ee7112a6bd9c1b0baf3d98f7b3.mp4#_autoplay

DIGITAL REGISTRERING OCH ONBOARDING

Effektiv registrering och onboarding

Med våra responsiva webbformulär och säkra arbetsflöden för e-signaturer kan ni leverera personaliserade budskap till alla kunder, oavsett skärm.

Våra produkter infogar automatiskt data som samlas in från webbformulär i era backend-system och rapportverktyg. Genom att lämna pappersformulären bakom er och automatiskt bygga upp aktuella, optimerade versioner av samma formulär kan ni öka slutförandegraden med en bättre kundupplevelse.

Läs mer om våra digitala formulär

Utforska andra produkter i det här avsnittet:

E-signaturer

Automatiserade, centraliserade arbetsflöden

Automatisering från början till slut för storskalig omvandling

Förvandla snabbt och smidigt föråldrade pappersprocesser utan att IT-teamet drunknar i repetitiva rutinuppgifter. Samla allt i en enhetlig och sammanhängande kundupplevelse som kontinuerligt engagerar dem.

Företagens och myndigheternas behov av att digitalisera verksamheten för kunder, medborgare och medarbetare har aldrig varit större. Vi hjälper er att automatisera hanteringen av hundratals formulär för flera miljoner kunder så att ni kan ligga steget före i dagens föränderliga värld.

Läs mer om automatiserade arbetsflöden

Utforska andra produkter i det här avsnittet:

Digitala formulär
E-signaturer

Regelefterlevnad

Ökad säkerhet och regelefterlevnad

Covid-19 har ökat behovet av att snabbt digitalisera viktiga funktioner för användarna och höjt förväntningarna på digitala kundupplevelser. Om ni automatiserar formulär och processer för e-signaturer kan ni göra mer än att bara snabba upp den digitala omvandlingen. Ni kan dessutom fortsätta att minimera riskerna, följa gällande tillgänglighetsstandarder och upprätthålla efterlevnaden av föränderliga integritetsregler.

Vi hjälper er att respektera kundernas integritet så att ni kan koncentrera er på att skapa lättanvända personaliserade upplevelser som de vill ha.

Läs om vår syn på integritet

Utforska andra produkter i det här avsnittet:

Digitala formulär
E-signaturer

NÖJDA KUNDER

Sacramento

”Adobe har en viktig roll i stadens omvandling.”

Mrudul Sadanandan
IT-chef, företagsprogram, City of Sacramento

Ta del av Sacramentos berättelse

Utforska andra lösningar