Adobe Summit

Den ledande konferensen om digitala upplevelser är tillbaka, 8–9 juni 2023 – i London och virtuellt.

Så här hjälper vi er med digital registrering och onboarding

Erbjud effektiv registrering och onboarding från början till slut med Adobe

Utforska avsnitten på den här sidan


Det här erbjuder vi

En enda automatiserad process för digitala formulär och e-signaturer

Digital registrering och onboarding

Effektiv registrering och onboarding

Automatiserade, centraliserade arbetsflöden

Automatisering från början till slut för storskalig omvandling

Regelefterlevnad

Ökad säkerhet och regelefterlevnad


Det här erbjuder vi

En enda automatiserad lösning för digitala formulär och e-signaturer

Även innan COVID-19 hade företagen hundratals formulär och processer att digitalisera. Och idag är behovet av digital omställning från pappersbaserade processer tydligare än någonsin. Men med hemmasnickrad digitalisering går företagen miste om en av de viktigaste fördelarna med hela idén – ökad produktivitet. 

Här kommer Adobe in i bilden. Så här funkar det. 

Gartners logotyp


Vi har utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant nio år i rad 
Läs Gartners Magic Quadrant for Web Content Management för 2019 och ta reda på varför vi alltid ligger före konkurrenterna.

Hitta de bästa onboardingmetoderna

Tjuvkika på konsumenterna när de går igenom onboardingprocesserna i vår guide Mind Matters: The Psychology Behind Successful Onboarding and Communications.

Digital registrering och onboarding

Effektiv registrering och onboarding

Med våra responsiva webbformulär och säkra arbetsflöden för e-signaturer kan ni leverera personaliserade budskap till alla kunder, oavsett skärm.

Våra produkter infogar automatiskt data som samlas in från webbformulär i era backend-system och rapportverktyg. Genom att lämna pappersformulären bakom er och automatiskt bygga upp aktuella, optimerade versioner av samma formulär kan ni öka slutförandegraden med en bättre kundupplevelse.

Utforska andra produkter i det här avsnittet

Automatiserade, centraliserade arbetsflöden

Automatisering från början till slut för storskalig omvandling

Förvandla snabbt och smidigt föråldrade pappersprocesser utan att IT-teamet drunknar i repetitiva rutinuppgifter. Samla allt i en enhetlig och sammanhängande kundupplevelse som kontinuerligt engagerar dem.  

Företagens och myndigheternas behov av att digitalisera verksamheten för kunder, medborgare och medarbetare har aldrig varit större. Vi hjälper er att automatisera hanteringen av hundratals formulär för flera miljoner kunder så att ni kan ligga steget före i dagens föränderliga värld.

Förvandla snabbt och smidigt föråldrade pappersprocesser utan att IT-teamet drunknar i repetitiva rutinuppgifter. Samla allt i en enhetlig och sammanhängande kundupplevelse som kontinuerligt engagerar dem.  

Företagens och myndigheternas behov av att digitalisera verksamheten för kunder, medborgare och medarbetare har aldrig varit större. Vi hjälper er att automatisera hanteringen av hundratals formulär för flera miljoner kunder så att ni kan ligga steget före i dagens föränderliga värld.

Utforska andra produkter i det här avsnittet

Regelefterlevnad

Ökad säkerhet och regelefterlevnad

COVID-19 har ökat behovet av att snabbt förnya och digitalisera viktiga funktioner för användarna och höjt förväntningarna på digitala kundupplevelser. Om ni automatiserar formulär och processer för e-signaturer kan ni göra mer än att bara snabba upp den digitala omvandlingen. Ni kan dessutom fortsätta att minimera riskerna, följa gällande tillgänglighetsstandarder och upprätthålla efterlevnaden av föränderliga integritetsregler.

Vi hjälper er att respektera kundernas integritet så att ni kan koncentrera er på att skapa lättanvända personaliserade upplevelser som de vill ha.

Utforska andra produkter i det här avsnittet

NÖJDA KUNDER

Sacramento

”Adobe har en viktig roll i stadens omvandling.”

Mrudul Sadanandan
IT-chef, företagsprogram, City of Sacramento


Utforska andra lösningar

Vad kan Adobe göra för ditt företag?