Erbjud personaliserade upplevelser i realtid och skapa lojalitet.

Minnen varar livet ut, men de skapas på ett ögonblick. Utnyttja det ögonblicket till att göra intryck på era kunder medan de är aktivt engagerade, och inte två dagar senare. Med mikrosegmentering och personalisering i realtid kan ni börja skapa minnen i det avgörande ögonblicket.

Sätt er in i de digitala trenderna för 2023.

Ta reda på varför en kreativ infallsvinkel hjälper er att hålla jämna steg med kundernas föränderliga förväntningar och hur ni ska göra i Adobes rapport om digitala trender för 2023.

Leverera personliga och mätbara upplevelser.

Genom att personalisera varje interaktion under kundresan kan ni snabbt gå vidare från grundläggande segmentering till en mer sofistikerad mikrosegmentering som maximerar er kundkännedom. Ju bättre ni förstår kunderna, desto längre stannar de kvar – och desto mer värde tillför de ert företag.

Få en mer djupgående förståelse för era kunder.

Ingen enskild datauppsättning kan ge er en fullständig bild av vilka era kunder är och vad som motiverar dem. Samla data från alla källor – både online och offline – och integrera dem för att få en helhetsbild av era kunder över tid, i alla kanaler och på alla enheter.

Personalisera och aktivera i realtid.

Varje gång en kund interagerar med ert varumärke får ni möjlighet att personalisera – från det första intrycket till försäljningen. Fånga er målgrupp i ögonblicket, varje gång och över varje kanal.

Dynamisk personalisering får restaurang- och besöksnäringskunder att komma tillbaka.

Genom att leverera personaliserade upplevelser dynamiskt till både kända och anonyma besökare skapar ni lojalitet och får dem att bevara ert varumärke i sinnet (även i smaksinnet!).

Använd lösningar som växer i samma takt som företaget.

Oavsett om ni jobbar på en plats eller tusentals behöver ni hålla jämna steg med kundernas behov. Om ni automatiserar kundresorna och främjar effektiviteten kommer era lösningar och arbetsflöden att växa i takt med företaget.

Gör mer med ert varumärke

Läs rapporten Travel & Hospitality Digital Trends från 2021

Se hur företag går över från fragmenterade tillvägagångssätt till digitala modeller som gör upplevelserna mer personaliserade. 

Vi hjälper er att skapa oförglömliga upplevelser.

Era kunder förväntar sig engagerande upplevelser på alla enheter. Det är därför vi hjälper er att utvecklas i takt med det föränderliga digitala landskapet. Ni kan erbjuda personaliserade interaktion snabbare och i rätt sammanhang – samt leverera, mäta och optimera upplevelserna över alla kanaler, både online och offline, i stor skala och i realtid.

Företag inom rese- och turismbranschen lyckas tack vare Adobe Experience Cloud.

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag