Data som grund

Strukturera era data så att ni kan personalisera i stor skala.

Adobe hjälper företag att samla data, integrera system och förenkla arbetsflöden så att de kan leverera personaliserade kundupplevelser i realtid och i stor skala.

Strukturera era data så att ni kan leverera personalisering i stor skala.

Integrera och effektivisera för att få omedelbara insikter

Dagens kunder förväntar sig att företagen ger dem de upplevelser de vill ha i just det rätta ögonblicket – inte för tio minuter sedan. Det ställer krav på en IT-infrastruktur som kan ge alla avdelningar, säljavdelningen såväl som marknadsavdelningen och kundtjänsten, användbara kunddata i realtid.

Lär dig hur ni bygger en datagrund för kundupplevelsehantering.

Snabb dataintegrering

Centralisera, normalisera och hantera data i alla system och kanaler, oavsett källa.

Realtidsprofiler i stor skala

Foga samman kunddata från olika håll och kör maskininlärningsmodeller direkt från den plats där data lagras för att skapa företagsövergripande kundprofiler på bara några millisekunder.

Enklare arbetsflöden

Minimera komplexa arbetsflöden med ett enhetligt drift- och analyssystem som kan integreras med befintliga tekniklösningar och program från andra leverantörer.

Lägre latens, snabbare aktivering

Lägre latens för leverans av personaliserade kundupplevelser när det verkligen gäller – i realtid.

En datagrund för upplevelser i ögonblicket

Bygg upp en IT-infrastruktur som integrerar information i realtid från alla källor, oavsett om de är från Adobe eller någon annan, sammanför alla datalager och levererar kundprofiler som alla avdelningar kan använda för att skapa enkla, innovativa och uppskattade upplevelser.

Meningsfulla data

Meningsfulla data

Samla in flerkanalsdata

Bygg en grund som hämtar in data från alla källor, oavsett om de är från Adobe eller någon annan, för att direkt skapa personaliserade och skalbara kundupplevelser i realtid.


Sammanställ alla kunddata

Centralisera, normalisera och hantera kunddata från olika system på ett säkert sätt för att skapa en heltäckande kundvy som alla avdelningar kan använda omedelbart för att skapa kundinteraktioner i realtid.


Se hela personen, inte bara profilen

Se hela personen, inte bara profilen

Djupare insikter om kundresan – snabbare

Skapa innehållsrika, integritetsförberedda profiler som är sammanhängande och tydliga på bara sekunder med maskininlärning och analys över olika kanaler och plattformar.


Demokratisera data

Ta fram kundprofiler i realtid som alla affärsområden kan använda direkt som underlag för kundinteraktioner i hela organisationen.


Läs mer om datadrivna kundinsikter.
Titta nu

Minimera och förenkla arbetsflöden

Minimera och förenkla arbetsflöden

Snabbare integrering, enklare arbetsflöden

Ett enhetligt drift- och analyssystem som kan integreras med befintliga – och framtida – IT-investeringar i ett snabbt och symbiotiskt system.

Samla in, analysera och förutse

Korta vägen från data till insikter. Använd sedan AI för att testa, finjustera och ”lära upp” modeller med vilka ni kan utveckla personaliserade och meningsfulla upplevelser i stor skala.

Leverera snabba upplevelser med låg latens

Leverera snabba upplevelser med låg latens

Effektiva system som kommunicerar

Tack vare optimerade arbetsflöden kan systemen reagera i realtid på enheter och kanaler med låg latens, som mobilappar och kiosker.

Utöka tekniklösningarna och skala upp

Utveckla kundupplevelseprogram med komponenter som kan integreras med befintliga tekniklösningar via öppna API:er.

Skärmbild av Forrester-rapport
Forrester-logotyp

Grunden för kundupplevelser i realtid

Ta reda på varför Forrester utsett oss till ledare inom plattformar för digitala upplevelser.

De här företagen levererar personaliserade upplevelser till miljontals människor

Vad mer kan Adobe göra för ert företag?