När marknadschefen och IT-chefen samarbetar förbättras varje upplevelse.

Den digitala marknaden har medfört en fundamental förändring av hur företag utformar och optimerar kundupplevelsen och hur deras team samarbetar. I den här miljön är samspelet mellan marknadschefen och IT-chefen avgörande för att organisationen ska kunna genomföra sin digitala omvandling och växa med kunden i fokus.

Samarbetet är viktigare än någonsin

Innovativa och personaliserade upplevelser kräver insatser från marknadschefen såväl som IT-chefen. Organisationen har nytta av ett väl utvecklat samarbete dem emellan på tre viktiga sätt:

Kunden i centrum

Marknadschefen kan koncentrera sig på att utveckla kvalitetsupplevelser medan IT-chefen bidrar med teknisk kunskap och data för att identifiera affärs- och kundbehov.

Med betoning på samarbete

Genom ett nära samarbete kan marknadschefen och IT-chefen snabbare ta fram och leverera bättre kundupplevelser i alla kanaler samtidigt som säkerheten för kundernas data och de digitala systemen stärks.

Bättre fokus, starkare team

Marknadsförings- och IT-teamen utvecklar ett tvärfunktionellt förhållande som inspirerar till innovation och tillväxt samt förbereder organisationen för framtida omvälvningar som rubbar status quo.

”Pandemin är en väckarklocka. De företag som går stärkta ur den är de där marknadscheferna och IT-cheferna gemensamt tagit ansvar för kundupplevelsen.”

PEEYUSH DUBEY, MARKNADSCHEF, LTI

Innovatörer berättar om hur viktiga marknadscheferna och IT-cheferna är för kundupplevelsen

Öppningsanförande på Adobe Summit

Adobes chefer och globala företagsledare delar med sig om varför personaliserade kundupplevelser är avgörande för tillväxt både nu och i framtiden.

Adobe Summit

IT-chefens roll på den digitala marknaden

Branschexperter diskuterar varför IT-cheferna är på väg att bli ledande för innovation inom kundupplevelser och hur er organisation kan bygga en teknisk grund som stöder den digitala omvandlingen.

Ta reda på hur samarbetet mellan marknadschefen och IT-chefen driver den digitala omvandlingen

Våra utvalda resurser utforskar hur partnerskapet mellan marknadschefen och IT-chefen utvecklas i dagens digitala värld

Rapport

Digitala trender under 2022:

Vi intervjuade tusentals yrkesmänniskor med lång erfarenhet för att ta reda på hur de reagerar, utvecklar sig och lyckas när förändringar sker snabbt och nya möjligheter dyker upp ofta.

Fallstudie

Marknads- och IT-chefen hos Walgreens Boots Alliance delar med sig av lärdomarna från covid-19 

Ta reda på hur marknads- och IT-cheferna hos Walgreens Boots Alliance samarbetar och vad de lärt sig om kundernas förväntningar under pandemin.

Fallstudie

Industry West – ett litet företag med stora ambitioner

Industry West, ett modernt möbelföretag, behövde en innovativ butik för att sälja på nätet. Ta reda på hur deras marknadschef förvandlade verksamheten med hjälp av Adobe Commerce.

Ett partnerskap som håller måttet

Det är viktigare än någonsin att marknadschefen och IT-chefen har samma syn på kundupplevelsen. Den här samsynen är avgörande för att lyckas trots dagens alla utmaningar:

Den digitala marknaden

Den digitala marknaden

Den digitala marknaden prioriterar kunden och därför blir det så viktigt att utveckla rätt strategier för kundupplevelsehantering och förbereda sig på nästa stora förändring.

En värld utan cookies

En värld utan cookies

Om företaget ska lyckas växa i en värld utan externa cookies måste ni hämta in kundernas data med deras samtycke och länka samma dessa data över alla kanaler så att ni kan leverera en enhetlig och personlig upplevelse i stor skala.

Flexibel marknadsföring

Flexibel marknadsföring

Företaget måste kunna övervaka och snabbt identifiera förändringar på marknaden, mäta kampanjer i realtid på ett konsekvent sätt och snabbt ändra kurs för att tillgodose kundernas krav och förväntningar.

Upptäck hela kraften hos Adobe Experience Cloud