Flexibel marknadsföring, ett responsivt förhållningssätt till människor, processer och teknik

Det enda som är säkert på den digitala marknaden är att den hela tiden förändras. Varje ny dag för med sig nya utmaningar, som era team måste ta itu med i realtid för att tillgodose kundernas förväntningar. I dagens upplevelsestyrda värld är en anpassningsbar marknadsföringsorganisation grunden för att kunna leverera bättre kundupplevelser snabbare.

Ta reda på hur CMO Jenny Storms leder sitt team på NBC Sports genom att behålla flexibiliteten med data.

Fokusera kompetens och resurser med kunderna i centrum

När ni går över till att prioritera kunden blir det avgörande att utveckla en flexibel marknadsföringsorganisation med hjälp av följande förändringar, eftersom nya tillfällen att glädja kunderna på oväntade sätt kan dyka upp plötsligt.

Ge teammedlemmarna nya färdigheter

Utbilda era medarbetare kontinuerligt så att ni har maximal nytta av dem och så att de kan ta fram innovativa kundupplevelser snabbare.

Smarta affärsprocesser

Genom att bygga bort vattentäta skott kan ni öka samarbetet mellan avdelningar och ge alla tillgång till de data och insikter som behövs för att snabbt reagera på föränderliga kundbeteenden.

Mer flexibel marknadsföringsteknologi

Investera i marknadsföringsteknologi så att era team kan testa, dra lärdom av och reagera på kunddata, effektivisera samarbetet i komplexa arbetsflöden och förnya det digitala engagemanget över alla kanaler.

”Flexibel marknadsföring har blivit ett måste, och cheferna måste se till att medarbetare, processer och teknik har kunden i centrum och uppmuntra till förnyelse för att göra det på ett effektivt sätt.”

– ANN LEWNES, MARKNADSCHEF, ADOBE

Bygg en stabil grund för er flexibla marknadsföringsorganisation

Marknadsföringsarbetsflöde

Hjälp era team att kommunicera, samarbeta och agera i komplexa projekt i takt med dagens snabba digitala marknad med rätt arbetsflödeshantering.
 

Innehållshantering 

Skapa och leverera miljontals personaliserade digitala upplevelser till olika enheter och kanaler i hela världen och få direkt information om huruvida de fungerar eller inte.

Kundresor

Förutse kundernas nästa steg och leverera målgruppsanpassat innehåll utifrån deras engagemangshistorik, även om den bara har några minuter på nacken.

Forrester: den viktiga jämvikten mellan kundupplevelsen och medarbetarna

Mark Taylor, chef hos Cognizant Digital Experience, och TJ Keitt, huvudanalytiker hos Forrester, berättar om de senaste resultaten från nya globala studier om den viktiga skärningspunkten mellan medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och kundupplevelsen.

Utforska vikten av flexibel marknadsföring på den digitala marknaden

Rapport

Digitala trender under 2022:

Vi intervjuade tusentals yrkesmänniskor med lång erfarenhet för att ta reda på hur de reagerar, utvecklar sig och lyckas när förändringar sker snabbt och nya möjligheter dyker upp ofta.

Fallstudie

Adobe sätter alltid innehållet i centrum

Adobes innehållshubb stöds av avancerade digitala funktioner och ett robust metadataramverk som möjliggör kreativitet i stor skala.

Rapport

The Future of Creative Experiences

Ta reda på hur Adobe Workfront kan hjälpa era kreativa team att leverera exceptionella digitala upplevelser.

Förbered er för nya utmaningar och möjligheter

En av de många utmaningar ni måste vara medvetna om och förberedda på i dagens upplevelsestyrda värld är att utveckla en flexibel marknadsföringsorganisation, med bland annat följande:

img

Den digitala marknaden

Den digitala marknaden prioriterar kunden och därför blir det så viktigt för er att utveckla rätt strategier för kundupplevelsehantering och förbereda er för nästa stora förändring.

img

En värld utan cookies

Om företaget ska lyckas växa i en värld utan externa cookies måste ni hämta in kundernas data med deras samtycke och länka samma dessa data över alla kanaler så att ni kan leverera en enhetlig och personlig upplevelse.

img

Partnerskapet mellan marknadschefen och IT-chefen

Marknads- och IT-teamen måste ha en samsyn på kundupplevelsehanteringen med en tydlig bild av de funktioner som behövs, datastrategier för personalisering i realtid och systemintegreringar som ökar konsumenternas engagemang.

Kontakta oss och prata om vad kundupplevelsehantering kan göra för ert företag.