#f5f5f5

Flexibel marknadsföring, ett responsivt förhållningssätt till människor, processer och teknik

Det enda som är säkert på den digitala marknaden är att den hela tiden förändras. Varje ny dag för med sig nya utmaningar, som era team måste ta itu med i realtid för att tillgodose kundernas förväntningar. I dagens upplevelsestyrda värld är en anpassningsbar marknadsföringsorganisation grunden för att kunna leverera bättre kundupplevelser snabbare.

Ta reda på hur marknadschefen Jenny Storms leder sitt team på NBC Sports och hur de utnyttjar data för att vara flexibla.

Titta på videon

Fokusera kompetens och resurser med kunderna i centrum

När ni går över till att prioritera kunden blir det avgörande att utveckla en flexibel marknadsföringsorganisation med hjälp av följande förändringar, eftersom nya tillfällen att glädja kunderna på oväntade sätt kan dyka upp plötsligt.

Ge teammedlemmarna nya färdigheter

Utbilda era medarbetare kontinuerligt så att ni har maximal nytta av dem och så att de kan ta fram innovativa kundupplevelser snabbare.

Smarta affärsprocesser

Genom att bygga bort vattentäta skott kan ni öka samarbetet mellan avdelningar och ge alla tillgång till de data och insikter som behövs för att snabbt reagera på föränderliga kundbeteenden.

Mer flexibel marknadsföringsteknologi

Investera i marknadsföringsteknologi så att era team kan testa, dra lärdom av och reagera på kunddata, effektivisera samarbetet i komplexa arbetsflöden och förnya det digitala engagemanget över alla kanaler.

Bygg en stabil grund för er flexibla marknadsföringsorganisation

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/why-adobe/marketing-agility-srong-foundation

https://business.adobe.com/summit/2021/sessions/forrester-the-critical-balance-of-cx-employee-enab-s854.html | The Critical Balance of CX and Employee Enablement

Forrester: den viktiga jämvikten mellan kundupplevelsen och medarbetarna

Mark Taylor, chef hos Cognizant Digital Experience, och TJ Keitt, huvudanalytiker hos Forrester, berättar om de senaste resultaten från nya globala studier om den viktiga jämvikten mellan medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och kundupplevelsen.

Titta på videon

Utforska vikten av flexibel marknadsföring på den digitala marknaden

Hämta rapporten om digitala trender för 2023

I rapporten om digitala trender kan du läsa om hur kreativitet och innovation kan ge er en konkurrensfördel i den digitala ekonomin.

Läs nu

Adobe sätter alltid innehållet i centrum

Adobes innehållshubb har avancerade digitala funktioner och ett robust metadataramverk så att ni kan släppa loss kreativiteten även i storskaliga projekt.

Läs mer

Framtidens kreativa upplevelser

Ta reda på hur era kreativa team kan använda Adobe Workfront för att leverera exceptionella digitala upplevelser.

Läs rapporten

#f5f5f5

Förbered er för nya utmaningar och möjligheter

En av de många utmaningar ni måste vara medvetna om och förberedda på i dagens upplevelsestyrda värld är att utveckla en flexibel marknadsföringsorganisation, med bland annat följande:

Den digitala ekonomin

Den digitala ekonomin prioriterar kunden och därför är det så viktigt att utveckla rätt strategier för kundupplevelsehantering och förbereda sig för nästa stora förändring.

Läs mer

En värld utan cookies

Om företaget ska lyckas växa i en värld utan externa cookies måste ni hämta in kundernas data med deras samtycke och länka samma dessa data över alla kanaler så att ni kan leverera en enhetlig och personlig upplevelse.

Läs mer

Partnerskapet mellan marknadschefen och IT-chefen

Marknads- och IT-teamen måste ha en samsyn på kundupplevelsehanteringen med en tydlig bild av de funktioner som behövs, datastrategier för personalisering i realtid och systemintegreringar som ökar konsumenternas engagemang.

Läs mer