Tillverkarna ökar avkastningen på sina investeringar avsevärt genom att skapa övertygande kundupplevelser.

Företag inom finanssektorn prioriterar upplevelsen för att öka avkastningen.

Personaliserade kundrelationer förändrar hur de skickligaste tillverkarna arbetar. Och når framgång. 

Vi gav Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag. De fann att de skickligaste företagen inom finanssektorn förlitar sig på kundupplevelsen för att förenkla transaktioner, skydda kundinformation, förbättra resultatet och nå konkurrensfördelar.

Tack vare kundupplevelsen blir de finansiella tjänsterna kundtillvända och högavkastande.

82 % av företagen inom finanssektorn värdesätter upplevelsen.

82 % av företagen inom finanssektorn värdesätter upplevelsen.

Ledande företag säger att en bättre upplevelse för potentiella såväl som befintliga kunder måste prioriteras under de kommande 12 månaderna för att öka avkastningen.

Kundengagemanget är utslagsgivande för 77 % av företagen inom finanssektorn.

Kundengagemanget är utslagsgivande för 77 % av företagen inom finanssektorn.

De skickligaste företagen inom finanssektorn får återkommande kunder som är fortsatt lojala med hjälp av avancerade kundupplevelseverktyg samtidigt som de ökar avkastningen. 

79 % av företagen inom finanssektorn siktar på att överträffa kundernas förväntningar.

79 % av företagen inom finanssektorn siktar på att överträffa kundernas förväntningar.

De skickligaste företagen inom finanssektorn förutser kundernas behov och ökar avkastningen genom att bygga bättre upplevelser. 

Kundupplevelsen gör det 1,7 gånger mer troligt att produkten får ett högt omdöme.

Kundupplevelsen gör det 1,7 gånger mer troligt att produkten får ett högt omdöme.

Med bra kundupplevelseverktyg kan företag inom finanssektorn testa och optimera bättre upplevelser och produkter samtidigt som avkastningen ökar.

Läs hela studien och ta reda på hur pålitliga finansiella upplevelser ger högre avkastning.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att företag inom finanssektorn som bygger säkra och tillförlitliga tjänster och upplevelser för kunderna får större avkastning på investeringarna. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on Financial Services om du vill veta mer.

Relaterat material

Kundberättelse

Fullträff för National Bank of Canada

National Bank of Canada använde Adobe Experience Cloud för att minska kostnaden per optimering med 30 % och öka vinsten.

Kundberättelse

Lättförtjänt för Allianz Australia Bank

Ta reda på hur Allianz Australia sänkte kostnaden per kundförvärv och kostnaden per offert med nästan 30 %.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget. 

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.