Tillverkarna ökar avkastningen på sina investeringar avsevärt genom att skapa övertygande kundupplevelser.

Myndigheter som fokuserar på kundupplevelsen ökar avkastningen.

Personaliserade kundrelationer förändrar hur de skickligaste tillverkarna arbetar. Och når framgång. 

Vi gav Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag. De fann att de myndigheter som använder kundupplevelsen lyckas skapa slagkraftiga och kostnadseffektiva upplevelser som ökar avkastningen.

Myndigheter som sätter medborgarna i främsta rummet belönas med högre avkastning.

85 % av de skickligaste håller kursen med hjälp av statistik om kundupplevelsen.

85 % av de skickligaste håller kursen med hjälp av statistik om kundupplevelsen.

Upplevelsedrivna myndigheter håller koll på avkastningen med hjälp av kundupplevelsestatistik jämfört med bara 50 % för andra myndigheter.

Myndigheter som fokuserar på kundupplevelsen är 1,7 gånger mer benägna att tjäna på investeringar.

Myndigheter som fokuserar på kundupplevelsen är 1,7 gånger mer benägna att tjäna på investeringar.

Med hjälp av kundupplevelseverktyg kan myndigheter enklare öka konverteringsgraden för transaktioner och formulär – och öka avkastningen – som en följd av investeringarna.

De är 1,9 gånger mer trolig att ni får glada medborgare med en effektiv kundupplevelse.

De är 1,9 gånger mer trolig att ni får glada medborgare med en effektiv kundupplevelse.

Myndigheter som använder kundupplevelsen för att bistå medborgarna berättar att regelefterlevnaden blir bättre och de får fler rekommendationer liksom högre avkastning.

Det är 1,6 gånger troligare att programkostnaderna minskar.

Det är 1,6 gånger troligare att programkostnaderna minskar.

Myndigheter som satsar på kundupplevelsen uppger att programutvecklingen går betydligt snabbare, vilket leder till sänkta kostnader och högre avkastning.

Läs hela studien och ta reda på hur tjänster med medborgarna i centrum ökar avkastningen.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att kundfokuserade myndigheter får större avkastning på investeringarna. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on Government om du vill veta mer.

Relaterat material

Adobes blogg

Så här investerar ni i upplevelser med genomslag för verksamheten det här årtiondet

Läs om varför upplevelsedrivna företag har 4 % högre genomsnittlig intäktsökning jämfört med andra företag. 

CMO.com

Forrester Consulting: Det lönar sig att vara ett upplevelsebaserat företag

Medarbetare i upplevelsedrivna företag är 1,5 gånger mer nöjda på ett personligt plan och 1,4 gånger mer nöjda med teamarbetet. 

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget. 

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.