Tillverkarna ökar avkastningen på sina investeringar avsevärt genom att skapa övertygande kundupplevelser.

Vårdföretagen levererar enastående upplevelser som gynnar både patienterna och avkastningen.

Personaliserade kundrelationer förändrar hur de skickligaste tillverkarna arbetar. Och når framgång. 

Vi gav Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag. De fann att de skickligaste vårdföretagen förlitar sig på kundupplevelseverktyg för att deras kunder och patienter ska kunna administrera och spåra information i sina ekosystem.

Med kundupplevelsen i åtanke får vårdföretagen ett sunt övertag.

80 % av vårdföretagen satsar på kundupplevelsen.

80 % av vårdföretagen satsar på kundupplevelsen.

Under 2018 fokuserade de ledande vårdföretagen på att ge kunderna enastående upplevelser hela vägen från värvning och ökade samtidigt avkastningen.

Den digitala verksamheten ökar för 79 % av vårdföretagen.

Den digitala verksamheten ökar för 79 % av vårdföretagen.

Ledande vårdföretag vet att bättre mobilupplevelser och upplevelsebaserade produkter krävs för att öka avkastningen under de kommande 12 månaderna.

Företag som fokuserar på kundupplevelsen är 1,6 gånger mer benägna att öka intäkterna.

Företag som fokuserar på kundupplevelsen är 1,6 gånger mer benägna att öka intäkterna.

Ledande vårdföretag uppnår en anmärkningsvärd avkastning och får översvallande beröm av kunder och patienter tack vare digitalt innehåll av hög kvalitet.

Det är 1,5 gånger troligare att aktiekursen stiger med en bra kundupplevelse.

Det är 1,5 gånger troligare att aktiekursen stiger med en bra kundupplevelse.

Vårdföretag som satsar på upplevelsen kan förvänta sig att aktiekursen stiger och det är 1,7 gånger troligare att det ökar såväl kundens livstidsvärde som avkastningen.

Läs hela studien och ta reda på hur tjänster med patienterna i centrum ökar avkastningen.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att vårdföretagen ökar avkastningen när de prioriterar tjänster som sätter patienten i första rummet. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on Healthcare om du vill veta mer.

Relaterat material

Adobes blogg

Så här investerar ni i upplevelser med genomslag för verksamheten det här årtiondet

Läs om varför vårdföretagen får 1,9 gånger nöjdare kunder när de använder Adobe Experience Cloud.  

CMO.com

Forrester Consulting: Det lönar sig att vara ett upplevelsebaserat företag

Medarbetare på upplevelseföretag är 1,3 gånger mer nöjda än på traditionella företag.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.