Teknologiföretagen investerar i kundupplevelsen för att få nöjda kunder och hög avkastning.

Vi gav Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag. De fann att de ledande teknologiföretagen förlitar sig på kundupplevelseverktyg för att leverera allt mer effektiva, pålitliga och förtroendeingivande upplevelser.

Upplevelsedrivna teknologiföretag är som gjorda för hög avkastning.

79 % av B2B-teknologiföretagen satsar hårt på att få avkastning.

79 % av B2B-teknologiföretagen satsar hårt på att få avkastning.

För B2B-teknologiföretagen är större påverkan och räckvidd för varumärket en viktig prioritering för att öka avkastningen de kommande 12 månaderna.

78 % av B2B-teknologiföretagen fokuserar på att öka intäkterna.

78 % av B2B-teknologiföretagen fokuserar på att öka intäkterna.

De skickligaste B2B-teknologiföretagen prioriterar avkastningen genom att använda kundupplevelseverktyg för att få ett försprång. Och behålla det.

Kundfokuset är utslagsgivande för 77 % av B2B-teknologiföretagen.

Kundfokuset är utslagsgivande för 77 % av B2B-teknologiföretagen.

B2B-teknologiföretag som sätter kunden i första rummet får högre inköpsfrekvens, kundtrohet och långsiktigt lojala kunder liksom högre avkastning.

Exceptionella flerkanalsupplevelser är den viktigaste satsningen när det gäller kundupplevelser.

Exceptionella flerkanalsupplevelser är den viktigaste satsningen när det gäller kundupplevelser.

B2B-teknologiföretag levererar fokuserat och integrerat innehåll och engagemang för att vinna nya kunder, behålla befintliga och öka avkastningen.

Läs hela studien och ta reda på hur användarfokuserad teknologi ökar avkastningen.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att teknologiföretagen når högre avkastning när de fokuserar på att bygga övertygande upplevelser. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on B2B Technology om du vill veta mer.

Relaterat material

Kundberättelse

Digital skyltning i rätt hastighet.

Ta reda på hur Optus anpassar sin butiksupplevelse med hjälp av Adobe Experience Manager Screens.

CMO.com

Forrester Consulting: Det lönar sig att vara ett upplevelsebaserat företag

Medarbetare på upplevelseföretag är 1,3 gånger mer nöjda än på traditionella företag.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.