Tillverkarna ökar avkastningen på sina investeringar avsevärt genom att skapa övertygande kundupplevelser.

Vi gav Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera kundupplevelsens roll i företag. De fann att när de skickligaste tillverkarna samarbetade mer med sina kunder vad gäller produktinnovation bidrog det till bättre produktbetyg, högre intäkter och trognare kunder.

Övertygande kundupplevelser borgar för framgångsrika tillverkare. 

Tillverkare som prioriterar kundupplevelsen ökade orderingången med 12 % jämfört med föregående år.

Tillverkare som prioriterar kundupplevelsen ökade orderingången med 12 % jämfört med föregående år.

De skickligaste tillverkarna använder kundupplevelseverktyg för att skapa innehållsrika köpupplevelser för kunderna och nå ännu högre avkastning med en orderingång som är 1,6 gånger större än hos andra företag.

88 % av tillverkarna arbetar frenetiskt med att bli kundfokuserade.

88 % av tillverkarna arbetar frenetiskt med att bli kundfokuserade.

Tillverkarna använder kundupplevelseverktyg för att få återkommande kunder som är fortsatt lojala samtidigt som de ökar avkastningen under de kommande 12 månaderna.

84 % av tillverkarna ser över sina produkter och tjänster.

84 % av tillverkarna ser över sina produkter och tjänster.

Med hjälp av avancerade kundupplevelseverktyg kan ledande tillverkare prioritera förbättringar av produkter och tjänster för att öka både kundnöjdheten och avkastningen.

54 % av tillverkarna strävar efter att tillgodose kundernas behov längs hela kundresan.

54 % av tillverkarna strävar efter att tillgodose kundernas behov längs hela kundresan.

Kundupplevelsefokuserade tillverkare skapar minnesvärda upplevelser och tillgodoser kundernas alla behov under hela livscykeln samtidigt som de får högre avkastning.

Läs hela studien och ta reda på hur tillverkarna använder kundupplevelsen för att öka avkastningen.

Studien vi beställde av Forrester Consulting visar att tillverkare som bygger sina produkter kring kundernas behov och önskemål får bättre avkastning än konkurrenterna. Läs The Business Impact of Investing in Experience: A Spotlight on Manufacturing om du vill veta mer.

Relaterat material

Kundberättelse

Epson får ett rejält lyft

Läs om hur Epson ökade konverteringsgraden och sparade in ett års driftkostnader med hjälp av Adobe Experience Cloud.

Kundberättelse

National Instruments växer

Med hjälp av Adobe Experience Cloud fick National Instruments en 50-procentig produktivitetsförbättring och en 20-procentig ökning av e-handelsintäkterna.

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget. 

Utforska hur Adobe Experience Cloud kan skapa tillväxt för företaget.