ฟีเจอร์

Social Communities

Create customized online community experiences, including forums, user groups, and other social features to encourage interaction with customers and employees. Measure and improve engagement with community content analytics and recommendations.


The simplest way to get social with your customers.

Now more than ever, customers crave personal, direct connections with the brands and businesses they frequent. Forums, dedicated user groups, and social destinations are great ways to create and build these powerful relationships. Often, though, it’s hard to create relevant, experience-driven environments that attract and engage the right users.

Social communities in Adobe Experience Manager help you build comprehensive and fully customized online community experiences — communities that bring people deeper into your brand and inspire increased conversions, deeper advocacy, and unwavering loyalty. It all starts with a little chatter and with social communities.

See what makes it work.

See what makes it work.

Customize your communities
No two businesses — and no two audiences — are the same. With social communities, build interactive online destinations that sync with your unique users and their wants and needs.

Improve omnichannel experiences
As your community relationships grow, you’ll gain greater insights and customer intelligence — the kind of data that helps you drive increased relevance, value, and long-term customer loyalty across channels.

Analyze and optimize
Once established, it’s easy to track and improve experiences and engagement with content analytics and recommendations that emerge from your online communities.

Learn more about social communities in Adobe Experience Manager Sites.

Create a thriving employee community.

Create a thriving employee community.

Watch how Experience Manager Communities lets employees share, collaborate, and work together – quickly and easily – in our tutorial video.

Watch now

Getting started with Communities.

Learn how to get started with online communities and connect users to other engaged customers in our Help section.

Read now

Navigate both B2C and C2C.

See related features

ข้อมูลเชิงลึกเนื้อหา

ใช้การวิเคราะห์เว็บและคำแนะนำ SEO เพื่อรับข้อมูลประสิทธิภาพของหน้าที่คุณเขียนทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเนื้อหาได้ดีขึ้นด้วยรายงานการเข้าชมหน้าทั้งหมด ผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Content fragments

Design, create, curate, and use page-independent text along with associated media, making it easy to reuse copy without having to cut and paste or rewrite it.

ระบบคลาวด์ที่ได้รับการจัดการ

ใช้การบริการที่ได้รับการจัดการเพื่อใช้และทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ และอัปเดตอัตโนมัติโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย ส่งมอบนวัตกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการรวมระบบและขั้นตอนการส่งมอบที่มีความต่อเนื่องของเรา

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง