https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/marketo-benefits2

ช่วยให้ทีมขายและการตลาดทำงานสอดคล้องกันและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น

ช่วยให้ทีมขายสามารถมีส่วนร่วมกับบัญชีลูกค้าที่เหมาะสมและค้นพบโอกาสสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมการตลาดและการขาย พร้อมการมองเห็นที่ดีขึ้นในเวิร์กโฟลว์และข้อมูลเชิงลึกที่แชร์

Accelerate qualified leads to deals.

ปิดการขายได้เร็วขึ้นสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่คุณสมบัติเหมาะสม

ทีมการตลาดและการขายมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและการมองเห็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของลูกค้าของแต่ละทีมอาจให้ผลลัพธ์ที่สำคัญต่อผลกำไร

ด้วยการให้สิทธิ์แก่ทีมขายในการเข้าถึงรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้าที่สำคัญ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการซื้อของลูกค้า รวมทั้งเนื้อหาและคู่มือที่จะมีส่วนร่วมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมการตลาดจะสามารถช่วยให้ทีมขายมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในแบบเฉพาะบุคคล มีความเกี่ยวข้อง และถูกจังหวะเวลามากขึ้น พนักงานขายทุกคนจะเป็นนักขายมือทองและมีความสำคัญเท่าเทียมกัน บัญชีลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของทีมการตลาดจะกลายเป็นยอดขายมากขึ้น

ส่งคำขอเดโม