ฟีเจอร์

กลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์

ระบุ วางเป้าหมาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจทุกครั้งโดยใช้การแบ่งเซกเมนต์กลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนโดย AI


กลุ่มเป้าหมายยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งดี แต่จะเยี่ยมสุดถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ที่จะรับโฆษณา

แม้แต่แบรนด์ที่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งยังตระหนักว่าต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เราพบผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใหม่ๆ ในทุกวัน ซึ่งการมีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับค้นหาและเปลี่ยนพวกเขาให้มาเป็นลูกค้าได้นั้นคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืน

Marketo Engage ไม่ใช้การคาดเดา แต่จะใช้ข้อมูลและความอัจฉริยะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะเข้าถึงกลุ่มคนที่เหมาะสมเสมอ ต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญที่ผ่านมาด้วยการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่คล้ายคลึงเพื่อติดต่อหา หรือค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่สำหรับแคมเปญและกิจกรรม พร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ เพื่อที่คุณจะส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ในทุกช่องทางติดต่อ ในระหว่างนั้นเอง ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากคุณทำได้ไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ และจะให้คำแนะนำในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม Marketo Engage จะให้ AI สร้างการกระตุ้นให้คุณเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดิจิทัลหรือกิจกรรมล่าสุดของคุณก็ตาม

สัมผัสการใช้งานจริงของ Marketo Engage ผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา

อะไรที่ทำให้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ผล

ตัวกรองตามการคาดการณ์

  • เพิ่มโอกาสในการทำเป้าให้ถึงยอดการลงทะเบียนกิจกรรมและการเข้าร่วมที่คุณวางเป้าหมายไว้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนรายชื่อผู้ที่จะส่งหา โดยใช้ตัวกรองตามการคาดการณ์แบบเชื่อมโยงกับกิจกรรมรวมทั้งลากและวางได้ในการแบ่งเซกเมนต์กลุ่มเป้าหมาย 
  • หลีกเลี่ยงการส่งเนื้อหาที่ไม่ตรงประเด็น ซึ่งอาจทำให้ต้องสูญเสียสมาชิกกลุ่มเป้าหมายไปอย่างไม่มีวันหวนคืน ด้วยการกำหนดให้ AI ข้ามผู้รับที่มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูล

การติดตามเป้าหมายตามการคาดการณ์

  • ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์โปรแกรมก่อนหน้าและคาดการณ์ว่าคุณจะสร้างการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงได้ถึงเป้าหรือไม่ 
  • แบ่งเซกเมนต์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมของคุณโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มสูง มีแนวโน้มพอสมควร และมีแนวโน้มต่ำว่าจะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้า เพื่อที่คุณจะสื่อสารกับแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกโปรแกรมแต่ละคนว่ามีแนวโน้มจะทำสิ่งหนึ่งๆ มากน้อยแค่ไหน เช่น เข้าร่วมหรือลงทะเบียนในกิจกรรม โดยอิงจากข้อมูลการมีส่วนร่วมในอดีต

กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่คล้ายคลึง

  • สร้างหรือค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ได้ง่ายดาย อาทิ กลุ่มเป้าหมายสำหรับอีเมล กิจกรรม และการสัมมนาผ่านเว็บ จากนั้นระบุว่าใครอื่นบ้างที่มีลักษณะสอดรับกับกลุ่มเป้าหมายนี้ 
  • ใช้ AI เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกับลูกค้าที่เหมาะสมของคุณมากที่สุด เพื่อช่วยให้คุณนำรูปแบบที่ประสบความสำเร็จมาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ จากแคมเปญหนึ่งไปยังอีกแคมเปญหนึ่ง

คำแนะนำจาก AI

  • ดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมตามที่คุณวางไว้โดยใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้แก่คุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์ใน Marketo Engage

ใช้การปรับให้มีความเฉพาะตัวและการแบ่งเซกเมนต์ลูกค้าในขนาดที่คุณต้องการ

เมื่อใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องในการสร้างเนื้อหาตามการคาดการณ์และเซกเมนต์กลุ่มเป้าหมาย คุณจะสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเพิ่มงานให้พนักงาน คุณสามารถดูวิธีเริ่มต้นได้ในอินโฟกราฟิกที่เรียบง่ายนี้ ในหัวข้อโครงสร้างของเนื้อหาอัจฉริยะและกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมาย

คู่มือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Marketo Engage สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

ภาพถ่ายบุคคล