การผลิต

โซลูชันดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น แรงกดดันจากคู่แข่งที่ใช้วิธีการแปลกใหม่ และความท้าทายด้านซัพพลายเชนที่เกินคาดคิดต่างส่งผลให้เกิดการดิสรัปต์ที่คาดไม่ถึงในภาคส่วนการผลิต แต่บริษัทที่เน้นด้านดิจิทัลต่างก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเวลานี้และต่อไปในอนาคต แม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ก็ตาม เพราะข้อมูลเชิงลึกและความคล่องตัวที่ต้องปรับรูปแบบในวันนี้จะยิ่งมีค่าในวันข้างหน้า

เดินหน้าการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของคุณ

บริษัทการผลิตที่เน้นด้านดิจิทัลมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเป็นอย่างยิ่ง เพราะโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดย AI สามารถช่วยค้นหาและรักษาลูกค้า รวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน และเพิ่มพูนยอดขายทั้งในส่วนออนไลน์และออฟไลน์ได้

การค้าดิจิทัลช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความปลอดภัย

พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าสายการผลิตกำลังเปลี่ยนจากการซื้อแบบซึ่งหน้าไปเป็นออนไลน์ การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถคว้าโอกาสสำคัญในการเพิ่ม ROI ไปพร้อมๆ กับสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่ปลอดภัยมากขึ้นและซับซ้อนน้อยลงให้ทั้งกับลูกค้าและพนักงาน

สื่อสารกันได้เสมอแม้จะอยู่ห่างไกล

ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าทั้งในแบบซึ่งหน้าและออนไลน์ ด้วยการวางเป้าหมายแล้วมอบประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าผ่านทั่วทุกช่องทาง และปรับแต่งประสบการณ์เหล่านั้นให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายมากยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาอีก

พัฒนามุมมองเกี่ยวกับลูกค้าของคุณแบบ 360 องศา

เมื่อบริษัทของคุณเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ระบบดิจิทัล คุณย่อมต้องการกลยุทธ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทาง รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในแบบ 360 องศา ใช้ข้อมูลตามการคาดการณ์เพื่อทำการตัดสินล่วงหน้าโดยอิงจากกิจกรรมที่ผู้ซื้อทำ ณ ขณะนั้น ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าของคุณจะช่วยให้คุณสร้างความยึดมั่นที่ยั่งยืนได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำเร็จของลูกค้าของเราในภาคส่วนการผลิต

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy


เซสชัน Adobe Summit สำหรับสายการผลิต

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

ดูว่า Adobe สามารถทำอะไรให้กับธุรกิจของคุณได้บ้าง