GDPR är här. Och Adobes företagslösningar är redo.

Gör integriteten till en positiv del av kundupplevelsen.

general-data-protection-regulation

Vad vi har gjort för att förbereda oss för GDPR.

Adobes lösningar är GDPR-klara, så att ni kan lägga mindre tid på att tänka på överensstämmelse och mer tid på att fokusera på era kunder och skapa upplevelser just för dem. Vi har utvecklat funktioner och verktyg för GDPR som hjälper er att snabbt hantera era data och identifiera och märka upp datatyper som kan hanteras under en GDPR-förfrågan om åtkomst eller borttagning och hantera förfrågningar via flera sökvägar. Här finns mer information om vad vi gör för att skapa GDPR-beredskap.

Certifierade säkerhetskontroller
Vi skyddar data som överlämnats till oss genom ramverket Adobe Common Controls, som innefattar flera processer och kontroller som även överensstämmer med säkerhetscertifieringar, standarder och föreskrifter, inklusive SOC-2 och ISO 27001.

Läs mer om våra insatser när det gäller efterlevnad ›

Dataöverföring som vi stöder
Adobe använder följande mekanismer när data överförs från Europa till USA: Vi är certifierade enligt Privacy Shield-ramverken mellan Schweiz och USA för personuppgifter. När du använder våra tjänster skyddas du av detta ramverk när data överförs från Schweiz till USA, och vi tillämpar standardavtalsklausuler vid dataöverföring från EU till USA. 

Besök vårt integritetsscenter för närmare information och för att få veta hur ni begär standardavtalsklausuler ›

Behandlingsdokumentation
Vi dokumenterar våra integritetsrutiner för att följa de utökade kraven för datalagring.

Dataskyddsgrupp
Vi har en Chief Privacy Officer, en EU- dataskyddsansvarig och en särskild integritetsgrupp.

Produkt- och processinnovation
Vi lyssnar alltid på våra kunder och strävar efter att förenkla och automatisera våra produkt- och tjänsteerbjudanden för att bättre kunna stödja kundernas GDPR-behov.

Privacy by Design
Vi fortsätter vårt långvariga arbete med att proaktivt integrera integritetssfunktioner i vår produktutveckling för att möta och överträffa nuvarande bestämmelser. Privacy by Design är hur vi tar fram våra lösningar. Att hjälpa er dra nytta av uppgifterna på ett ansvarsfullt sätt är en av våra målsättningar.

Avtalsvillkor
Vi har uppdaterat Adobes databehandlingsavtal med hänsyn till GDPR-kraven. För att begära en kopia av det nya avtalet fyller du i formuläret i vårt dataintegritetscenter.

Vi är här för att vägleda er genom GDPR-landskapet.

Vi anser att integritet är en viktig del av den digitala upplevelsen. Med Adobe har ni en partner som tar fram produkter och tjänster med Privacy by Design. Ni kan vara säkra på att vi kommer att vara uppdaterade om framtida säkerhets- och integritetsbehov, eftersom vi är involverade i att utforma bästa praxis, koder, riktlinjer och standarder. Vi deltar i viktiga branschforum för det annonseringstekniska ekosystemet, som IAB Europe och EDAA. Vi samarbetar även med leverantörer av samtyckeshantering för att erbjuda integrationer som inriktar sig på ökade samtyckeskrav.

Fler resurser och mer support finns i vårt GDPR-informationscenter

Produkter framtagna med integriteten i åtanke, som sätter individer i centrum för upplevelsen.

Adobes företagsprodukter är framtagna med Privacy by Design. De omvandlar ert arbete med att skapa innehåll och dokument, bygga upp kampanjer, hantera medieköp och skaffa djupgående affärsinformation. Få mer information om specifika lösningar från Adobe med våra individuella produktsidor om GDPR och vår Adobe Experience Platform-sida.

Adobe Advertising Cloud

Läs om hur er annonsering kan bli GDPR-klar.

Adobe Analytics

Ta reda på hur ni förbereder er för förfrågningar från registrerade personer

Adobe Audience Manager

Lär er hur integritet genom designfunktioner kan vara till nytta.

Adobe Campaign

Få vägledning om personalisering och GDPR.

Document Cloud

Se till att era dokumentflöden är GDPR-klara.

Adobe Experience Platform

Ta reda på hur ni förbereder er teknologi för upplevelsemarknadsföring för GDPR.