Vad är GDPR?

Den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Europeiska unionens integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven. Lär dig mer om hur vi arbetar mot GDPR-beredskap i våran video.

GDPR, företag

Adobe, GDPR och er verksamhet.

Som ert personuppgiftsbiträde jobbar vi för att hjälpa er på resan mot GDPR-efterlevnad. Vi anser att GDPR ger företag en ny möjlighet att stärka varumärkeslojaliteten genom att fokusera på konsumenternas integritet och samtidigt leverera fantastiska upplevelser. Tänk er detta som upplevelsebaserad integritet – att göra integriteten till en positiv del av upplevelsen genom varumärkesprofilerade, kontextuella integritetsmeddelanden med lätthanterliga valmöjligheter för er marknadsföring.

Kom igång.

Den bästa tiden att agera är nu. Här är 5 steg för att komma igång med er GDPR-beredskap.

Diagram över ansvar

GDPR innebär ett delat ansvar.

Ansvaret för att uppfylla kraven i GDPR faller inte bara på den som tillhandahåller varumärket eller teknologin. Det är en väg mot efterlevnad som är gemensam för båda parter. I exemplet nedan från Adobe Experience Cloud anges rollerna för varumärken (”personuppgiftsansvariga") och teknikleverantörer (personuppgiftsbiträden) och visar på var personuppgiftsbiträden kan behöva hjälpa eller samarbeta med den personuppgiftsansvariga antingen genom verktyg, processer eller dokumentation.

Diagram över ansvar

Individens rättigheter som registrerad.

En registrerad är en person vars personuppgifter samlas in, lagras eller behandlas. En viktig del av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning är att enskilda individer kan välja och kontrollera vad som sker med deras personuppgifter. Enligt GDPR kan enskilda individer be företag att få tillgång till sina uppgifter och möjlighet att korrigera fel i dem, radera personuppgifter och motsätta sig behandling av sina uppgifter.

Din roll som personuppgiftsansvarig. 

Som personuppgiftsansvarig bestämmer du vilka personuppgifter vi behandlar och lagrar å dina vägnar. Om du använder Adobe Cloud Solutions kan vi behandla personuppgifter för er beroende på vilka produkter och lösningar ni använder och vilken information ni väljer att skicka till ert Adobe-konto eller -tjänst. Som personuppgiftsansvarig ska du till de slutkunder som engagerar sig i era varumärken tillhandahålla sekretessmeddelanden som beskriver hur ni samlar in och använder information och erhåller samtycke, om det behövs. Om dessa individer vill veta vilka uppgifter ni har registrerat eller bestämmer att de vill avbryta sin relation med er ska ni svara på deras begäran.

Vår roll som personuppgiftsbiträde.

När vi tillhandahåller programvara och tjänster till ett företag, agerar vi som personuppgiftsbiträde för de personuppgifter du ber oss att bearbeta och lagra som en del av vårt tillhandahållande av tjänsterna till dig. Som personuppgiftsbiträde behandlar vi personuppgifter uteslutande i enlighet med ert företags godkännande och instruktioner, exempelvis enligt vad som anges i ert avtal med oss. Om era data finns i någon av Adobes molnlösningar och ni behöver hjälp med enskilda konsumentförfrågningar, samarbetar vi med er genom processer, produkter, tjänster och verktyg för att hjälpa er att agera.  

Ha ett långsiktigt sekretessperspektiv.

Vi tar fram produkter idag med morgondagens integritet i åtanke. GDPR-inspirerade integritetsbestämmelser sträcker sig in i andra regioner och länder. Att efterleva GDPR stärker er position, både inför framtiden och på alla marknader där ni vill introducera ert varumärke.

Mer resurser hittar ni i vårt GDPR-informationscenter