Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de privacywet van de Europese Unie waarmee de vereisten voor databescherming worden geharmoniseerd en gemoderniseerd. Ontdek in onze video meer informatie over hoe je je bedrijf klaarmaakt voor de AVG.

AVG, bedrijf

Adobe, de AVG en je bedrijf.

Als jouw vertrouwde gegevensverwerker zetten we ons in om je te ondersteunen tijdens het AVG-compliancetraject. We zijn van mening dat de AVG jou een nieuwe mogelijkheid biedt om de merkloyaliteit te versterken, doordat de focus ligt op de privacy van de consument, terwijl tegelijkertijd fantastische ervaringen worden geboden. Beschouw het als ervaringsgerichte privacy: laat privacy een positief onderdeel van de ervaring vormen, via merkgerichte privacykennisgevingen die worden gepresenteerd in de juiste context, en via gebruiksvriendelijke keuzemogelijkheden voor je marketing.

Aan de slag.

Dit is hét moment. Hier zijn 5 stappen waarmee je kunt beginnen om je bedrijf klaar te maken voor de AVG.

Verantwoordelijkheidgrafiek

AVG is een gedeelde verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid om aan de vereisten van de AVG te voldoen, berust niet bij ofwel het merk ofwel de technologieprovider. Het is een gedeeld compliancetraject tussen merken en technologieproviders. In het voorbeeld van Adobe Experience Cloud hieronder worden de rollen gedefinieerd voor merken (‘verwerkingsverantwoordelijken’) technologieproviders (‘gegevensverwerkers’) en de gevallen waarin de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk moet helpen of met de verwerkingsverantwoordelijke moet samenwerken via tools, processen of documentatie.

Verantwoordelijkheidgrafiek

De rechten van geregistreerde personen.

Een geregistreerde persoon is elke persoon van wie persoonlijke data worden verzameld, bewaard of verwerkt. Een belangrijk deel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie bestaat eruit dat individuele personen kunnen kiezen en bepalen wat er gebeurt met hun persoonlijke data. In het kader van de AVG kunnen personen bedrijven vragen hun data in te zien, fouten in hun data te corrigeren, persoonlijke data te verwijderen en de verwerking van hun data stop te zetten.

Je rol als verwerkingsverantwoordelijke. 

Als verwerkingsverantwoordelijke bepaal je welke persoonlijke data we namens jou verwerken en opslaan. Als u gebruikmaakt van cloudoplossingen van Adobe, verwerken we mogelijk persoonlijke gegevens voor u, afhankelijk van de producten en oplossingen die u gebruikt en de informatie die u besluit te verzenden naar uw Adobe-account of -service. Als verwerkingsverantwoordelijke verstrekt u privacykennisgevingen aan personen die communiceren met uw merken, waarbij u gedetailleerd uiteenzet hoe u gegevens verzamelt en gebruikt, en indien nodig, toestemming verkrijgt. Als die individuele personen willen weten welke data je over hen bewaart of besluiten dat ze hun relatie met je willen verbreken, reageer jij op die verzoeken.

Onze rol als gegevensverwerker.

Wanneer we een onderneming software en services aanbieden, handelen we als de gegevensverwerker voor de persoonlijke data die je ons vraagt te verwerken en op te slaan als onderdeel van het aan jou leveren van deze services. Als gegevensverwerker verzamelen we alleen persoonlijke data overeenkomstig de toestemming en instructies van je bedrijf – zoals bijvoorbeeld vermeld in je overeenkomst met ons. Wanneer je data zich in een van Adobe's cloudoplossingen bevindt en je assistentie nodig hebt bij individuele verzoeken van consumenten, werken we met je samen via processen, producten, services en tools om je te ondersteunen bij je reactie.  

Ontwikkel een lange-termijnvisie op privacy.

We bouwen vandaag producten met de privacy van morgen in gedachten. Op de AVG geïnspireerde privacyregels worden trapsgewijs ingevoerd in andere regio's en landen. Als je voldoet aan de AVG, ben je klaar voor de toekomst en voor elke markt waarop je je merk wilt positioneren.

Ga naar het AVG Learning Center voor meer informatie