Funktioner i Adobe Campaign

Oavsett om flerkanalsmarknadsföring är något nytt för er eller om ni redan har erfarenhet av det så kan ni ha nytta av Adobe Campaign. Med dess kraftfulla funktioner kan ni skapa fantastiska kampanjer som väcker gensvar hos era olika målgrupper över alla kanaler och skärmar.

E-posthantering

Gör e-posten personlig.

Förbättra er e-postmarknadsföring med personaliserade meddelanden som är relevanta för sammanhanget. Använd de inbyggda e-postfunktionerna i Adobe Campaign i kombination med era andra marknadsföringskanaler. När ni får mer fullständiga data kan ni också personalisera e-posten bättre och förbättra automatisering, leverans och rapportering för den.

AI-driven e-post
Adobe Campaign, som drivs av Adobe Sensei, analyserar och förutspår öppningsfrekvens, optimal sändningstidpunkt och troligt kundbortfall baserat på statistik om tidigare engagemang.
Läs mer om AI-driven e-post
Dynamiskt innehåll
Leverera personaliserat innehåll på individuell basis utifrån regler som anges för varje mottagare.
Läs mer om dynamiskt innehåll
Skapa e-post
Skapa vackra, personaliserade och responsiva e-postmeddelanden på flera olika sätt, oavsett om ni själva sköter det kreativa arbetet och kodningen eller samarbetar med partners och byråer.
Läs mer om att skapa e-post
E-postlevererans
Förbättra e-postleveransen i realtid utifrån feedback från internetleverantörerna. Utnyttja våra leveransfunktioner och vår expertis, oavsett om ni startar en ny e-postkampanj, finjusterar era metoder eller förbereder er på en viktig period med hög trafik, till exempel en storhelg.
Läs mer om e-postleverans
E-postrapportering
Använd de inbyggda rapporterna i Adobe Campaign för att snabbt analysera e-postleverans och engagemangsdata och dela rapporterna med automatiska eller återkommande intervall. Ni kan också exportera data om e-postleverans till Adobe Analytics eller andra verktyg för ytterligare visualisering och analys.
Läs mer om e-postrapportering
E-posttestning
Utforma A/B-testning för e-postmeddelanden i tre olika varianter för att avgöra vilken version som har störst effekt på kunderna. Förhandsgranska sedan hur meddelandet ser ut på fler än 70 olika klienter (webben, mobilen och e-post).
Läs mer om e-posttestning
Flerspråkig e-post
Använd det ni vet om kunden för att välja rätt språk. Sedan kan ni anpassa eller översätta e-postinnehållet utifrån det.
Läs mer om flerspråkig e-post
Triggade e-postmeddelanden
Automatisera transaktionsmeddelanden som lösenordsåterställningar eller orderbekräftelser. Ni kan också integrera Adobe Campaign med Adobe Analytics för att trigga återmarknadsföringsmejl i realtid utifrån individuella användaråtgärder (och icke-åtgärder) i e-postmeddelanden, i appar och på webbplatser.
Läs mer om triggade e-postmeddelanden

Flerkanalsmarknadsföring

Lansera, mät och automatisera kampanjer över alla kanaler.

Det är ingen omöjlighet att koordinera alla era marknadsföringskanaler. Med hjälp av Adobe Campaign kan ni samla kunddata från olika system, enheter och kanaler i en enda profil. Sedan kan ni leverera vältajmade och relevanta kampanjer, som möter era kunder på rätt ställe och rätt sätt längs hela kundresan.

Kampanjhantering
Hantera flera datakällor, definiera målgruppssegment samt planera och genomför flerkanalskampanjer i flera steg med ett visuellt dra och släpp-gränssnitt.
Läs mer om kampanjhantering
Kampanjrapportering
Adobe Campaign innehåller kraftfulla, användningsklara rapportmallar och ni kan även skapa anpassade rapporter på olika nivåer (som leverans, kampanj, användare eller segment). Utför beskrivande analyser, sammanfatta avkastning och kundlivstidsvärde eller exportera data till Adobe Analytics och andra lösningar för ytterligare datavisualisering och analys.
Läs mer om kampanjrapportering
Direktreklam
Inrikta er mot och segmentera målgrupper direkt i Adobe Campaign. Spara tid genom att lägga till personaliseringsfält för utskrift, orderhantering och leverans via er direktreklamleverantör.
Läs mer om direktreklam
Erbjudandehantering
Skapa en regelbaserad katalog med erbjudanden. Ni kan hantera erbjudanden med hjälp av viktning eller prioritering och ange hur många gånger en kund ser ett visst erbjudande. Personalisera sedan erbjudandena utifrån kriterier som exempelvis plats, kundlivstidsvärde och lojalitetsstatus.
Läs mer om erbjudandehantering
Kundpreferenscenter
Konfigurera kundpreferenscenter för att anpassa er efter kundernas intressen och önskemål. På så sätt kan ni skapa mer detaljerade kundprofiler och hantera kommunikationströtthet.
Läs mer om kundpreferenscenter
Mobilmarknadsföring
Använd Adobe Campaign för att effektivisera era aktiviteter inom mobilmarknadsföring, som att skicka mobilklara e-postmeddelanden, leverera push-meddelanden, SMS och appmeddelanden samt utforma appar som ni kan integrera med Adobe Campaign via vårt SDK för mobiler.

Segmentering och målinriktning

Identifiera och inspirera era mest värdefulla målgrupper.

Alla målgruppssegment har inte samma behov eller värde för er. Med hjälp av Adobe Campaign kan ni använda data för att förstå era unika kundsegment och sedan utforma de bästa kampanjerna för att få en meningsfull kontakt med var och en av dem.

Integrering med Adobe Analytics
Skicka data från Adobe Campaign till Adobe Analytics och använd data från Analytics direkt i Campaign. På så sätt blir det lättare att förstå er e-post i förhållande till era övriga digitala marknadsföringsaktiviteter, identifiera nya och värdefulla målgrupper och trigga meddelanden utifrån statistiskt signifikanta interaktioner.
Läs mer om integrering med Adobe Analytics
Integrering med Adobe Analytics
Skicka data från Adobe Campaign till Adobe Analytics och använd data från Analytics direkt i Campaign. På så sätt blir det lättare att förstå er e-post i förhållande till era övriga digitala marknadsföringsaktiviteter, identifiera nya och värdefulla målgrupper och trigga meddelanden utifrån statistiskt signifikanta interaktioner.
Läs mer om integrering med Adobe Analytics
Målgruppssegmentering
Använd flerdimensionell målinriktning för att skapa segment utifrån i stort sett vilken variabel som helst i en kundprofil. Använd de här målgrupperna i Adobe Campaign i kanalöverskridande aktiviteter med flera steg eller dela dem med andra Adobe Experience Cloud-lösningar.
Läs mer om målgruppssegmentering
Kundprofiler
Använd den flexibla datamodellen i Adobe Campaign för att utöka era kundprofiler och lägga till nya attribut eller tabeller. Använd sedan de här kundprofilerna för att få mer korrekt segmentering, personalisering och rapportering.
Läs mer om kundprofiler
Dataanslutningar
Anslut till stora databaser och CRM-system som Microsoft Dynamics 365. Ni kan också skapa anpassade dataanslutningar till ert övergripande marknadsföringssystem, inklusive kassaterminaler, e-handelsplattformar och offlineprogram.
Läs mer om dataanslutningar
Prediktiv optimering av sändningstidpunkt
Använd ett AI-verktyg som ständigt lär sig mer för att få reda på mer om vid vilka tider era prenumeranter föredrar att få meddelanden. Välj mellan klick och öppningar baserat på din marknadsföringskampanj. Till exempel kan du maximera öppningar för tillkännagivanden och nyhetsbrev, eller öka klicken för kuponger, reor och kampanjer.
Prediktiv engagemangsbedömning
Med prediktiv engagemangsbedömning kan du optimera segmentering och personalisering för olika typer av kampanjer för att förbättra kundupplevelsen och relevansen. Fastställ kundlojalitetsnivåer och avgör om kunderna är engagerade eller om de visar tecken på att närma sig avanmälning och uteslut på ett intelligent sätt profiler från kampanjer baserat på deras avanmälningsrankning.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/campaign