https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/experience-manager-assets-features

Smarta taggar

Vårt smarta taggverktyg taggar automatiskt bilder, videofilmer och textmaterial med smarta, verksamhetsspecifika nyckelord som säger betydligt mer än vanliga beskrivningar. Adobe Sensei utnyttjar AI och maskininlärning för att tolka innehållet och generera relevanta och beskrivande taggar.

Ett smartare sätt att tagga.

Resurstaggning. Det är ett gissel för både kreatörer och marknadsförare. Och även om automatisk taggning har underlättat för många innehållskreatörer använder de flesta lösningar bara allmänna nyckelord, som inte har den detaljrikedom som krävs för att snabbt hitta precis rätt resurs.

Det är bara Adobe Experience Manager Assets som använder en självlärande algoritm för att skapa mycket beskrivande taggar, som gör att ni hittar rätt material med några få klick. Smarta taggar drivs av Adobe Sensei, vårt ramverk med AI och maskininlärning, som kan ”tränas” att känna igen och automatiskt använda både standardtaggar och verksamhetsspecifika taggar på bilder, videofilmer och textmaterial.

#f2f7fa

Så här fungerar det.

See what makes it work.

Maskininlärning
Hitta resurser snabbare med Adobe Sensei. Avancerade algoritmer lär sig och anpassar sig och använder automatiskt målinriktade, verksamhetsspecifika taggar.

Systematikbaserad sökning
Identifiera och hämta enkelt resurser med sökningar efter nyckelord och hierarkier som era medarbetare och partners ofta använder.

Automatisk ”inlärning”
Kör arbetsflöden för inlärning automatiskt för att systemet ska lära sig om mappresurser och deras taggar.

Färgbaserad taggning
Den AI-drivna bildanalysen fastställer färgkomposition och -proportioner och lägger automatiskt till färgvärden i metadata, och den AI-baserade sökningen hittar resurser utifrån olika färgvärden som namn, HEX-värde och RBG-värde.

Läs mer om varumärkesportalen i Adobe Experience Manager.

Using Smart Tags.

Använda smarta taggar.

Upptäck mer om hur smarta taggar fungerar. Och hur ni får dem att fungera optimalt för er.

Läs mer om utökade smarta taggar

Förbättra sökupplevelsen.

Ta reda på hur algoritmen för smarta taggar förbättrar sökupplevelsen, så att ni hittar de resurser ni behöver när ni behöver dem.

Titta på demovideon om hur ni använder utökade smarta taggar

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/experience-manager/smart-tagging#featured-video|Enhance your search experience

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/aem-assets