Smarta taggar

Vårt smarta taggverktyg taggar automatiskt bilder, videofilmer och textmaterial med smarta, verksamhetsspecifika nyckelord som säger betydligt mer än vanliga beskrivningar. Adobe Sensei utnyttjar AI och maskininlärning för att tolka innehållet och generera relevanta och beskrivande taggar.


Ett smartare sätt att tagga.

Resurstaggning. Det är ett gissel för både kreatörer och marknadsförare. Och även om automatisk taggning har underlättat för många innehållskreatörer använder de flesta lösningar bara allmänna nyckelord, som inte har den detaljrikedom som krävs för att snabbt hitta precis rätt resurs.

Det är bara Adobe Experience Manager Assets som använder en självlärande algoritm för att skapa mycket beskrivande taggar, som gör att ni hittar rätt material med några få klickningar. Smarta taggar drivs av Adobe Sensei, vårt ramverk med AI och maskininlärning, som kan ”tränas” att känna igen och automatiskt använda både standardtaggar och verksamhetsspecifika taggar på bilder, videofilmer och textmaterial. Adobe Sensei kan ”tränas” att känna igen en verksamhetsspecifik bildresurs som innehåller Musse Pigg och automatiskt lägga till taggen ”Musse Pigg”. När det gäller smarta taggar i videofiler kan användarna klicka på automatiskt tillagda taggar för att hoppa till den punkt i videon där det objektet eller den frasen finns.

Titta på de funktioner som ingår.

Titta på de funktioner som ingår.

Maskininlärning
Hitta resurser snabbare med Adobe Sensei. Avancerade algoritmer lär sig och anpassar sig och använder automatiskt målinriktade, verksamhetsspecifika taggar. 

Systematikbaserad sökning
Identifiera och hämta enkelt resurser med sökningar efter nyckelord och hierarkier som era medarbetare och partners ofta använder.

Automatisk ”inlärning”
Kör arbetsflöden för inlärning automatiskt för att systemet ska lära sig om mappresurser och deras taggar.


Färgbaserad taggning
Den AI-drivna bildanalysen fastställer färgkomposition och -proportioner och lägger automatiskt till färgvärden i metadata, och den AI-baserade sökningen hittar resurser utifrån olika färgvärden som namn, HEX-värde och RBG-värde.

Läs mer om smarta taggar i Adobe Experience Manager.

Använda smarta taggar.

Använda smarta taggar.

Upptäck mer om hur smarta taggar fungerar. Och hur ni får dem att fungera optimalt för er.

Läs mer om utökade smarta taggar

Förbättra sökupplevelsen.

Ta reda på hur algoritmen för smarta taggar förbättrar sökupplevelsen, så att ni hittar de resurser ni behöver när ni behöver dem.

Titta på demovideon om hur ni använder utökade smarta taggar

Förbättra sökupplevelsen.

Visa relaterade funktioner

Arbetsflöden för hantering av digitala resurser

Ta era mediefiler till marknaden snabbare när ni enkelt kan skapa arbetsflöden för planering, design, granskning, godkännande och publicering.

Metadata i enterpriseklass

Lägg till metadata på ett effektivare sätt och gör det lättare att hitta mediefiler genom att definiera sammanhängande metadatafält eller importera stora mängder metadata från system eller filer från tredje part.

Resurshantering på flera språk

Skriv ett sökord på ett språk så översätts det direkt av Adobe Sensei, som också levererar alla relevanta resurser för alla definierade språkbibliotek, även om era metadata bara finns på engelska.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Assets kan göra för ert företag.