linear-gradient(90deg, rgba(254,227,138,1) 0%, rgba(250,236,190,1) 35%, rgba(247,243,235,1) 100%)
linear-gradient(90deg, rgba(254,227,138,1) 0%, rgba(250,236,190,1) 35%, rgba(247,243,235,1) 100%)
https://main--bacom--adobecom.hlx.page/assets/videos/products/experience-platform/media_16f63a40fd2aaf83221234e05f8f6061b0cf0d602.mp4#_autoplay1

ADOBE MIX MODELER

Maximera marknadsföringsinvesteringarna med hjälp av AI.

Med Adobe Mix Modeler får ni en bättre bild av vilken effekt varje krona ni lägger på marknadsföring har för både betalda, egna och förtjänade kanaler, så att ni kan planera och optimera marknadsföringsinvesteringarna.

Enhetlig mätning av marknadsföringen med Mix Modeler.

Samla mätning och planering i ett och samma program för att förstå hur kampanjer fungerar, förutse planer och optimera investeringar i marknadsföringskanaler snabbare och med större visshet.

En fullständig bild av hur väl marknadsföringskanalerna fungerar.

Med hjälp av prediktiv AI sammanför Adobe modellering av marknadsföringsmixen och attribuering av flera kontaktytor till ett samlat heltäckande förfarande.

  • Förstå grundpåverkan och stegvis påverkan i både obetalda och betalda marknadsföringskanaler.
  • Anpassa modeller i stor skala med Adobes unika AI som en tjänst-strategi.
  • Mät enkelt olika affärsområden, regioner och konverteringsmål med den flexibilitet som behövs för att definiera marknadsföringskanaler, interna och externa faktorer och mycket mer.

Prognostisera avkastningen från marknadsföringen med tillförsikt.

De AI-drivna funktionerna för scenarioplanering förutser den optimala fördelningen av marknadsföringsbudgeten så att ni kan känna er säkra på att nå era affärsmål.

  • Skapa flexibla marknadsföringsplaner med anpassningar som lanseringsdatum för kampanjer och lägsta/högsta tillåtna kanalbudget.
  • Jämför olika marknadsföringsscenarier för att få ett bättre underlag för strategiska investeringar.
  • Optimera kontinuerligt genom att övervaka resultatet och jämföra det med prognosen, så att ni kan göra justeringar efter behov.

Förbättrade insikter om affärsfaktorer.

  • Mät och prognostisera den stegvisa påverkan som externa såväl som interna affärsfaktorer, till exempel konjunkturen eller strategiändringar, har på verksamheten.
  • Använd självbetjäningsfunktioner för att effektivt hämta data för faktorer som externa aktiepriser, arbetslöshetssiffror, prisändringar eller reklamkalendrar.
  • Införliva enkelt prognoser om affärsfaktorer för att öka relevansen och tillförlitligheten i scenarioplaneringen.

AAA Northeast logo

”Vi fortsätter att dra nytta av vårt samarbete med Adobe för att optimera våra marknadsföringssatsningar och få tillgång till kraftfulla AI-funktioner för att hitta kanalerna som ger högst avkastning på investeringen.”

Lisa Melton, Senior Vice President för marknadsföring hos AAA Northeast.

#FBFBFB

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/planning-and-measurement

Frågor? Vi har svaren.

Vad används Adobe Mix Modeler till?
Adobe Mix Modeler är en AI-driven lösning med självbetjäning som mäter kampanjer och optimerar planeringen över betalda, egna och förtjänade kanaler på ett heltäckande sätt så att marknadsförare kan öka avkastningen på marknadsföringsinvesteringarna.
Vad är enhetlig mätning av marknadsföring?
En metod och teknik för marknadsföringsanalys som kombinerar data och insikter från olika mätmodeller i ett enda heltäckande ramverk. Det här enhetliga arbetssättet kombinerar modellering av marknadsföringsmixen och attribuering för flera kontaktytor med innovativ inlärning via dubbelriktad överföring.
Vad är modellering av marknadsföringsmix?
Modellering av marknadsföringsmixen är ett sätt att mäta effekten av olika marknadsföringsaktiviteter på affärsresultatet genom att fastställa i vilken grad de olika aktiviteterna och elementen bidrar till helheten (marknadsföringsmixen) och sedan förutspå effekten på framtida marknadsföringsaktiviteter.
Vad är scenarioplanering?
Scenarioplanering är ett sätt att förbereda företaget för framtiden genom att utveckla planer för olika scenarier som kan tänkas inträffa beroende på ett antal olika faktorer. Häri ingår att identifiera pågående eller möjliga förändringar i personal, processer och miljö och hitta sätt att hantera dessa.
Vad är attribuering för flera kontaktytor?
Attribuering för flera kontaktytor är en analysmetod som tar hänsyn till alla kontaktytor längs kundresan och tilldelar varje kanal en viss påverkan, så att marknadsförare kan se vilket värde de olika kontaktytorna har för affärsresultatet.