ADOBE MIX MODELER

Nu kan du slänga kristallkulan. Få transparens i budgetplaneringen med avancerad AI.

Sluta försöka gissa framtiden. Med Adobe kan du mäta varje krona som lagts på marknadsföring och annonsering med AI – så att du kan planera, budgetera och mäta era växande framgångar.

Bättre fördelning av marknadsföringsbudgeten och scenarioplanering med Adobe Mix Modeler.

Koppla samman mätning och planering med ett bottom-up- och top-down-tjänsteramverk för maskininlärning. Med Sensei-driven AI kan ni förutsäga, fokusera och rikta in resurser för kommande kampanjer på ett effektivare sätt.

Maximera den ekonomiska effekten.

Använd affärsanpassade flexibla konfigurationer som ger inkrementella resultat för att maximera er avkastning på investeringen oavsett affärsmål.

Se resultat snabbare.

Fatta databaserade beslut på dagar (inte veckor) med integreringar av AI as a Service och Adobe Experience Cloud.

Tillämpa integrerade insikter.

Få enhetliga och heltäckande flerkanalsinsikter med hjälp av AI-baserad teknologi med tidig åtkomst som förser mixmodeller för marknadsföring med AI-resultat för attribuering.

Få branschbeprövad support.

Dra nytta av Adobes omfattande partnernätverk och få kontinuerlig support för marknadsföringsstatistik – från implementering till strategi.

AAA-logotyp

”Vi fortsätter att dra nytta av vårt samarbete med Adobe för att optimera våra marknadsföringssatsningar och få tillgång till kraftfulla AI-funktioner för att hitta kanalerna som ger högst avkastning på investeringen.”

Lisa Melton, Senior Vice President för marknadsföring på AAA Northeast

Använd två olika vägar för att få obegränsade budgeteringsinsikter.

Modellering av marknadsföringsmix

Planera budgeten för marknadsföringskanaler både online och offline så att de samverkar för att nå viktiga affärsmål.

 

  • Tilldela budgetar optimalt för att nå högsta möjliga avkastning på investeringen samt intäktsmål.
  • Kör flera scenarier och välj att använda det som ger bäst resultat.
  • Få insikter snabbt med smidiga och flexibla affärskonfigurationer som är tillgängliga via Adobe Partner Services.

Attribuering för flera kontaktytor

Förstå kundbeteenden i olika kanaler och vid olika tidpunkter och optimera sedan upplevelserna längs hela kundresan.

 

  • Förstå den inkrementella påverkan för varje enskild kontaktyta så att du kan tilldela budgetar på bästa möjliga sätt.
  • Få objektiva siffror för flerkanalsattribuering.
  • Uppfyll era specifika behov med enkel anpassad konfiguration.

Läs mer om Adobe AI-funktioner.