ADOBE LEARNING MANAGER

Få läraktiga kunder och medarbetare.

Engagera kunderna, öka försäljningen och utveckla medarbetarnas kompetens med Adobe Learning Manager, det prisbelönta systemet för utbildningshantering (LMS) som integrerar inlärningsupplevelser med varumärkets webbplats och appar.

Marquee

Engagerade elever leder till bättre resultat.

Vare sig du är en marknadsförare som vill ha meningsfulla kontakter med kunderna eller chef för hela organisationen kan du med Adobe Learning Manager enkelt skapa personaliserade och varumärkesprofilerade inlärningsupplevelser som har en mängd fördelar.

Behåll både kunder och medarbetare.

Öka livstidsvärdet för kunderna.

Sänk kostnaderna för kundsupporten.

Lyft säljteamets resultat.

Upprätthåll efterlevnaden under utbildningen.

Learning Captivate

Utforska utbildningslösningar för kunder, partners och säljare.

Utbildning som lyfter marknadsföringen och försäljningen, ökar kundnöjdheten och lojaliteten samt förbättrar resultatet.

Utforska lösningar för företagsutbildning.

Se till att personalen har den kompetens och kunskap som krävs för jobbet med en mängd varierat utbildningsmaterial som kan kopplas till personal-, utbildnings- och utvecklingsprogram.

Branschutmärkelser

År efter år fortsätter Adobe Learning Manager att vara ledande inom program för utbildningshantering.


Anpassa och bredda era utbildningsprogram.

En enda plattform för alla utbildningsupplevelser.

Stöd flerformsundervisning och skapa en enhetlig utbildningsupplevelse med innehåll i alla format för alla enheter, så att användarna kan studera var som helst och när som helst, på i princip vilket språk som helst.


Utvecklat för personaliserad utbildning.

Med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens skräddarsys utbildningen med relevanta rekommendationer som motiverar och uppmuntrar till nyfikenhet.


Guidad utbildning

Skapa strukturerade utbildningsprogram med interna såväl som externa studiegrupper, automatiserade introduktioner och kursuppgifter. Berika kursbiblioteket med fler än 86 000 kurser från marknadsplatsen för innehåll.


Engagerande utbildning.

Socialt lärande, spelifiering, aviseringar, ledartavlor, personaliserade mejl och andra funktioner bidrar till att engagera eleverna, öka intresset och gynna diskussioner.


Användbara insikter från analyser.

Med lättlästa och detaljerade rapporter är det enkelt att få en övergripande och ingående bild av teamets framsteg, så att det blir enkelt att planera, anpassa och stärka utbildningsprogrammet liksom att ingripa när eleverna tappar tråden.


”Enkelt. Elegant. Modernt. Kul. Vi driftsatte på mindre än 80 dagar. Det var mycket intuitivt och vi behövde inga stora IT-integreringar.”

Dr. Wanda Jean Jones, GE Healthcare

Kunskap är pengar.

Ta reda på hur Adobe Learning Manager bidrar till att skapa engagerande, inbyggda inlärningsupplevelser på alla webbplatser och i alla appar. 

Adobe Learning Manager

Här är din kostnadsfria testversion av Adobe Learning Manager.

Få en kostnadsfri 30-dagars testversion av Adobe Learning Manager (går just nu under namnet Adobe Captivate Prime) och se hur engagerande era utbildningsprogram skulle kunna vara.


Diskutera era utbildningsprogram med en av Adobes utbildningsspecialister.

Kontakta någon av Adobes utbildningsspecialister, som kan visa dig hur ert företag kan dra nytta av Adobe Learning Manager.


Kundutbildning är avgörande för verksamhetens tillväxt, enligt forskning från IDC.

Hämta IDC-rapporten och ta reda på hur kundutbildning hjälper företag att fortsätta växa på föränderliga marknader.


Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående