Gör den digitala ekonomin personlig.

Dagens ekonomi är i första hand digital. Men det betyder inte att kunderna är datapunkter. Alla framgångsrika företagare vet att det är kundupplevelsen som räknas. Och i den digitala ekonomin ser Adobe till att den är personlig också – för var och en av kunderna.

En enorm ekonomi.

Miljontals personliga relationer.

Livet har förändrats. Vi har gått från att ta i hand till att ha videomöten, från att kika runt i fysiska butiker till att hämta våra köp utanför butiken. Och den här digitala ekonomin förväntas uppgå till 1 biljon dollar – och det bara i USA. Medan meningsfulla kundrelationer är lika viktiga som alltid, så är det mer komplicerat att ta fram dem. Varumärken måste leverera kundupplevelser som är vältajmade, relevanta och användbara; upplevelser som känns tillfredsställande och sammanhängande, som inte bara hänger ihop med kundernas köpresa, utan med deras liv i stort. Det är de här upplevelserna som skapar förtroende. Dagens ekonomi är digital. Och det är upplevelserna som kopplar ihop kunderna med ert varumärke.

Oavsett var i den digitala omvandlingen ni är så kan Adobe hjälpa till.

Adobe har utvecklat de mest heltäckande lösningarna för kundupplevelser, så att ni kan se människan bakom alla data och leverera upplevelser som betyder något. Adobe är mer än bara en marknadsföringsinvestering. Det är en investering i kundförtroende och varumärkeslojalitet.


Så här hjälper Adobe er att ta fram upplevelser som är personliga.

Storskalig innehållsproduktion.

Adobe ligger i täten när det gäller personalisering med AI-baserade arbetsflöden som marknadsförarna kan använda för att skapa och leverera innehållsvarianter över flera kanaler på några minuter – inte dagar – utan hjälp från IT-avdelningen eller designteamen.

Läs mer om Adobe Experience Manager

Realtidsdata och aktivering i realtid.

Adobe har den enda kunddataplattformen i enterpriseklass, som samlar data från alla kanaler – både Adobes och andras – i realtidsprofiler så att ni kan ta fram extremt personaliserade upplevelser.

Läs mer om Adobe Real-Time CDP

Friktionsfria kundresor.

Med Adobe kan ni fatta beslut och samordna kundresor utifrån AI och kundbeteenden i realtid, så att ni kan leverera innehållsrika och vältajmade upplevelser som är relevanta, sammanhängande och som förstås har köpfunktion.

Läs mer om Adobe Customer Journey Analytics

Ta en rundtur i personalisering med Adobe.

Ta reda på hur ni kan leverera personaliserade upplevelser med Adobe Experience Cloud till var och en av era kunder i den här interaktiva demon.

Varumärkena som revolutionerar upplevelsestandarderna för en digital ekonomi

Få en större förståelse för vår digitaliserade värld

Utvecklas med den föränderliga ekonomin.

Företaget måste agera i realtid, inom allt från kunddata till e-handel, i en alltmer decentraliserad modell. Det innebär att ni måste anpassa er till den digitala ekonomin, samordna team smidigt och ha en djupgående förståelse för kundresan.

En värld utan cookies

Adobes digitala prisindex

Adobes digitala prisindex är det mest heltäckande måttet på inflationen i den digitala ekonomin. Ladda ner rådata, få sammanhangsbaserad analys och förstå prisförändringarna online på månads- och årsbasis.

En värld utan cookies

Partnerskapet mellan marknadschefen och IT-chefen

Marknads- och IT-teamen måste ha en samsyn på kundupplevelsehanteringen med en tydlig bild av de funktioner som behövs, datastrategier för personalisering i realtid och systemintegreringar som ökar konsumenternas engagemang.

Flexibel marknadsföring

Flexibel marknadsföring

Företaget måste kunna övervaka och snabbt identifiera förändringar på marknaden, mäta kampanjer i realtid på ett konsekvent sätt och snabbt ändra kurs för att tillgodose kundernas krav och förväntningar.