Interaktiv produktdemonstration

Produktdemo av Adobe Real-Time CDP

Adobe Real-Time CDP samlar in B2C- och B2B-data i olika system och samordnar dem i realtidsprofiler redo att aktivera i alla kanaler.

  • Personliga upplevelser i stor skala

  • Datasamarbete

  • Ansvarsfull marknadsföring

  • Inbyggd sammanlänkad grund

Den här produktdemon ger dig en hands on-upplevelse av några av funktionerna i Real-Time CDP. Du får se hur Adobe samlar ihop användbara realtidsprofiler i stor skala och tar Real-Time CDP längre än vad andra lösningar kan göra – allt på millisekunder.

Nu har du upplevt några av de främsta funktionerna i Adobe Real-Time CDP.

Kontakta en säljare för att få mer information om hur Real-Time CDP kan uppfylla era behov.

Gå ännu djupare med dessa resurser.