Customer Journey Analytics

Ge era team inom affärsanalys och datavetenskap möjlighet att sammanlänka och analysera flerkanalsdata med en kraftfull uppsättning analysverktyg.


Skapa enastående upplevelser med verkliga insikter i kundresan.

Idag samlar de flesta företag in mängder med data i sin strävan att bli bättre på att förstå kunderna och skapa bättre produkter och upplevelser. Men utmaningen består inte bara i att samla in mer data, den består i att integrera, analysera, förstå och dela dessa data i hela organisationen. Det kräver rätt data, från alla kanaler, för att måla upp en komplett bild av kundresan, liksom rätt verktyg för att analysera den och snabbt aktivera identifierade insikter.

Med vår analys av kundresan får ni de verktyg era team inom affärsanalys och datavetenskap behöver för att sammanlänka och analysera data från flera kanaler. Funktionerna sätter den komplexa flerkanaliga kundresan i sitt sammanhang och bringar klarhet. I kombination med verktyg som SQL och Analysis Workspace bidrar detta till åtgärdbara insikter om hur ni kommer till rätta med brister i processen för kundkonvertering och levererar positiva upplevelser när det verkligen gäller. Ni kan dessutom koppla kundreseanalysen till Adobe Experience Platform, som ger er tillgång till alla data som lagras där, även Adobe Analytics-data.  

”Analys av kundresan är den viktigaste prioriteringen inom kundanalys under 2019.”
– ”Survey Analysis: Customer Experience Maturity and Investment Priorities, 2019,” Gartner, 3 juni 2019.

Datainhämtning och omvandling

Hämta in data från alla system – digitala system, callcenter, sakernas internet och mer – och använd ett flexibelt dataschema som inte är ordningsstyrt eller använder modellen med träff-besök-besökare.

Adobe Experience Platform Query Edition

Få direkt SQL-tillgång till alla data som lagras på Adobe Experience Platform, så att ni kan sammanlänka och förbereda för analys av kundvägar och attribuering i Analysis Workspace.

Analysis Workspace på Adobe Experience Platform

Ställ och få svar på affärsfrågor med sammanlänkade flerkanalsdata och bygg kundsegment för aktivering och personalisering.

Färdiga datavetenskapliga modeller

Ge informella dataanalytiker tillgång till datavetenskapliga funktioner så att de kan hitta nya och djupare kundinsikter med hjälp av AI och maskininlärning.

Överlista konkurrenterna med flerkanalsanalyser.
Läs mer om analyser av kundresor på vår blogg.

Visa relaterade funktioner.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Datainsamling från flera kanaler

Vårt öppna mätprotokoll kan hämta data från i stort sett alla källor (t.ex. röst, video, ljud, uppkopplade bilar, sakernas internet, CRM och intranät). Ni kan också använda vårt datainsamlingsbibliotek för JavaScript och SDK:er för mobilappar.