ADOBE CUSTOMER JOURNEY ANALYTICS

Ta reda på var dina kunder är på den tid det tar att läsa detta.

Vår lösning för kundanalys i flera kanaler hjälper dig att snabbt förstå dina kunders resor – online och offline – och ger dig insikterna att möta dem med otroliga realtidsupplevelser i stor skala.

Adobe Summit

21 sessioner du inte får missa – det bästa från Adobe Summit när det passar dig.

Ge kunderna vad de vill ha – innan de ens vet det själva.

Data från alla kanaler ‒ online och offline.

Samla in data från alla era engemangskanaler. Sedan standardiseras dessa omnikanalsdata och kopplas samman i en komplett kundresa som du kan använda ‒ allt med hjälp av Adobe Experience Platform.

 Customer Journey Analytics | Adobe Experience

 • Strömmande datainsamling så att ni kan se helt aktuella kundvyer och beteenden minuten de inträffar.
 • Data samlas in när kunderna förflyttar sig från online till butik till callcenter med mera.
 • Data med fullständig korrelation ger dig obegränsade analyser av alla dataelement i alla kanaler utan att behöva skriva SQL-satser.
 • ID:n från flera kanaler och enheter är samlade i en enda enhetlig kundprofil.

En bild av hela kundresan.

Utforska hela kundresan interaktivt ‒ från början till slut och i flera kanaler.

 • Enkelt dra och släpp-gränssnitt gör att vem som helst kan anpassa analysen efter minuters användning, inte månaders.
 • Flödes- och bortfallsanalys gör att du kan se hur kunderna utforskar era webbsidor och appar och när de lämnar er, liksom upplevelser på plats.
 • Regelbaserad modellering och algoritmisk attribuering ger möjlighet till en robust analys av kundbeteenden och hjälper er förstå utfallen.
 • Kohortanalys för att skapa och jämföra kunder med delade egenskaper över tid så att du kan identifiera och analysera signifikanta trender.

Kundreseinsikter med AI-assistans.

Förbättra segmenteringen, få objektiv attribuering och förstå vad som bidrar till avvikelser med hjälp av data från flera kanaler med artificiell intelligens (AI).

 • Förstå orsak och verkan mellan kundinteraktioner.
 • Utvärdera handlingsplaner, vikta mått och skapa alternativa modeller att göra med framgång och kostnadsoptimering.
 • Använd avvikelseidentifiering för att hitta anomalier och ta reda på vilka faktorer som påverkar era affärer.
 • Inbyggda AI-tjänster utformade specifikt för marknadsförare, analytiker och innehållskreatörer gör det enkelt att använda AI i vardagsuppgifter.
 • Generativ AI. Nå lönsamhet snabbare och minska beroendet av analytiker genom att utnyttja generativ AI för att besvara ad hoc-frågor och hitta insikter.

Insikter kan kommas åt i hela organisationen.

Alla med ansvar för kundupplevelser kan fatta beslut baserade på en fullständig bild av kundinteraktioner ‒ från webbesök till köp till kundsamtal till chatter.

 • Ett intuitivt samarbetsbaserat gränssnitt gör data tillgängliga och förståeliga för alla team.
 • Kollegor kan välja ut, skapa och schemalägga rapporter att skicka till specifika team.
 • Patenterade sekretessverktyg från Experience Platform begränsar åtkomst baserat på roller och skyddar på så sätt kundsekretess samtidigt som rätt team har tillgång till en fullständig bild av kunden.

Nya målgrupper. Redo för aktivering. Enkelt att mäta resultat.

Avancerad analys över olika kanaler gör att du kan upptäcka nya värdefulla målgrupper som omedelbart kan aktiveras genom olika program som Adobe Journey Optimizer eller Adobes kunddataplattform med realtidsfunktioner.

 Customer Journey Analytics | Adobe Experience

 • Data från olika kanaler i realtid gör att profilerna och målgrupperna alltid är helt aktuella.
 • Skapa målgrupper baserat på specifika filter som åtgärder, resor och händelser ‒ alla med flexibla datum och fönster för att titta tillbaka.
 • Publicera målgrupper från analys av en specifik händelse eller kampanj eller uppdatera målgrupper baserat på konvertering av attribut.
 • Analysera målgruppers beteenden med inbyggd aktivering över tid med kunddataplattform med realtidsfunktioner – direkt i Customer Journey Analytics.

Realtidsinsikter – särskilt för produktteam.

Med enhetliga arbetsflöden, data och kundprofiler kan produktteamen koordinera med sina motsvarigheter inom marknadsföring och CX så att de kan leverera personaliserade upplevelser i alla kanaler.

 Customer Journey Analytics | Adobe Experience

 • Produktteamen kan göra mer med specifika arbetsflöden och kontrollpaneler som ger åtkomst till insikter oberoende av analytiker.
 • Identifiera trender och granska med analytikerkollegor så att kundupplevelsen är så optimerad som möjligt.
 • Använd en lösning för alla team i organisationen för att öka samarbetet.
Forrester utser Adobe till en ledare i Customer Analytics Technology, Q2 2022.
Forrester

Här är skälen till att du kommer att älska det vi erbjuder.

 • Identitet. Samla in och normalisera flerkanalsdata ‒ inklusive beteende-, transaktions- och verksamhetsdata ‒ i en enda åtgärdbar profil som är redo för aktivering.
 • Analys och insikter. Utforska kundresan i sitt fullständiga sammanhang för att upptäcka insikter för olika kanaler i realtid.
 • Insamling av förstapartsdata Implementera en framtidssäker strategi utan cookie-filer med en sofistikerad förstapartsdatagrund.
 • Integritet och förtroende. Marknadsför ansvarsfullt och följ policyer med det patenterade ramverk för datastyrning som är Adobe Experience Platform.
 • Realtid. Behandla data omedelbart och leverera personaliserade kundupplevelser på sekunder.
 • Personalisera i stor skala. Leverera personaliserade upplevelser i stor skala med vår datagrund, integritetsstyrning och aktiveringsverktyg.

Personligare upplevelser börjar med våra insikter.

Använd knivskarpa insikter för att skapa, optimera och leverera personaliserade upplevelser till alla kunder ‒ och gör det med data från alla era kanaler online och offline.

Ge varje team vad de behöver. Och lite till.

 • Marknadsförare: Analysera kundbeteenden online och offline. Använd de här insikterna till att förstå konvertering, optimera upplevelser och förutsäga framtida behov.
 • Produktchefer: Få bättre produktanvändning genom en djupare förståelse av kundernas behov och upplevelser.
 • Dataanalytiker: Kör obegränsade dataanalyser över olika kanaler för djup ad hoc-analys för att hjälp till att skapa förbättrade kundupplevelser.

Större kraft med generativ AI.

Adobe Sensei GenAI för Customer Journey Analytics gör smartare, snabbare arbete enklare. Det här kan det göra för dig:

 • AI-assistent – Generera ad hoc-frågor på ett naturligt språk för att hitta data och snabbt få fram insikter utan att ta hjälp av en analytiker.
 • Intelligenta undertexter – generera insikter på ett naturligt språk så att teamen kan utnyttja kraften i ett databaserat berättande.
 • Avvikelseidentifiering – hitta snabbt statistiskt signifikanta, oväntade trender i data.
 • Textbaserade insikter– få sammanhangsberoende insikter omedelbart, så att till och med nybörjare känner sig hemma med att få fram insikter.
Otto
”Kombinationen av frågetjänsten, arbetsytan för datavetenskap och Customer Journey Analytics gör att vi kan göra kraftfulla analyser och utföra alla stegen på en och samma plats.”

Andreas Stuht, chef för e-handelsanalys, OTTO

BÄTTRE TILLSAMMANS

Customer Journey Analytics + Adobe Journey Optimizer.

Customer Journey Analytics ger dig kundinsikterna i realtid. Med Journey Optimizer kan du nå dem med skräddarsydda erbjudanden ‒ en-till-en eller en-till-många ‒ i alla kanaler. Och ja, du kan nå dem i realtid.

Rekommenderas för dig