https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/customer-journey-analytics

ADOBE CUSTOMER JOURNEY ANALYTICS

Era kunddata har en historia att berätta. Vi ger er ett större sammanhang, så att ni får en större berättelse.

Adobe Customer Journey Analytics ger er mer: realtidsanalys av både online- och offline-data, integritetsklara profiler och åtkomst för team i hela organisationen. Nu har alla de insikter de behöver för att skapa mer sammankopplade kundresor.

Titta på översikten

#F5F5F5

Vill du se hur Customer Journey Analytics fungerar?

Beställ en demo

Samla data från alla kanaler ‒ online och offline.

Den strömmande datainsamlingen i Customer Journey Analytics följer kunderna i realtid när de rör sig från webbutiker till fysiska butiker, callcenter och annat. Därefter samlas datan till en enda kundprofil och en heltäckande kundresa. Den helt korrelerade datan ger er obegränsade uppdelningar av alla dataelement, så att ni kan ta fram djupare insikter – utan att skriva SQL.

Gör en djupdykning i sammankopplade data

Visualisera hela kundresan.

Med ett enkelt dra- och släppgränssnitt med flödesanalys kan ni kartlägga kundresor på några sekunder – och få insikter på några minuter, inte några månader – så att ni kan förstå hur kunderna rör sig över era webbplatser och appar, och deras personliga upplevelser. Analysera deras beteenden med regelbaserad modellering och algoritmisk attribuering för att förstå vilka beröringspunkter som är värdefullast och upptäcka trender genom att jämföra kunder med gemensamma egenskaper med kohortanalys.

Gör en djupdykning i heltäckande visualisering

Fördjupa med hjälp av AI.

Ge marknadsförare, analytiker och innehållsskapare verktyg som ger dem möjlighet att använda AI i sitt dagliga arbete. Customer Journey Analytics tillämpar AI för att förbättra segmenteringen och attribueringen, hjälpa era att identifiera tillfälliga förhållanden mellan kundinteraktioner och förbättra avvikelseidentifieringen så att ni snabbt kan vidta åtgärder vid avvikande händelser som kan påverka ert företag. Dessutom hjälper Customer Journey Analytics era att väga mätvärden och utvärdera åtgärdsplaner, så att ni kan utöka eller effektivisera er verksamhet.

Gör en djupdykning i AI-drivna insikter

Gör insikterna tillgängliga i hela organisationen.

Nu kan alla i er organisation leverera upplevelser som baseras på en helhetsbild av kundinteraktionerna. Vårt intuitiva, gemensamma användargränssnitt ger teamen möjlighet att sammanställa, dela och schemalägga rapporter. Ledningen får ögonblicksbilder i realtid direkt till telefonen med analyskontrollpanelen. Och de patenterade datastyrningsverktygen som stöds av Adobe Experience Platform, till exempel rollbaserad åtkomst, ger teamen det de behöver för att kunna tillhandahålla fantastiska upplevelser och samtidigt skydda kundernas integritet och efterleva policyerna.

Gör en djupdykning i datadrivna beslut

Upptäck era värdefullaste kunder.

Upptäck snabbt nya värdefulla kunder med hjälp av realtidsinsikter från Customer Journey Analytics. Publicera kundmålgrupper från specifika händelser eller kampanjer, eller skapa nya kundsegment baserat på filter som till exempel åtgärder, resor och händelser – allt med flexibla datum och återblicksfönster. Aktivera sedan dessa målgrupper direkt genom Adobe Journey Optimizer eller Adobe Real-Time CDP. Följ upp från det att målgruppen skapas till aktivering och effekt genom att analysera resultaten för specifika målgrupper över tid direkt i Customer Journey Analytics.

Gör en djupdykning i aktivering av insikter

#f5f5f5
Forrestor

Adobe tar täten när det gäller kundanalys i realtid.

Adobe utses till ledare i rapporten Forrester Wave: Customer Analytics Technologies Q2, 2022, som nämner robusta datavisualiseringsverktyg, användarvänligt gränssnitt och sömlösa integreringar.

Läs rapporten