https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/customer-journey-analytics

SAMMANKOPPLADE DATA

Onlinedata. Offlinedata. Det är ingen skillnad för oss.

Håll er informerade när kunderna rör sig från onlinekanaler till butiker, och allt däremellan, med strömmande datainsamling som leder tillbaka till en enda enhetlig kundprofil.

Upplev Customer Journey Analytics i praktiken

Titta på en video med en översikt över analysprogrammet som ger alla team kanalöverskridande insikter i realtid.

Era kunder försöker tala om något för er. Lyssnar ni?

Enligt en undersökning av Forrester Consulting interagerar kunderna med minst åtta kontaktytor innan de till slut köper något. Det är svårt att hålla jämna steg med dem när de hoppar från digitala kanaler till personliga upplevelser. Och osammanhängande datapunkter döljer viktiga insikter. Utan kanalöverskridande insikter kan ni inte sätta fingret på var konverteringen sker (eller inte sker), och ni kan inte heller reagera på föränderliga kundbehov och nya marknadstrender i tid när allt sker på bara ett ögonblick.

Det första steget mot att hålla koll på komplexa kundresor är att sammanlänka alla data så att ni får en komplett bild av hur kunderna agerar.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe Customer Journey Analytics förenklar den komplexa kundresan genom att koppla samman data från alla källor – både online och offline – så att ni får en helhetsbild. Ni hittar insikter fortare eftersom utspridda datapunkter sammanlänkas till en enda fullständig och aktuell bild av kunden. Tack vare den här kompletta vyn kan team som tar fram kundupplevelser agera utifrån insikter som de tidigare inte hade tillgång till.

Så här länkar vi samman data till en enda elegant kundbild:

En enhetlig datauppsättning – Koppla samman ID:n från online- och offlinekanaler liksom från olika enheter till en enda samlad kundprofil.

Flexibel datamodellering – Sätt samman och kombinera utspridda datakällor till en enda användbar datavy med Experience Data Modeling (XDM), som drivs av Adobe Experience Platform.

Datadrivet beslutsfattande – Identifiera de kontaktytor som har störst påverkan på konverteringarna så att ni kan inrikta er på de kundupplevelser som har störst effekt.

Demokratiserad dataåtkomst – Ge teamen de insikter de behöver med obegränsade analysmöjligheter av alla dataelement – utan att vara beroende av ett särskilt team med datavetare för att köra SQL-frågor.

”Vi ville få en komplett bild av varje individ som är kund hos banken, från deras historik till deras aktuella behov, hur de rör sig längs kundresan, och då var vi tvungna att centralisera data på en enda plattform.”

Mike Gamble, chef för analys och design

Läs hela artikeln om TBS

https://business.adobe.com/summit/2022/sessions/na-customer-journey-analytics-insights-into-the-re-ss1.html | Summit Session screenshot

SUMMIT-SESSION

Gå över till personfokuserade insikter med Customer Journey Analytics.

Gör en djupgående analys av rådata för önskad kanal för att få en bättre förståelse för kunderna som personer. Ta reda på hur ni genom att utveckla analysarbetet och koppla samman data från webben, mobilen och personliga möten i ett kund-ID kan få en komplett bild av kundresan.

Titta nu

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/cja-2022-summit-sessions