https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/customer-journey-analytics

DATADRIVNA BESLUT

Delade data är bra. Delade insikter är ännu bättre.

Nu kan alla som jobbar med kundupplevelser fatta mer välgrundade beslut utifrån en fullständig bild av kundresan.

Titta på en video om projektdelning i Analysis Workspace

Upplev Customer Journey Analytics i praktiken

Titta på en video med en översikt över analysprogrammet som ger alla team kanalöverskridande insikter i realtid.

Rätt information når inte rätt personer.

De flesta organisationer har flera team och leverantörer som tar fram kundupplevelser över en mängd online- och offlinekanaler. Men när de här teamen rapporterar om vad som händer gäller det sällan för hela organisationen, och ännu mer sällan för alla leverantörer. Den här splittrade bilden av kundresan ger upphov till motstridig statistik, dålig upplevelseoptimering och kostsam bakåtspårning när den viktiga informationen äntligen når fram. Inte undra på att så många företag upplever att de inte har den flexibilitet som krävs för att fatta beslut i realtid.

För att skapa exceptionella, personaliserade upplevelser måste ni ha en enda sammanhängande vy av kunderna som är tillgänglig för alla, så att alla kan agera snabbt och målmedvetet.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe Customer Journey Analytics omvandlar flerkanalsdata till en enda tydlig och sammanhängande bild av kunden, och dessutom är den bilden tillgänglig för alla som behöver den. Alla team, från chefer till enskilda upplevelsemakare, får insikter som tidigare låg begravda i berg med rapporter eller inte fanns alls. Nu kan era team se och bidra till en tydlig, sammanlänkad och aktuell kundresa.

Så här gör vi data och insikter mer tillgängliga:

En samarbetsinriktad arbetsyta – Medarbetarna kan snabbt komma åt och förstå kundresan utan en examen i datavetenskap med hjälp av ett intuitivt samarbetsinriktat gränssnitt.

Tydliga insikter utan störningar – Skapa, dela och schemalägg rapporter för specifika team, som lyfter fram just de uppgifter de behöver.

Branschledande integritetsverktyg – Konfigurera och upprätthåll rollbaserad åtkomst för att ge teammedlemmar tillgång till hela kundresan utan att offra kundernas integritet.

Överskådliga insikter – cheferna kan spåra verksamhetens tillstånd i realtid, även på resande fot, med hjälp av kontrollpaneler i Customer Journey Analytics-mobilappen.

The Home Depot logo

”I stället för att skilja på siffrorna för online- och offlinekanalerna fokuserade vi på att fånga allt, bland annat webbplatsaktivitet, försäljning i butik, callcentervolymer, returvolymer, avbeställningar och mycket mer, vilket gör att vi nu kan fatta de bästa besluten för att förbättra köpupplevelsen på alla kontaktytor.”

Ranjeet Bhosale, chef för marknadsföring och drift

Läs Home Depots berättelse

https://business.adobe.com/summit/2022/sessions/na-customer-journey-analytics-insights-into-the-re-ss1.html | Summit Session screenshot

SUMMIT-SESSION

Gå över till personfokuserade insikter med Customer Journey Analytics.

Gör en djupgående analys av rådata för önskad kanal för att få en bättre förståelse för kunderna som personer. Ta reda på hur ni genom att utveckla analysarbetet och koppla samman data från webben, mobilen och personliga möten i ett kund-ID kan få en komplett bild av kundresan.

Titta nu

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/cja-2022-summit-sessions