Customer Journey Analytics

Se allt som rör kundresan med Customer Journey Analytics.

Vad ni kan uppnå med Customer Journey Analytics

Customer Journey Analytics är en tjänst som bygger på Adobe Experience Platform. Med den kan ni sammankoppla alla data från alla kanaler i ett enda gränssnitt för flerkanalsanalys och -visualisering i realtid, så att ni kan fatta smartare beslut utifrån en heltäckande bild av verksamheten och sammanhanget för varje enskild kundinteraktion.

Koppla samman alla kunddata

Koppla samman och standardisera data från både online- och offlinekällor i Experience Platform och arbeta med frågor, analyser och modeller som är snabba och icke-destruktiva.

Utforska hela kundresan interaktivt

Visualisera en kunds resa över olika kanaler i rätt ordning, se varje handling i dess sammanhang och använd flerkanalsanalys för sådant som flöde och bortfall.

Se till att det är lätt för alla att använda kundresedata

Ge alla i företaget med ansvar för kundupplevelsen möjlighet att fatta datastyrda beslut som bygger på en komplett bild av en kunds interaktioner.

Utnyttja möjligheterna med datavetenskap

Ge vanliga människor tillgång till verktyg för datavetenskap och få djupare insikter och kraftfullare analys.

Skapa värde snabbare

Upptäck nya insikter på några få minuter i stället för dagar eller veckor.

Customer Journey Analytics jämfört med befintliga BI-lösningar

Comparison

Användningsområde

Customer Journey Analytics

Befintliga BI-system

Jämföra beställningar som gjorts på nätet, i en app, vid ett försäljningsställe och via ett callcenter.

Spåra produktköp över alla kanaler i ett enda gränssnitt med integrerad statistik för produkter, beställningar och intäkter.

Detta kräver komplex datavetenskap och föråldras snabbt.

Förstå varför webbplatsbesökare ringer kundtjänst.

Bygg er analys med rätt statistik på några minuter så att ni ser vilka webbsidor som ger upphov till flest samtal.

Jämförbar statistik och analys tar flera veckor att bygga.

Spåra kunder från annonsvisning till webbesök och butiksbesök.

Bygg flödesanalysdiagram för individuella segment eller kunder över olika kanaler.

Det går inte med befintliga lösningar.

Visualisera butiks- och webbförsäljning på Black Friday i realtid för ledningen.

Skapa datavyer som är enkla att använda och uppdateras i realtid.

Det går inte att visa Black Friday-analyser för ledningen förrän efter flera dagar eller veckor.

Rekommenderas för dig


Ta fram mer kompletta
kundprofiler.

Många varumärken har svårt att hantera alla kunddata och få de insikter de behöver för att leverera personaliserade upplevelser över alla kanaler. Med Adobe Experience Platform får ni de verktyg ni behöver för att klara det. Läs översikten och ta reda på hur ni gör.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.