ANALYS AV KUNDRESAN

Se varje interaktion på kundresan oavsett föränderliga marknadskrafter

Vad ni kan uppnå med Customer Journey Analytics

Customer Journey Analytics, som bygger på Adobe Experience Platform, är ett kanalövergripande program för kundanalys på individnivå inom några sekunder – inte dagar, veckor eller månader. Tack vare det intuitiva samarbetsfokuserade gränssnittet i Customer Journey Analytics kan organisationer enklare aktivera och förbättra engagemanget längs hela kundresan i stor skala.

Koppla samman alla kunddata

Koppla samman och standardisera data från både online- och offlinekällor i Experience Platform och arbeta med frågor, analyser och modeller som är snabba och icke-destruktiva.

Utforska hela kundresan interaktivt

Lägg det enkanaliga synsättet bakom er med heltäckande visualisering av hela kundresan utifrån alla datauppsättningar, så att ni direkt kan hitta lösningar på brådskande affärsproblem.

Hitta dolda avkastningsmöjligheter med hjälp av AI och maskininlärning

Identifiera avvikelser och deras bidragande faktorer automatiskt så att ni kan förstå orsak och verkan för kundinteraktioner över alla kanaler som ni kopplar till Customer Journey Analytics.

Se till att det är lätt för alla att använda kundresedata

Ge alla i företaget med ansvar för kundupplevelser möjlighet att fatta datastyrda beslut, som bygger på en komplett bild av en kunds interaktioner, med ett intuitivt samarbetsfokuserat gränssnitt.

Ge ledningen åtkomst med vår kontrollpanelsapp

Med Customer Journey Analytics kontrollpanelsapp får ledning och affärsanvändare tillgång till kanalövergripande insikter i realtid från sina mobila enheter. Och tack vare funktionen för databerättelser är det enkelt att utöka insikter som delas med intressenter med mer innehåll.

Friktionsfri publicering och aktivering av målgrupper

Målgrupper som ni hittar genom att analysera flerkanalsdata i Customer Journey Analytics kan publiceras till Adobe Experience Platform-profiler för att aktiveras i valfri kanal med Adobe Real-Time CDP.

Customer Journey Analytics jämfört med befintliga BI-lösningar

Comparison

Användningsområde

Customer Journey Analytics

Befintliga BI-system

Jämföra beställningar som gjorts på nätet, i en app, vid ett försäljningsställe och via ett callcenter.

Spåra produktköp över alla kanaler i ett enda gränssnitt med integrerad statistik för produkter, beställningar och intäkter.

Detta kräver komplex datavetenskap och föråldras snabbt.

Förstå varför webbplatsbesökare ringer kundtjänst.

Bygg er analys med rätt statistik på några minuter så att ni ser vilka webbsidor som ger upphov till flest samtal.

Jämförbar statistik och analys tar flera veckor att bygga.

Spåra kunder från annonsvisning till webbesök och butiksbesök.

Bygg flödesanalysdiagram för individuella segment eller kunder över olika kanaler.

Det går inte med befintliga lösningar.

Visualisera butiks- och webbförsäljning på Black Friday i realtid för ledningen.

Skapa datavyer som är enkla att använda och uppdateras i realtid.

Det går inte att visa Black Friday-analyser för ledningen förrän efter flera dagar eller veckor.

De flesta varumärken är inte redo för datadepreciering. Är ni?

Läs A Tale of Two Perceptions: Identity Evolution Edition.

Rekommenderas för digHör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.