ANALYS AV KUNDRESAN

Se varje interaktion på kundresan oavsett föränderliga marknadskrafter

Bygg framtiden.
Delta i utvecklingen av kundupplevelser som sätter det digitala i första rummet.

Upptäck de senaste trenderna inom digital marknadsföring och ta fram er strategi för 2022.

Få tillgång till alla våra seminarier, frågesessioner och workshops, när du själv vill.

Vad ni kan uppnå med Customer Journey Analytics

Customer Journey Analytics är en tjänst som bygger på Adobe Experience Platform. Med den kan ni sammankoppla alla data från alla kanaler i ett enda gränssnitt för flerkanalsanalys och -visualisering i realtid, så att ni kan fatta smartare beslut utifrån en heltäckande bild av verksamheten och sammanhanget för varje enskild kundinteraktion.

Koppla samman alla kunddata

Koppla samman och standardisera data från både online- och offlinekällor i Experience Platform och arbeta med frågor, analyser och modeller som är snabba och icke-destruktiva.

Utforska hela kundresan interaktivt

Visualisera en kunds resa över olika kanaler i rätt ordning, se varje handling i dess sammanhang och använd flerkanalsanalys för sådant som flöde och bortfall.

Driv på kundengagemanget med AI-baserade insikter

Mät marknadsföringsresultaten enhetligt och möjliggör både strategisk planering och taktisk optimering på marknaden.

Se till att det är lätt för alla att använda kundresedata

Ge alla i företaget med ansvar för kundupplevelsen möjlighet att fatta datastyrda beslut som bygger på en komplett bild av en kunds interaktioner.

Ge ledningen åtkomst med vår kontrollpanelsapp

Customer Journey Analytics kontrollpanelsapp gör att ledningen och affärsanvändare enkelt kan få åtkomst i realtid till kanalövergripande insikter från sina mobila enheter.

Utnyttja möjligheterna med datavetenskap

Ge åtkomst till verktyg för datavetenskap som vem som helst kan använda för att nå djupare insikter och göra kraftfullare analyser.

Skapa värde snabbare

Upptäck kundinsikter baserade på en kombination av online- och offlineinteraktioner på minuter istället för dagar eller veckor.

Customer Journey Analytics jämfört med befintliga BI-lösningar

Comparison

Användningsområde

Customer Journey Analytics

Befintliga BI-system

Jämföra beställningar som gjorts på nätet, i en app, vid ett försäljningsställe och via ett callcenter.

Spåra produktköp över alla kanaler i ett enda gränssnitt med integrerad statistik för produkter, beställningar och intäkter.

Detta kräver komplex datavetenskap och föråldras snabbt.

Förstå varför webbplatsbesökare ringer kundtjänst.

Bygg er analys med rätt statistik på några minuter så att ni ser vilka webbsidor som ger upphov till flest samtal.

Jämförbar statistik och analys tar flera veckor att bygga.

Spåra kunder från annonsvisning till webbesök och butiksbesök.

Bygg flödesanalysdiagram för individuella segment eller kunder över olika kanaler.

Det går inte med befintliga lösningar.

Visualisera butiks- och webbförsäljning på Black Friday i realtid för ledningen.

Skapa datavyer som är enkla att använda och uppdateras i realtid.

Det går inte att visa Black Friday-analyser för ledningen förrän efter flera dagar eller veckor.

De flesta varumärken är inte redo för datadepreciering. Är ni?

Läs A Tale of Two Perceptions: Identity Evolution Edition.

Rekommenderas för digHör av er, så ska vi prata om vad Adobe Experience Platform kan göra för ert företag.