Marketo Engage

Håll kunderna engagerade. Hela vägen.

Förvandla er kundupplevelsehantering drastiskt med Marketo Engagement Platform. Använd den för att samordna försäljning och marknadsföring över alla kontaktytor.

Create the future.
A virtual event, November 10th

Upptäck de senaste trenderna inom digital marknadsföring och ta fram strategin för 2022.

Registrera dig nu och säkra din plats.

Lär känna Marketo Engage

Vårda och hantera leads
Vårda potentiella kunder från kännedom till köp genom att hantera leads och strategiska konton med automatiserade flöden och CRM-integreringar.

Kontobaserad marknadsföring
Se bortom den vanliga marknadsföringen och skapa kontobaserade upplevelser genom att samarbeta med säljavdelningen och engagera viktiga konton med stor potential och mät hur väl ni lyckas.

Personalisering
Använd maskininlärning och prediktiv analys för att automatiskt presentera det mest relevanta innehållet för varje köpare i alla kanaler.

Flerkanalsengagemang
Engagera leads och konton genom att leverera personaliserade meddelanden och personaliserat innehåll i alla kanaler, bland annat via e-post och mobilen.

Integrerade säljprogram
Få ett bättre samarbete mellan säljteam och marknadsföringsteam och engagera prioriterade konton med hjälp av bättre synlighet, insikter, mallar och regelböcker.

Mäta och attribuera marknadsföring
Förstå, visa på och optimera marknadsföringens påverkan med omfattande analyser av kampanjresultat och attribuerade intäkter.

Adobe har utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant for CRM Lead Management för 2020

Efterhand som kundernas köpresor blir allt mer komplexa är det viktigt att B2B-marknadsförarna väljer en lösning för automatiserad marknadsföring som hänger med.

Nöjda kunder

CenturyLink använde Marketo Engage för att öka den kvalificerade leadvolymen från 100 per månad till över 2 000.

Marketo Engage hjälpte Schwab Advisor Services att förnya marknadsföringen och slutföra affärer på över 100 miljoner dollar samt öka engagemangsgraden med 500 procent.

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.

Let’s talk about what Marketo Engage can do for your business.