#F5F5F5

Funktioner i Adobe Marketo Engage.

Med våra verktyg, som har allt från automatiserad flerkanalsmarknadsföring till robust rapportering, kan ni leverera relevant innehåll i realtid, öka engagemanget och konverteringarna samt visa på värdet av marknadsföringen.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/marketo/marketo-in-action-small

Flerkanalsmarknadsföring

Med Marketo Engage kan ni samordna engagemanget över alla kanaler, både online och öga mot öga, så att ni alltid vet var kunderna befinner sig längs alla delar av resan. Sedan kan ni kommunicera med dem på ett sätt som alltid känns relevant.

Engagemangskarta

Enkla, inbyggda visualiseringar av kundengagemang gör det enkelt att hantera, utvärdera och finjustera sammankopplade och djupt inkapslade kampanjer.

Läs mer

Flerkanalsengagemang

Samordna över olika kanaler – systemspecifika såväl som online och offline – för att hålla kunderna engagerade oavsett var och när de interagerar.

Läs mer

Social marknadsföring

Få autentisk kontakt med kunder på världens populäraste plattformar genom personaliserade meddelanden, kampanjer, utlottningar med mera.

Läs mer

Marknadsföring via e-post

Liva upp inkorgen med övertygande e-postkampanjer som personaliseras utifrån kundernas beteende i realtid.

Läs mer

Interaktiva webbinarier

Sätt samman, leverera och anordna interaktiva webbinarier med en heltäckande lösning för marknadsföring av virtuella event, som är inbyggd i ert program för automatiserad marknadsföring.

Läs mer

Mobilmarknadsföring

Fortsätt konversationen på mobilen genom att lyssna till andra kanaler och enheter och reagera via mobilen för att få en mer direkt och slagkraftig upplevelse.

Läs mer

Digital reklam

Rikta er mot rätt kunder med relevant, personaliserad reklam oavsett var de befinner sig på webben.

Läs mer

Adobes dynamiska chatt

Maximera webbplatskonverteringarna med förutseende och personaliserade chattkonversationer som utformats för både lead- och kontobaserad marknadsföring.

Läs mer

Säljinsikter

Säljinformationsverktyg ger djupare insikter i köparnas beteende, vilket hjälper säljteamen att arbeta effektivare och snabbare.

Läs mer

Kontoprofilering

Identifiera nya målkonton, validera befintliga kontolistor och bygg den perfekta kundprofilen – på några sekunder, inte veckor – med hjälp av AI-drivna arbetsflöden och filter för kontobaserad marknadsföring.

Läs mer

Målkontohantering

Länka samman försäljning och marknadsföring för att samordna kontobaserade aktiviteter med hjälp av centraliserad automatisering så att ni kan leverera personaliserade flerkanalskampanjer till värdefulla konton.

Läs mer

Prediktiva målgrupper

Identifiera, rikta er till och få kontakt med rätt målgrupp varje gång med AI-baserad målgruppssegmentering.

Läs mer

Leadgenerering

Använd det mest effektiva innehållet såväl på er webbplats som i kundens inkorg med den prediktiva kraften hos AI från Adobe Sensei.

Läs mer

Segmentering

Skapa finjusterade lead- och kontobaserade målgrupper som uppdateras i realtid så att ni kan leverera välriktat och dynamiskt innehåll som ökar konverteringsgraden.

Läs mer

Målinriktning

Marknadsför och återmarknadsför mot lead- och kontobaserade målgrupper över marknadsföringskanaler och betalda mediekanaler med hjälp av matchning, avsikt, engagemang och CRM-aktivitet för att nå kunder med precision.

Läs mer

Partnerskap mellan försäljning och marknadsföring

Om ni vill ge kunderna smidiga och personaliserade upplevelser måste ni koppla samman marknadsföring och försäljning. Genom att utrusta säljteamet med prioriterade leads, kundinsikter och innehåll som ni vet fungerar kan båda avdelningarna samarbeta bättre och konvertera fler.

marketo

Innehållsintelligens

Visa kunderna att ni förstår vad de behöver just nu. Marketo Engage utnyttjar realtidsbeteenden, profiler som byggts ut med online- och offlinedata samt AI för att göra det enklare att identifiera och leverera de bästa upplevelserna och skapa individualiserade och personaliserade upplevelser i stor skala.

marketo

Innehållspersonalisering

Skapa innehåll i stor skala samtidigt som kunderna behandlas som individer med AI-baserad innehållspersonalisering.

Läs mer

Webbpersonalisering

Leverera personaliserat innehåll för varje webbplatsbesökare, både kända och anonyma, och skapa meningsfulla upplevelser som talar direkt till dem.

Läs mer

Prediktivt innehåll

Använd det mest effektiva innehållet såväl på er webbplats som i kundens inkorg med den prediktiva kraften hos AI från Adobe Sensei.

Läs mer

Marknadsföringsanalys

Förstå hur effektiv varje del av kundupplevelsen är med avancerad rapportering av datainsikter, attribuering och analys.

Läs mer

Avancerad reseanalys

Kartlägg hela kundlivscykeln, se hur många kunder som befinner sig i de olika faserna och vem som interagerar var samt identifiera snabbt flaskhalsar så att ni kan optimera snabbare.

Läs mer

Attribuering för flera kontaktytor

Skapa extremt personaliserade upplevelser genom att centralisera marknadsförings-, försäljnings- och kontodata samt externa data och få en mer heltäckande bild av målgruppen.

Läs mer

Data och insikter

Med Marketo Engage blir det lättare att koppla intäkter till specifika kanaler, kampanjer och till och med enskilda innehållselement så att ni kan visa vilka marknadsföringsinsatser som har störst effekt och förbättra de som inte når hela vägen fram.

marekto

#FBFBFB

Relaterat innehåll

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/marketo-random