Funktioner i Adobe Marketo Engage.

Med våra verktyg, som har allt från automatiserad flerkanalsmarknadsföring till robust rapportering, kan ni leverera relevant innehåll i realtid, öka engagemanget och konverteringarna samt visa på värdet av marknadsföringen.

Upplev Marketo Engage i praktiken med vår interaktiva produktdemo.

Flerkanalsmarknadsföring

Med Marketo Engage kan ni samordna engagemanget över alla kanaler, både online och öga mot öga, så att ni alltid vet var kunderna befinner sig längs alla delar av resan. Sedan kan ni kommunicera med dem på ett sätt som alltid känns relevant.

Samordna över olika kanaler – systemspecifika såväl som online och offline – för att hålla kunderna engagerade oavsett var och när de interagerar.

Få autentisk kontakt med kunder på världens populäraste plattformar genom personaliserade meddelanden, kampanjer, utlottningar med mera.

Liva upp inkorgen med övertygande e-postkampanjer som personaliseras utifrån kundernas beteende i realtid.

Sätt samman, leverera och anordna interaktiva webbinarier med en heltäckande lösning för marknadsföring av virtuella event, som är inbyggd i ert program för automatiserad marknadsföring.

Fortsätt konversationen på mobilen genom att lyssna till andra kanaler och enheter och reagera via mobilen för att få en mer direkt och slagkraftig upplevelse.

Rikta er mot rätt kunder med relevant, personaliserad reklam oavsett var de befinner sig på webben.

Maximera webbplatskonverteringarna med förutseende och personaliserade chattkonversationer som utformats för både lead- och kontobaserad marknadsföring.


Säljinformationsverktyg ger djupare insikter i köparnas beteende, vilket hjälper säljteamen att arbeta effektivare och snabbare.

 

Läs mer

Identifiera nya målkonton, validera befintliga kontolistor och bygg den perfekta kundprofilen – på några sekunder, inte veckor – med hjälp av AI-drivna arbetsflöden och filter för kontobaserad marknadsföring.

Länka samman försäljning och marknadsföring för att samordna kontobaserade aktiviteter med hjälp av centraliserad automatisering så att ni kan leverera personaliserade flerkanalskampanjer till värdefulla konton.

Identifiera, rikta er till och få kontakt med rätt målgrupp varje gång med AI-baserad målgruppssegmentering.

Använd det mest effektiva innehållet såväl på er webbplats som i kundens inkorg med den prediktiva kraften hos AI från Adobe Sensei.

Skapa finjusterade lead- och kontobaserade målgrupper som uppdateras i realtid så att ni kan leverera välriktat och dynamiskt innehåll som ökar konverteringsgraden.

Marknadsför och återmarknadsför mot lead- och kontobaserade målgrupper över marknadsföringskanaler och betalda mediekanaler med hjälp av matchning, avsikt, engagemang och CRM-aktivitet för att nå kunder med precision.

Partnerskap mellan försäljning och marknadsföring

Om ni vill ge kunderna smidiga och personaliserade upplevelser måste ni koppla samman marknadsföring och försäljning. Genom att utrusta säljteamet med prioriterade leads, kundinsikter och innehåll som ni vet fungerar kan båda avdelningarna samarbeta bättre och konvertera fler.

Marketo

Skapa innehåll i stor skala samtidigt som kunderna behandlas som individer med AI-baserad innehållspersonalisering.

Leverera personaliserat innehåll till alla webbplatsbesökare, både kända och anonyma, och skapa meningsfulla upplevelser som talar direkt till dem.

Använd det mest effektiva innehållet såväl på er webbplats som i kundens inkorg med den prediktiva kraften hos AI från Adobe Sensei.

Innehållsintelligens

Visa kunderna att ni förstår vad de behöver just nu. Marketo Engage utnyttjar realtidsbeteenden, profiler som byggts ut med online- och offlinedata samt AI för att göra det enklare att identifiera och leverera de bästa upplevelserna och skapa individualiserade och personaliserade upplevelser i stor skala.

Marketo

Förstå hur effektiv varje del av kundupplevelsen är med avancerad rapportering av datainsikter, attribuering och analys.

Kartlägg hela kundlivscykeln, se hur många kunder som befinner sig i de olika faserna och vem som interagerar var samt identifiera snabbt flaskhalsar så att ni kan optimera snabbare.

Skapa extremt personaliserade upplevelser genom att centralisera marknadsförings-, försäljnings- och kontodata samt externa data och få en mer heltäckande bild av målgruppen.

Data och insikter

Med Marketo Engage blir det lättare att koppla intäkter till specifika kanaler, kampanjer och till och med enskilda innehållselement så att ni kan visa vilka marknadsföringsinsatser som har störst effekt och förbättra de som inte når hela vägen fram.

Marketo

Relaterat innehåll

Upplev Marketo Engage i praktiken med vår interaktiva produktdemo.

Ring oss och prata om vad Adobe Marketo Engage kan göra för ert företag.

Stående