https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/marketo-features

Interaktiva webbinarier

Skapa, marknadsför och anordna livewebbinarier och interaktiva webbinarier direkt från ert program för automatiserad marknadsföring.

______________________________________________________

Det har aldrig varit så enkelt och gått så snabbt att sköta virtuella event från start till slut.

När det handlar om att kommunicera med leads och kunder är virtuella event fortfarande oslagbara. Det är oerhört smidigt att kunna delta oavsett var man är. Men att schemalägga, marknadsföra och leverera webbinarier som genererar och kvalificerar leads till försäljningen kan vara allt annat än enkelt. Eventmarknadsförare måste ofta hantera många inloggningar, brottas med ineffektiva verktyg och få rätsida på en mängd viktiga kunddata i kalkylblad.

Funktionerna för interaktiva webbinarier i Adobe Marketo Engage kopplar samman framtagning och anordnande av webbinarier med automatiserad marknadsföring och efterfrågeutveckling. På så sätt kan marknadsförarna enkelt utforma, marknadsföra, producera och rapportera om alla webbinarier från ett enda sammanhängande system. Tack vare effektiva arbetsflöden förkortas driftsättningstiden, och med interaktiva verktyg för opinionsundersökningar, enkäter, chattar samt frågor och svar ökar deltagarnas engagemang samtidigt som ni kan samla in mer än bara registrerings- och deltagandeinformation. När deltagarna använder de här interaktiva funktionerna hämtas data snabbt till Marketo Engage-databasen, där målgruppssegment uppdateras, innehåll personaliseras, uppföljningsmeddelanden triggas, säljteam informeras samt lead- och kontoresultat justeras.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/marketo/marketo-in-action-gradient

Upptäck vad som får interaktiva webbinarier att fungera.

Samtidiga sessioner

Ge globala team möjlighet att starta flera webbinariesessioner samtidigt och säkra oavbruten drift i olika affärsenheter.

Integrerade data för sessionsaktivitet

Använd data för sessionsaktivitet för att trigga snabb uppföljning, justera lead- och kontoresultat, uppdatera målgrupper, informera säljteam och personalisera innehåll.

Dra och släpp-verktyg för utformning av webbinarielayout

Utforma enkelt anpassade layouter för webbinarier med en användarvänlig WYSIWYG-redigerare så att du enkelt kan dra och släppa widgetar för chattar, opinionsundersökningar, enkäter samt frågor och svar utifrån olika webbinariers specifika behov.

Bedömning, routning och aviseringar

Utöka lead- och kontobedömning, styr säljmöjligheter och trigga säljaviseringar i CRM-systemet utifrån webbinarieaktivitet på några minuter i stället för att vänta i 24 timmar på gruppbearbetning, så att kvalificeringen går fortare för säljteamet.

Registrerings-, aktivitets- och engagemangsrapportering

Få insikter i aktivitet, engagemang och resultat för globala webbinarier i olika program med hjälp av en särskild instrumentpanel, som spårar registrering, deltagande, aktiva deltagare, opinionsundersökningar, URL-klickningar, nedladdningar och mycket mer.

Inspelningar, nedladdningar och webblänkar

Öka engagemanget genom att dela innehåll, spåra URL-klickningar, tillåta nedladdningar och distribuera inspelade sessioner till alla som registrerar sig, även de som inte deltar.

Mejl, landningssidor och formulär

Använd automatiserad e-postmarknadsföring, framtagning av landningssidor och integrerade formulär i enterpriseklass för att generera och maximera efterfrågan på webbinarier före, under och efter ett event.

Intelligent kanalövergripande kundvård

Automatisera registrering och deltagande före webbinariet och personalisera engagemanget efteråt baserat på sessionsaktivitet och uteblivna deltagare via kanalövergripande kundvårdsprogram.

Hantering av registrering och deltagare

Samla in och övervaka registreringar med hjälp av integrerade landningssidor och formulär samtidigt som du hanterar deltagare under sessionen med funktioner för insläpp, roller och väntrum.

Interaktiva sessioner, opinionsundersökningar, frågor och svar, chattar och enkäter

Skapa och anordna livewebbinarier med Marketo Engage och engagera deltagarna med opinionsundersökningar, enkäter, chattar, frågor och svar samt handuppräckningsfunktioner i realtid så att ni kan samla in mer än bara registrerings- och deltagandeinformation.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/marketo-random