Adobe Experience Cloud för sjukvården

Personalisera vårdupplevelserna för att förbättra patientengagemanget

Sätt er in i de digitala trenderna för 2023.

Ta reda på varför en kreativ infallsvinkel hjälper er att hålla jämna steg med kundernas föränderliga förväntningar och hur ni ska göra i Adobes rapport om digitala trender för 2023.

Video om vårdens förändrade villkor

Vårdens förändrade villkor

Leverera individanpassade upplevelser när de behövs som mest

Förväntningarna på vården förändras. Dagens konsumenter förväntar sig samma sorts personalisering som inom andra branscher, som handel och turism. För att kunna uppfylla de här förväntningarna krävs en teknisk lösning som engagerar konsumenterna med digitala upplevelser i realtid och ger dem möjlighet att aktivt sköta sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Adobe har en lösning på gång.

49 procent av respondenterna säger att en av deras topprioriteringar det kommande året är att erbjuda nya tjänster, som aktivt hjälper kunderna genom att på ett intelligent sätt förutse och motverka möjliga hälsoproblem.

– DIGITALA TRENDER 2021: SJUKVÅRD OCH LÄKEMEDEL I FOKUS

Det här erbjuder vi

En lösning för digitala upplevelser som klarar dagens krav

Vi utökar funktionerna i Adobe Experience Cloud för att förbättra utfallet inom sjukvården genom att hjälpa olika vårdföretag att aktivera vårddata, skapa nya tjänster och personalisera upplevelsen för bland annat patienter och vårdgivare.

Viktiga funktioner i vår kommande HIPAA-klara vårdlösning omfattar bland annat:

Datadriven respons

Med Adobe Real-time Customer Data Platform (CDP) kan ni utföra djupgående analyser av vårddata och hitta realtidsinsikter som ni kan använda för att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen.

Iakttagande av branschstandarder

Adobe Experience Platform erbjuder egenutvecklade funktioner för integritet, säkerhet och datastyrning som bygger på aktuella lagkrav och medger standardiserad användning av data i rätt syfte, vid rätt tidpunkt.

Adobe Experience Cloud för sjukvården

Tack vare integreringar med våra teknikpartners går data- och arbetsflödeshanteringen friktionsfritt och det blir enklare att förbättra utfallet för patienter, minska driftkostnaderna och förbättra kundnöjdheten.

2021 års rapport om digitala trender med fokus på sjukvård

Läs vår rapport och ta reda på hur COVID-19 gav vård- och läkemedelsföretag en möjlighet att snabbt innovera och påbörja omfattande förändringsarbete.

Modernisera er syn på kundvård

Patienterna förväntar sig att de blir informerade om sina valmöjligheter. Genom att använda vårddata kan ni modernisera ert sätt att ta hand om och uppfylla deras förväntningar.

Vårdföretag och vårdsystem

Tack vare att konsumentdata uppdateras i realtid kan ni skapa ett meningsfullt engagemang och förbättra utfallet med hjälp av aviseringar, påminnelser och rekommendationer som personaliseras efter varje individs unika behov.

Företag som köper vårdtjänster

Få användbara data och värdefulla insikter som underlättar patienthanteringen med hjälp av automatisering och leder till en friskare befolkning och lägre vårdkostnader.

Medicin och bioteknik

Möjligheten att aktivera verkliga data kan omvandla ert sätt att engagera patienter och vårdpersonal i allt från att snabbare hitta deltagare till kliniska studier till att få fler att bättre följa sina läkemedelsbehandlingar via anslutna hälsoprogram.

Apotek

Överträffa patienternas förväntningar genom att samla era kunddata från både online- och offlinekanaler och använd automatisering för att ta fram personaliserade upplevelser, som aviseringar och påminnelser.

Utforska andra lösningar

Vad kan Adobe göra för ditt företag?