Customer experience is mission critical.

Customer experience isn’t a nice-to-have. It’s critical to your business, which makes it a top priority for IT. You drive the transformation that makes the best customer experience a reality. We can help.

Ett virtuellt event 27–28 april.

Superstjärnor och supersessioner du inte får missa.

Upptäck de bästa metoderna och lär av ledande varumärken under två dagar fulla med keynotes, seminarier och sneak peeks.

Den ledande konferensen om digitala upplevelser

Utforska framtidens kundupplevelse.

Upptäck de senaste innovationerna och bästa metoderna.

Ett kostnadsfritt virtuellt event den 28 april

Summit är igång – titta nu.

Upptäck de bästa metoderna och lär av ledande varumärken i fler än 200 keynotes, seminarier och sneak peeks.

Stärk er organisation med data och stick ut från mängden.

Varför och hur de mest framgångsrika varumärkena sätter data i centrum för allt.

How We Help

Purpose-built CXM technology.

Customer experience management (CXM) is bigger than CRM, CDP, customer engagement, or any legacy category. Our technology is not repurposed from some other use case. It is built intentionally for CXM and always will be.

Kundprofiler i realtid.

Om era kunddata finns i flera separata system får ni ingen tydlig bild av kunden. Med Adobe Experience Platform kan ni länka samman alla kunddata i en enhetlig realtidsprofil, som förbättras kontinuerligt så att ni kan leverera verkligt personaliserade upplevelser.

Flexibilitet via utbyggbarhet

Ni måste jobba snabbare och med färre resurser. Tack vare våra API:er och vårt engagemang för öppen källkod kan era utvecklare bygga det de behöver utan att vara beroende av dyra systemintegreringar.

Kontinuerlig analys för kundupplevelsen.

För att kunna fatta de bästa besluten i realtid måste ni analysera kontinuerligt. Med Adobe Sensei får ni kraftfull artificiell intelligens som tagits fram särskilt för kundupplevelsehantering. Eller lär upp egna modeller och innovera ännu fortare.

Inbyggd sekretess, regelefterlevnad och säkerhet

All teknik har sitt pris – innovation mot risk. Men tack vare inbyggda integritets- och säkerhetsfunktioner kan vi hjälpa er att uppfylla kraven i exempelvis GDPR och minimera riskerna med att gå i bräschen för ny teknologi.

Hög tillförlitlighet och global skala.

En fungerande kundupplevelse är viktig. Med datacenter i hela världen och investeringar i spjutspetsteknologi levererar vi snabb och hög tillförlitlighet vare sig ni hanterar petabyte eller exabyte med data.

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.

IT-fallstudier.

Så här använder de digital teknik för att leverera prisbelönta nyheter.

Spar ICS går i bräschen för bättre shoppingupplevelser med hjälp av personalisering.

sky

Sky tar ett helhetsgrepp om kunddata för att leverera överlägsna flerkanalsupplevelser.​