Adobe Summit

Den ledande konferensen om digitala upplevelser är tillbaka, 8–9 juni 2023 – i London och virtuellt.

Kundupplevelsen är verksamhetskritisk.

Kundupplevelsen är inget man kan ha eller mista. Den är verksamhetskritisk och måste därför vara en av de främsta prioriteringarna för IT-teamet. Ni är pådrivande i utvecklingen av de allra bästa kundupplevelserna. Vi kan hjälpa er.

Innovativa kundupplevelser är beroende av en innovativ teknologilösning.

Upplevelser är bra för företaget.

Ledande företag sätter kundupplevelsen i centrum för den digitala omvandlingen och resultatet talar sitt tydliga språk. En nyligen genomförd undersökning visar att fokus på upplevelser ökade avkastningen med 250 procent samt gav 10 procents högre vinst per konvertering och en besparing på miljontals dollar. Kundupplevelsen lönar sig helt enkelt.

How We Help

Purpose-built CXM technology.

Customer experience management (CXM) is bigger than CRM, CDP, customer engagement, or any legacy category. Our technology is not repurposed from some other use case. It is built intentionally for CXM and always will be.

Kundprofiler i realtid.

Om era kunddata finns i flera separata system får ni ingen tydlig bild av kunden. Med Adobe Experience Platform kan ni länka samman alla kunddata i en enhetlig realtidsprofil, som förbättras kontinuerligt så att ni kan leverera verkligt personaliserade upplevelser.

Flexibilitet via utbyggbarhet

Ni måste jobba snabbare och med färre resurser. Tack vare våra API:er och vårt engagemang för öppen källkod kan era utvecklare bygga det de behöver utan att vara beroende av dyra systemintegreringar.

Kontinuerlig analys för kundupplevelsen.

För att kunna fatta de bästa besluten i realtid måste ni analysera kontinuerligt. Med Adobe Sensei får ni kraftfull artificiell intelligens som tagits fram särskilt för kundupplevelsehantering. Eller lär upp egna modeller och innovera ännu fortare.

Inbyggd sekretess, regelefterlevnad och säkerhet

All teknik har sitt pris – innovation mot risk. Men tack vare inbyggda integritets- och säkerhetsfunktioner kan vi hjälpa er att uppfylla kraven i exempelvis GDPR och minimera riskerna med att gå i bräschen för ny teknologi.

Hög tillförlitlighet och global skala.

En fungerande kundupplevelse är viktig. Med datacenter i hela världen och investeringar i spjutspetsteknologi levererar vi snabb och hög tillförlitlighet vare sig ni hanterar petabyte eller exabyte med data.

IT-fallstudier.

Så här använder de digital teknik för att leverera prisbelönta nyheter.

Spar ICS går i bräschen för bättre shoppingupplevelser med hjälp av personalisering.

sky

Sky tar ett helhetsgrepp om kunddata för att leverera överlägsna flerkanalsupplevelser.​

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.