Kundvärvning.

Accelerera tillväxten med digital hastighet.

Utmaningen

Ni behöver nya kunder – utan en ny budget. 

Inom de flesta branscher fortsätter den genomsnittliga kostnaden för att värva nya kunder att öka, trots att det finns många sätt att nå ut till kunderna. Ni måste utforma era digitala kampanjer för att utöka kundbasen, inte bara med fler kunder utan även med högvärdeskunder. Om ni har press på er att nå bättre resultat i de digitala kanalerna kanske du säger till dig själv:


”Jag behöver bättre kunddata för att generera leads och skapa återannonseringskampanjer.” Ni behöver inkludera insikter från kampanjdata för att skapa personaliserade upplevelser som lockar potentiella högvärdeskunder.

 

”Jag behöver en attribueringsmodell som visar hur jag hittade de bästa kunderna, så att jag kan investera budgeten där det ger mest.” Konverteringsgraden ökar, men om ni inte vet vilka de mest tillförlitliga utlösande faktorerna är kommer ni att fortsätta spela roulett med marknadsföringsbudgeten.

Fyra viktiga utmaningar som hindrar er från att attrahera de bästa nya kunderna:

1

Ni kan inte utnyttja kunddata för digital eller traditionell annonsering. 

2

Er strategi för återmarknadsföring är inte specifik nog att vara effektiv.

3

Ni har inte insyn i åtgärder och synergier över annonsering i sökresultat, på webben, på TV, med ljud och i andra mediekanaler.

4

Ni har svårt att leverera relevant innehåll vid kundaktivitet på grund av osammanhängande teknologi.

Om ni vill ha fler kunder måste ni tänka i termer av data.

 

Lättillgängliga, integrerade kunddata kan hjälpa er att hitta nya målgrupper som liknar era befintliga kunder. Men många chefer inom marknadsföring och annonsering rapporterar om problem med både data och teknologi:

44 procent

44 % medger att de har problem med sina data: de är felaktiga, föråldrade eller motsägelsefulla.

41 procent

41 % säger att de har problem med marknadsföringsteknologin – det går långsamt att matcha data, kapaciteten är otillräcklig eller den passar inte övriga system.

Lösningen

Lär er tolka de ledtrådar kunderna lämnar efter sig.

 

Accelererad kundvärvning jämfört med decelererad kundvärvning.

 

Decelererad värvning inträffar när kunddata som samlats in från digitala kanaler inte används för annonsering och kapaciteten för återannonsering blir begränsad och föråldrad. Om ni inte kan attribuera påverkan i betalda medier som sökannonser, sociala annonser och webbplatsannonser på ett effektivt sätt minskar avkastningen på investeringarna. 

 

jämfört med

Accelererad värvning är förmågan att engagera värdefulla kunder i snabbare takt och till lägre kostnad, oavsett var de befinner sig. Ni kommer att kunna förbättra målgruppssegmenten med beteendedata från flera olika kanaler. Ni kommer även att kunna attribuera konverteringar till rätt kanal i realtid och på så sätt öka värdefulla kundengagemang och konverteringar. 


Kundvärvning = accelererad förmåga att få fler personer att slutföra en transaktion genom att kartlägga onlinebeteende, skapa målgruppssegment med långsiktigt värde och leverera dynamiska, kanalövergripande erbjudanden.

De bästa varumärkena utökar systematiskt sin kundbas med en stadig ström av nya kunder. Accelerera er kundvärvning genom att:

Inrikta er på enhetliga målgruppssegment från olika datakällor.

Inrikta er på enhetliga målgruppssegment från olika datakällor.

Spåra digitalt beteende för att förbättra målgruppssegmenten och den riktade marknadsföringen.

Spåra digitalt beteende för att förbättra målgruppssegmenten och den riktade marknadsföringen.

Leverera dynamiska annonser på alla relevanta kontaktytor för verkligt kanalövergripande annonsering.

Leverera dynamiska annonser på alla relevanta kontaktytor för verkligt kanalövergripande annonsering.

Attribuering av påverkan för att optimera budgeten i alla kanaler.

Attribuering av påverkan för att optimera budgeten i alla kanaler.

Nå ut till miljontals kunder.

 

Hitta en lösning för att producera miljontals annonser och leverera dem till individer en åt gången i artikeln Infinite Brilliance.

 

Fördelen med Adobe Advantage

Öka kundvärvningen med Adobe.

 

Vi förstår att framgångsrika företags framtid hänger på förmågan att värva nya värdefulla kunder utan att det kostar mer än nödvändigt. 


Genom att utgå från rätt analysplattform kan vi hjälpa er att identifiera nya eller anonyma besökare på företagets webbplatser. Ni kan samla in interaktionsdata och beteende för dessa besökare med hjälp av analysteknologi så att ni bättre kan kartlägga besökarna och deras preferenser.

 

 

 

 

Identifiera kunder med stor potential snabbare i bara fyra steg:

Samla in information om onlinebeteende och använd den för att skapa segment och erbjudanden.

SAMLA IN
information om onlinebeteende och använd den för att skapa segment och erbjudanden.

Skapa målgruppssegment utifrån enhetliga data som utökats med kompletterande data.

SKAPA
målgruppssegment utifrån enhetliga data som utökats med kompletterande data.

Leverera rätt erbjudanden i realtid i flera kanaler.

LEVERERA
rätt erbjudanden i realtid i flera kanaler.
 

Följ sedan upp genom att optimera kanaler, data och innehåll för att få ännu mer relevanta annonseringsupplevelser.

FÖLJ SEDAN UPP
genom att optimera kanaler, data och innehåll för att få ännu mer relevanta annonseringsupplevelser.

Vi kan hjälpa er att skapa och förbättra målgruppssegment med data som samlats in från webbeteenden, CRM-lösningar och andra källor. När dessa data kombineras på er datahanteringsplattform kan ni skapa målgruppssegment och få större precision i marknadsföringen. Genom att dela in kunderna i segment blir det enklare för er att leverera dynamiska erbjudanden till rätt målgrupp för en mer personaliserad upplevelse. 

 

Sist men inte minst kan ni sluta cirkeln med personalisering på webbplatsen (med hjälp av regelbaserade målinriktningssystem som automatiskt matchar rätt innehåll till rätt målgrupps-ID) och reagera snabbare även i stor skala.

Nöjda kunder

Nya kunder ombord.

 

Det kanadensiska flygbolaget WestJet anser att företagets filosofi – ”bara för att du betalar mindre betyder det inte att du får mindre” – även bör gälla för deras kundvärvningsstrategi. Med Adobes lösningar maximerar WestJet sin budget för att nå ut till kunder med relevanta annonser som ger fler konverteringar, förbättrar onlineupplevelserna och leder försäljningen direkt till deras webbplats.

Ahmed Elemam

”Eftersom vi kan se hur framgångsrika våra kampanjer är vet vi vilka som fungerar bäst för att få kunderna att boka på vår webbplats istället för i andra kanaler.”

 

Ahmed Elemam

Senior Digital Analyst, WestJet

Med Adobes kundvärvningsstrategier kunde WestJet nå följande resultat:

  • 40 % mindre tid till sökmotorbaserad marknadsföring
 
  • De totala kostnaderna för helgkampanjer sjönk med 14 %
  • Fler konverteringar tack vare skräddarsytt innehåll och återannonseringskampanjer
 
  • Förståelse av vad kunderna vill ha utifrån kanalövergripande data

Få ut mer av de bästa kunderna, snabbare.

 

Vi hjälper ert företag att konvertera och behålla högvärdeskunder. Med specifika målgruppssegment som skapats utifrån integrerade datakällor kan ni skapa övertygande innehåll och optimera era kanaler. Och eftersom hela händelseförloppet hanteras med integrerade Adobe-lösningar får ni en sömlös upplevelse som är oöverträffad i branschen. Ni kommer inte bara att kunna accelerera era digitala kundvärvningsstrategier, utan även påverka kostnaderna när ni attribuerar framgångar till rätt källor.

Ni förbättrar kvaliteten för nya kunder genom att rikta in er på kombinerade databaser.

Ni förbättrar kvaliteten för nya kunder genom att rikta in er på kombinerade databaser.

Ni ökar konverteringsgraden genom att koppla meddelanden till beteende.

Ni ökar konverteringsgraden genom att koppla meddelanden till beteende.

Ni gör det mesta av marknadsföringsbudgeten med lämplig attribuering.

Ni gör det mesta av marknadsföringsbudgeten med lämplig attribuering.

 

Se till att företaget fortsätter växa genom kundvärvning.

Öka marknadsföringens värde genom att locka och behålla värdefulla kunder.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Cloud kan göra för ert företag.