Customer Journey Analytics

ดูทุกการกระทำบนกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าโดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงกำลังการตลาด

Customer Journey Analytics มีประโยชน์กับคุณอย่างไร

Customer Journey Analytics เป็นบริการที่อยู่บน Adobe Experience Platform ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลทั้งหมดจากทุกช่องทางไว้ในอินเทอร์เฟสเดียวเพื่อการวิเคราะห์และการแสดงภาพแบบหลายช่องทางแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าด้วยมุมมององค์รวมของธุรกิจของคุณ รวมถึงบริบทเบื้องหลังการดำเนินการทุกขั้นตอนของลูกค้า

เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าของคุณทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เชื่อมต่อและปรับมาตรฐานข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ใน Experience Platform เพื่อการทำคิวรี การวิเคราะห์ และการทำโมเดลที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียอย่างรวดเร็ว

สำรวจกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้งหมดอย่างมีปฏิสัมพันธ์

แสดงภาพกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าบนช่องทางต่างๆ จำนวนมากตามลำดับ จัดวางกำดำเนินการแต่ละรายการไว้ตามบริบท และเปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้ามช่องทางสำหรับข้อมูลต่างๆ เช่น ขั้นตอนและผลลัพธ์

กระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

รวมการวัดประสิทธิภาพการตลาดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการวางแผนกลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธภาพกลยุทธ์ในการทำการตลาด

ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

ให้พนักงานทุกคนในบริษัทที่รับผิดชอบประสบการณ์ของลูกค้าสามารถดำเนินการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับมาจากภาพรวมการดำเนินการของลูกค้าฉบับสมบูรณ์

ให้ผู้บริหารมีช่องทางเข้าถึงด้วยแอปแดชบอร์ดของเรา

แอปแดชบอร์ด Customer Journey Analytics ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ใช้เชิงธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกข้ามช่องทางแบบเรียลไทม์ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนเอง

ปลดล็อคอำนาจแห่งวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ให้การเข้าถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อปลดล็อคข้อมูลเชิงลึกที่มีความลึกซึ้งกว่าและทำการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ได้รับค่าต่างๆ เร็วขึ้น

ค้นหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจากการมีส่วนร่วมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในเวลาเพียงไม่กี่นาที แทนการใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

Customer Journey Analytics เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับโซลูชันข้อมูลทางธุรกิจ (BI) ที่มีอยู่

Comparison

กรณีการใช้งาน

Customer Journey Analytics

ระบบ BI ที่มีอยู่

การเปรียบเทียบคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นบนเว็บ ในแอป ที่จุดขาย หรือผ่านคอลเซ็นเตอร์

ติดการตามซื้อผลิตภัณฑ์บนช่องทางต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟสเดียวพร้อมเมตริกผลิตภัณฑ์ คำสั่งซื้อ และรายได้ภายในตัว

การดำเนินการนี้ต้องการวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สลับซับซ้อนและอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้ว่าทำไมผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โทรจึงหาฝ่ายบริการลูกค้า

สร้างการวิเคราะห์ของคุณพร้อมเมตริกที่เหมาะสมในเวลาไม่นาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าหน้าเว็บใดกระตุ้นให้มีการโทรหาคอลเซ็นเตอร์มากที่สุด

เมตริกและการวิเคราะห์เหล่านี้ต้องใช้เวลาสร้างนานหลายสัปดาห์

การติดตามลูกค้านับตั้งแต่การประทับใจโฆษณาจนถึงการเยี่ยมชมเว็บและการเยี่ยมชมหน้าร้าน

สร้างแผนภูมิการวิเคราะห์ขั้นตอนสำหรับกลุ่มเฉพาะหรือลูกค้าต่างๆ ข้ามช่องทาง

สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้ได้ด้วยสแต็กที่มีอยู่

อนุญาตให้ผู้บริหารสามารถดูหน้าร้านในวัน Black Friday และดูการเข้าชมแบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์

สร้างมุมมองข้อมูลแบบจัดการตนเองที่ใช้งานง่ายซึ่งอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

ผู้บริหารจะสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์วัน Black Friday ได้ในอีกหลายวันหรือหลายสัปดาห์ต่อมา

แนะนำสำหรับคุณ


มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Platform สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Platform สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง