ฟีเจอร์

การโฆษณาดิจิทัล

วางเป้าหมายไปยังลูกค้าที่เหมาะสมด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องและปรับให้มีความเฉพาะตัว ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของเว็บก็ตาม 


เปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้าได้มากขึ้นได้ทันที

ในโลกที่ผู้ใช้ตกเป็นเป้าของการยิงโฆษณาดิจิทัลอย่างท่วมท้น วิธีเดียวที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้คือการสื่อสารด้วยในแบบที่ให้สัมผัสเหมือนการพูดคุยแบบรายคน ก่อนที่จะดำเนินการเช่นนี้ได้ คุณต้องทราบว่ากลุ่มเป้าหมายจะใช้แพลตฟอร์มใดเมื่อไหร่ แล้วจึงถ่ายทอดเนื้อหาที่ตรงประเด็น ซึ่งตรงกับจุดที่กลุ่มเป้าหมายดำเนินไปถึงในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

Adobe Marketo Engage ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอโฆษณาดิจิทัลที่ปรับให้มีความเฉพาะตัวไปสู่สายตาของผู้ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้ามากที่สุดได้ ไม่ว่าจะไปที่ส่วนใดในเว็บ แบ่งเซกเมนต์กลุ่มเป้าหมายตามความสนใจและความชอบ จากนั้นนำการแบ่งกลุ่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทั่วทุกแพลตฟอร์มโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เช่น Facebook, Google และ LinkedIn เพื่อส่งมอบโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ จากนั้นค้นหาว่าโฆษณาชิ้นใดจากการค้นหาแบบใช้โฆษณาที่ช่วยให้ได้ลูกค้าที่ดีที่สุดจากการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อที่คุณจะสามารถปรับปรุงการใช้ค่าโฆษณาได้ สุดท้าย ให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก Audience Hub เพื่อกำหนดเป้าหมายซ้ำไปยังผู้เข้าชมทั้งที่ทราบและที่ไม่เปิดเผยตัวตน โดยแสดงโฆษณาใหม่ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยเปลี่ยนผู้เข้าชมเหล่านี้ให้เป็นลูกค้าได้

สัมผัสการใช้งานจริงของ Marketo Engage ผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา

อะไรที่ทำให้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ผล

การผสานการทำงานแบบเนทีฟ

  • เปิดใช้งานกลุ่มเป้าหมายแบบอิงตามโอกาสในการขายและตามบัญชีผ่านการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Google AdWords, Facebook Ads และ LinkedIn 
  • ควบคุมแคมเปญโฆษณาสำหรับการได้รับลูกค้า การกำหนดเป้าหมายซ้ำ และการสร้างการรับรู้ได้อย่างสะดวกสบายจากฮับแบบรวมศูนย์

สร้างประสบการณ์การใช้งานที่มีความเฉพาะตัวโดยอัตโนมัติ

  • ซิงค์กลุ่มเป้าหมายข้ามเครือข่ายโฆษณาทั้งหมดเพื่อกำหนดเป้าหมายซ้ำไปยังผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับให้มีความเฉพาะตัว 
  • ผสานแบบฟอร์มโฆษณาสำหรับสร้างโอกาสในการขาย เพื่อให้ระบบนำเข้าข้อมูลที่ส่งแล้วและสั่งการให้แสดงแคมเปญอีเมลและแคมเปญดูแลลูกค้าต่างๆ โดยอัตโนมัติ

การระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัช

  • อัปโหลดข้อมูลการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงทางการตลาดแบบออฟไลน์กลับไปยังเครื่องมือสื่อแบบชำระเงินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถใช้ค่าโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทุ่มให้กับโฆษณาที่ทำผลงานได้ดี 
  • นำเข้าข้อมูลประสิทธิภาพโฆษณาไปยังโมเดลการระบุแหล่งที่มาแบบมัลติทัชต่างๆ ของ Adobe Bizible เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าเนื้อหาใดทำผลงานได้ดีสุด

กำหนดเป้าหมายและดำเนินการซ้ำ

  • กำหนดเป้าหมายและดำเนินการซ้ำกับลูกค้ากลุ่มเดิมทั้งใน Youtube, Google Search, Gmail และอีกมากมายด้วยการใช้ Adwords และชุดโปรแกรมต่างๆ ของ Adwords ที่สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันและกำหนดเป้าหมายได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาดิจิทัลใน Marketo Engage

ขึ้นเป็นผู้นำด้านการโฆษณาดิจิทัลที่ให้ผลลัพธ์สูง

เรียนรู้วิธีพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างโฆษณาดิจิทัลที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงวิธีทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณาเหล่านั้นเพื่อที่คุณจะสามารถส่งมอบเนื้อหาที่ตรงประเด็นมากที่สุดให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เสมอในคู่มือสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับการโฆษณาดิจิทัล

คู่มือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Marketo Engage สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

ภาพถ่ายบุคคล