Headless CMS

Med ett headless CMS-system, utan traditionellt användargränssnitt, kan ni hantera och återanvända digitalt innehåll från ett enda arkiv och publicera det på webben, i mobilappar och på sajter som existerar på en enda sida (s.k. single page application).

Utmaningar för headless CMS.

 

En CMS-lösning med headlessarkitektur kan leda till problem för både IT-avdelningen och affärsanvändarna.

Uppdelad utveckling och marknadsföringsflexibilitet.

Uppdelad utveckling och marknadsföringsflexibilitet.

Långsammare time to market för kampanjer.

Långsammare time to market för kampanjer.

Stort IT-beroende.

Stort IT-beroende.

Oförmåga att enkelt optimera och mäta resultat.

Oförmåga att enkelt optimera och mäta resultat.

Hybrid-CMS är svaret på begränsningarna i headless CMS-system.

 

Hybrid-CMS är en framtidslösning som främjar såväl flexibiliteten i en headlessmiljö som effektiviteten hos kanalspecifik innehållsutveckling.

Läs mer ›

Erbjud en flerkanalsupplevelse.

Erbjud en flerkanalsupplevelse.

Ni kan enkelt återanvända innehållet för att skapa sammanhängande och enhetliga upplevelser. Hantera era mogna kanaler enkelt och effektivt samtidigt som ni återanvänder innehåll för anpassade appar och nya kanaler.

Större skalbarhet.

Större skalbarhet.

Ni kan skapa och hantera upplevelser som är optimerade för sitt sammanhang och enkelt skala dem över produkter, tjänster, organisationer och geografiska platser utan att vänta på utvecklare.

Skapa en gång för alla. Publicera överallt.

Skapa en gång för alla. Publicera överallt.

Tack vare en komplett redigeringsmiljö med innehållsmallar kan ni utveckla innehåll på plats och i sitt rätta sammanhang. Sedan kan IT snabbt publicera i vilken kanal som helst.

Marknadsförarna är glada. Utvecklarna är glada.

Marknadsförarna är glada. Utvecklarna är glada.

Hybrid-CMS ger både marknadsförare och utvecklare större kontroll, så att ni kan leverera upplevelser snabbt och i stor skala.

Adobe kan hjälpa er.

Adobe kan hjälpa er.

 

Med ett hybrid-CMS i kombination med Adobes verktyg för innehållshantering, integrerad analys och målinriktning är det enklare än någonsin att skapa, hantera, testa, leverera och mäta upplevelser längs hela kundresan.

Kom igång med headless CMS i Experience Manager.

Kom igång med headless CMS i Experience Manager.

 

Ta en titt på vår omfattande självstudie om headless CMS i Experience Manager och lär dig hur ni använder Experience Manager med appupplevelser som visar händelseinformation.


 

Hybrid-CMS levererar det bästa av två världar till ledande varumärken.

 

Titta på hur de upplevelser som drivs av Adobe Experience Manager leder till ett större målgruppsengagemang.

 

All vår varumärkesprofilering måste utgöra en enda, enhetlig upplevelse.

”All vår varumärkesprofilering måste utgöra en enda, enhetlig upplevelse. Vi ser Adobe som en partner i den kreativa processen.”
– Thomas Vaarten,
e-handelschef, A.S. Adventure

Vi tittade på våra analyser efter att vi lanserade den nya webbplatsen.

”Vi tittade på våra analyser efter att vi lanserade den nya webbplatsen. Under de första två veckorna ökade trafiken på webbplatsen med 30 procent.”
– Devarshi Hazarika,
Business Leader of Digital Experience Solutions, Mastercard

Vanliga frågor och svar om headless CMS.

Hur publicerar vi innehåll med ett headless CMS-system?
Innehållet hämtas till publiceringsmiljön via ett API, som sedan anpassar innehållet efter det program eller den teknik som används.

Kommer ett headless CMS-system att fungera för vårt varumärke?
Mogna kanaler som webben har störst nytta av ett kanalspecifikt CMS-system, så att teamen kan hålla jämna steg med den snabba innehållspubliceringen. Ett hybrid-CMS är däremot bättre för nya kanaler, eftersom affärs- och teknikteam måste kunna agera smidigt i mogna kanaler men ändå enkelt kunna återanvända innehållet i nya kanaler.

Vilka är de typiska användningsområdena för headless CMS?
Sajter som existerar på en enda sida (s.k. single page application), mobilappar, upplevelser för anpassade skärmstorlekar och nya kanaler är de primära användningsområdena för headless CMS.

Har Adobe Experience Manager stöd för headlessmiljöer?
Experience Manager är ett hybrid-CMS, vilket ger er valfriheten att använda det som ett fristående CMS-system eller som ett CMS-system utan användargränssnitt. Experience Manager lämpar sig dock bäst som en hybridlösning med stöd för kanalspecifik innehållshantering samtidigt som det erbjuder headlessfunktioner.

Varför är headless CMS en utmaning för organisationer?
Den största nackdelen är hastigheten. Ni kan även uppleva problem med till exempel resurshantering, åtkomstkontroll och säkerhet, arbetsflödeshantering för utveckling och publicering, versionskontroll, översättningar och personalisering.


Vad menas med ett fristående CMS-system?
Funktionerna för innehållsutveckling och -redigering är åtskilda från själva webbutvecklingsfunktionerna. Innehållet lagras i ett gemensamt arkiv som både IT- och marknadsföringsteam har tillgång till.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.

Let's talk about what Adobe Experience Cloud can do for your business.