Funktioner i Adobe Audience Manager

Data är en av era mest värdefulla tillgångar. Hur er datahanteringsplattform hanterar dessa är skillnaden mellan data som samlar damm och data som utgör basen för enastående digitala upplevelser. Adobe Audience Manager har de funktioner ni behöver för att lyckas med alla delar av datahanteringen, från insamling till segmentering, målinriktning och optimering. Ta en närmare titt och läs om varför Forrester gång på gång utser oss till ledare bland alla datahanteringsplattformar.

Datainsamling och centralisering

Börja er datainsamling i rätt ände.

Hur ni hanterar era data från början är avgörande. Om ni missköter de inledande stegen kan det leda till oförutsedda problem längre fram. Därför är våra funktioner för datainsamling och centralisering byggda för bättre och mer effektiv datainhämtning, med bland annat obegränsad filöverföring, smarta enhetsgrafer, retroaktivt skapade egenskaper, API-stöd och datainsamling från olika enheter.

Data Explorer
Definiera och segmentera målgrupper mer effektivt genom att skapa karaktärsegenskaper från både strukturerade och ostrukturerade data, så att ni kan agera direkt när data når Adobe Audience Manager.
Läs mer om datautforskande
Dataflöden
Ladda ned bulkdata som inkluderar ID:n för användare, egenskaper och segment samt andra parametrar för anpassad analys eller modellering som kan användas i externa system eller hämtas tillbaka till Audience Manager som segment.
Läs mer om dataflöden
Datainhämtning
Införliva online- och offlinedata från varumärkesinteraktioner och exponeringar över olika kontaktytor, bland annat CRM-system, kund-ID:n, callcenter, kassaterminaler, sakernas internet och digitalboxar.
Läs mer om datainhämtning
Enhetsgrafer
Hämta in data på enhetsnivå till Adobe Audience Manager och använd både deterministiska och sannolikhetsbaserade metoder för att länka samman enheter. Bygg en graf med egna inloggade data från Profile Link och data från Adobe Experience Cloud Device Co-op eller utöka er räckvidd med en extern enhetsgraf.
Läs mer om enhetsgrafer
#D92C4C

Behöver ni samordna era data med anonyma DMP-data?

Läs mer om Adobe Real-Time CDP

rgba(242,247,250,0.8)

Datahantering och -segmentering

Adresserbara målgrupper
Visa överlappningen mellan målgruppen och den valda målinriktningsplattformen, t.ex. en DSP, så att ni kan prognostisera och planera kampanjer innan ni aktiverar segment. Det finns även möjlighet att dela data med mål som exempelvis annonstjänster, DSP:er och annonsnätverk.
Läs mer om adresserbara målgrupper
Audience Marketplace
På vår privata och säkra marknadsplats kan ni enkelt köpa eller sälja data från andra aktörer och ingå samarbetsavtal med andra företag.
Läs mer om Audience Marketplace
Identitetshantering
Definiera hur enheterna ska länkas samman, antingen på användar- eller hushållsnivå, för att begränsa eller utöka målinriktningsparametrarna. Utifrån de profilregler ni konfigurerar kan ni hantera identiteter och leverera en enhetlig upplevelse över olika enheter.
Läs mer om identitetshantering
Look-alike-modellering
Nå fler än era kärnkunder och hitta nya, unika och värdefulla målgrupper baserat på externa data med vår egen TraitWeight-algoritm, som drivs av Adobe Sensei.
Läs mer om lookalike-modellering
Målmarknadssegmentering
Gruppera profiler i segment med Segment Builder så att ni kan inrikta er på era mest värdefulla användare och mäta ett segments population i realtid och förbättra kampanjresultatet.
Läs mer om målmarknadssegmentering

Hitta målgrupper bland alla ettor och nollor.

För ett otränat öga ser alla data ganska likadana ut. Men bland alla dessa ettor och nollor finns det faktiskt individer. Personer. Genom att använda artificiell intelligens i Adobe Sensei i kombination med bland annat lookalike-modellering, beräkning av segmentstorlekar samt boolesk logik för att kombinera och dämpa egenskaper, kan ni ordna och segmentera data på ett meningsfullt sätt.

Målinriktning och optimering

Klara, färdiga, optimera.

När ni nu har samlat in era data och bearbetat dem är det dags att fästa uppmärksamheten på segmenten. Med funktionerna för målinriktning och optimering i Adobe Audience Manager kan ni skicka segment till olika kanaler så att ni kan nå kunderna oavsett var de befinner sig. Och med verktyg för målgruppsanalys och Audience Lab för A/B-testning får ni den hjälp ni behöver för att optimera era kampanjer och få fler insikter, samtidigt som ni uppfyller kraven på regelefterlevnad och säkerhet tack vare våra datasekretesskontroller.

Segmentering för A/B-testning
Dela segment i ömsesidigt uteslutande grupper för att testa hur väl olika målinriktningsplattformar eller algoritmiska modeller fungerar för era nyckeltal, så att ni kan vara säkra på att ni gör rätt.
Läs mer om segmentering för A/B-testning
Målgruppsanalys
Få oöverträffad kundinsikt med dubbelriktad dataöverföring i realtid från Adobe Analytics. I målgruppsanalysen sammanförs två källor och ni får därmed mer robust och komplett rapportering med resultat på segmentnivå så att ni kan utveckla ännu bättre optimeringar.
Läs mer om målgruppsanalys
Datasekretesskontroller
Använd inbyggda kontroller för att förhindra att data aktiveras på sätt som kanske bryter mot integritetspolicyer eller användaravtal. Ni styr hur data används och vilka datakällor och mål som kan kopplas till personligt identifierbar information.
Läs mer om datasekretesskontroller
Realtidsmål
Aktivera dussintals mål som stöder överföring av segmentinformation i realtid. Försäkra er om att kunduppgifter uppdateras så snart kunden besöker eller utför något på er webbplats, så att ni alltid kan nå dem vid rätt tidpunkt.
Läs mer om realtidsmål
Personbaserade mål
Audience Manager är den första och enda datahanteringsplattformen som kan skicka egna målgrupper, både kända och okända, till personbaserade plattformar i stor skala.
Läs mer om personbaserade mål

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/audience-manager