Funktioner i Adobe Experience Manager Forms

Det kan vara knepigt att digitalisera alla affärsformulär och -dokument. Men med Adobe Experience Manager Forms är det enkelt, eftersom ni kan personalisera registreringen och kommunikationen individuellt för varje kund oavsett kanal och enhet. Om ni har siktet inställt på en digital framtid hjälper vi er att nå fram på nolltid.

Funktioner i Adobe Experience Manager Forms

Digital registrering

Visa att ni har digital dådkraft.

Era kunder lever och verkar i en digital värld, och de förväntar sig att ni också gör det. Vi kan hjälpa er att inte bara uppfylla deras digitala förväntningar, utan också överträffa dem, med hjälp av digitala formulär som är enkla att fylla i oavsett kanal eller enhet, online såväl som offline, direkt eller senare. Och ni kan spåra viktiga nyckeltal för att hela tiden förbättra den digitala upplevelsen för era kunder.

Visa att ni har digital dådkraft

Gör det möjligt för er fältpersonal att använda formulär på ett säkert sätt ute i fält, även offline, så att de kan bifoga foton och anteckningar, skicka formulär för godkännande och få elektroniska signaturer.

Läs mer om vår app för medarbetare på fältet

Fyll i formulär i förväg med data från backend-system, som CRM- och ERP-system, och skicka tillbaka ifyllda data till backend-systemet, så att kunderna inte behöver skriva in så många uppgifter.

Läs mer om automatisk formulärifyllning

Ändra formulär i realtid baserat på indata från användare, spara det kunden redan fyllt i så att de kan slutföra formuläret senare, fyll i data automatiskt för att minska risken för fel och verifiera data.

Läs mer om dynamiska formulär

Med våra användningsklara rapportpaneler kan ni enkelt analysera formulär för att spåra information på fältnivå, bortfall längs hela processen och viktiga förbättringsmöjligheter.

Läs mer om formulärrapportering

Gör det lätt för kunden att hitta relevanta formulär baserat på en enkel sökning, taggar, filter eller till och med geografisk plats – på valfri enhet via en personaliserad portal, med eller utan autentisering.

Läs mer om formuläridentifiering

Skapa formuläret en gång, förhandsgranska hur det ser ut och upplevs på olika enheter, publicera till valfri skärm och ge kunderna möjlighet att fylla i formulär på stående fot på den enhet de helst använder.

Läs mer om mobilklara formulär

Utforma och kör A/B-testning på olika versioner av formulär. Visa resultatet i realtid och utse vinnarna för att optimera konverteringsgraden.

Läs mer om att testa och optimera formulär

Skapa formulär och annan kommunikation

Konvertera automatiskt alla era gamla PDF-formulär och traditionella indatafält till digitala, mobilklara och anpassningsbara formulär som är kopplade till analysfunktioner och teman med Adobe Sensei.

Läs mer om automatiserad konvertering av formulär

Integrera datakällor utan något särskilt utvecklingsarbete och mappa enheter till formulärfält och dokument för att personalisera kundupplevelserna och automatisera ansökningsrutinerna för ert varumärke.

Läs mer om datamappning utan kodning

Ge specifika användare möjlighet att skapa, godkänna och publicera återanvändningsbara fragment (som adressblock eller juridisk information) i olika formulär och dokument för att försäkra er att om ni följer gällande regelverk.

Läs mer om fragmentbaserad redigering

Med våra användningsklara dataanslutningar kan ni ansluta till RDBMS (MySQL, SQL Server, Oracle), Microsoft Dynamics och andra backend-system och använda vanliga protokoll som OData, Swagger 2.0 Rest eller SOAP för att ansluta till i princip vad som helst.

Läs mer om användningsklara dataanslutningar

Håll er informerade om regeländringar och styr vem som har behörighet att redigera, godkänna och publicera specifikt innehåll, så att ni alltid följer internationella standarder för säkerhet och integritet när det gäller att skydda era kunders uppgifter.

Läs mer om säkerhet och regelefterlevnad i branschen

Koppla enkelt ert innehåll till tjänster för mänsklig översättning och maskinöversättning så att ni kan erbjuda era produkter och tjänster i hela världen med de vanligaste språken förkonfigurerade.

Läs mer om översättningstjänster

Skapa er egen varumärkesidentitet en gång för alla och använd den i alla formulär och dokument, så att era kunder får en enhetlig och engagerande upplevelse varje gång de interagerar med ert varumärke.

Läs mer om temaredigeraren

Utveckla en gång för alla och använd överallt.

Det finns ingen anledning att anstränga sig mer än nödvändigt. Molnbaserade arbetsflöden gör det enklare att skapa personaliserat innehåll för miljontals kunder över hela världen. Forms kan integrera kunddata för mer avancerad personalisering, översätta innehåll till flera språk, tillämpa återanvändbara innehållsfragment som adressblock i flera formulär och till och med automatiskt omvandla äldre PDF-formulär till digitala mobilresponsiva formulär.

Kundkommunikation

Skapa med kunden i åtanke.

När ni kan leverera rätt budskap till era kunder vid rätt tillfälle kan ni behålla era befintliga kunder och få nya. Med våra produkter kan ni skicka personaliserade meddelanden över alla kanaler enkelt och säkert genom att dra och släppa och med perfekt timing, tack vare alternativ för schemalagda meddelanden, on demand-meddelanden och massutskick.

Utforma, förhandsgranska, generera och leverera olika sorters material, bland annat schemalagda meddelanden, on demand-meddelanden eller massutskick.

Läs mer om massutskick och on-demand-kommunikation

Generera dokumentdata i flera olika format, bland annat PDF och PostScript, eller kombinera, ordna om och förbättra befintliga PDF- eller XDP-dokument.

Läs mer om dokumentgenerering

Kryptera och definiera rollbaserad åtkomst för att skydda PDF- och Microsoft Office-dokument innanför eller utanför er organisations brandvägg och uppdatera dem i realtid även efter att de har skickats.

Läs mer om dokumentsäkerhet och kryptering

Koppla samman era datakällor för att öka engagemanget och lojaliteten i kritisk kundkommunikation genom att enkelt bädda in personaliserade, interaktiva diagram i dem.

Läs mer om inbäddade diagram

Skapa, förhandsgranska och publicera mobilklart material för webben och för tryck med en och samma redigerare genom att dra och släppa återanvändningsbart innehåll från kanal till kanal.

Läs mer om flerkanalskommunikation

Leverera personaliserade budskap till varje enskild kund utan någon manuell hantering genom att integrera data från backend-system direkt i era dokumentmallar.

Läs mer om personaliserade meddelanden

Bädda in personaliserat innehåll och erbjudanden i dokument för att skapa fler tillfällen till kors- och merförsäljning vid alla kritiska kontaktytor på kundresan.

Läs mer om målinriktat innehåll

Onboarding och arbetsflöden

Skicka in ansökningar via anpassade arbetsflöden och en central kontrollpanel för granskning, godkännande och digitala signaturer från medarbetare bakom kulisserna – även på resande fot. 

Läs mer om kontrollpanelen för ansökningar

Generera och leverera automatiskt ett PDF-dokument och arkivera det sedan i ert innehållshanteringssystem eller ett valfritt arkiv och försäkra er därmed om att ni följer gällande regelverk.

Läs mer om registerdokument

Använd er av säkra, juridiskt bindande och pålitliga elektroniska signaturer för alla formulär och dokument under vilket steg som helst under godkännandeprocessen där flera kunder eller interna godkännare behöver signera samtidigt eller efter varandra med valfri e-signaturlösning, till exempel Adobe Sign.

Läs mer om elektroniska signaturer

Utforma arbetsflöden visuellt för att länka formulär, onboarding och kundkommunikation och integrera data kontinuerligt så att ni kan hantera innehåll och godkännanden i realtid.

Läs mer om visuell arbetsflödesredigering

Få enkelt med alla på tåget.

Slipp vara beroende av papper och penna och andra manuella processer för onboarding och arbetsflöden. Vi har en robust verktygslåda med allt ni behöver för att skicka ansökningar digitalt, följa godkännandeprocessen, samla in säkra, juridiskt bindande och pålitliga signaturer samt leverera och arkivera dokument i ert innehållshanteringssystem.


Ring oss och prata om vad Adobe Experience Manager Forms kan göra för ert företag.