Adobe Workfront + Adobe Experience Manager Assets + Adobe Creative Cloud.

Koppla samman Adobe Workfront, Adobe Experience Manager Assets och Adobe Creative Cloud och gör det till er allt-i-ett-lösning för kreativitet, innehåll och arbetshantering.

Marquee

Marknadsföringsteam i ett program, kreatörer i ett annat?

Det finns ett bättre sätt.

Effektivisera och skalanpassa innehållsproduktion genom att koppla Creative Cloud och Experience Manager Assets till Workfront, den branschledande arbetshanteringslösningen som kopplar samman människor, processer och tekniker i hela organisationen. Kreatörer kan hantera och spåra projekt, samarbeta och dela mediefiler utan att lämna Creative Cloud och marknadsförare kan prioritera arbete och godkänna projekt i Workfront samtidigt som de hanterar mediefiler och publicerar upplevelser från det digitala resurshanteringssystemet.

Hantering av innehållslivscykeln

Fullständig innehållshantering från koncept till färdigt material, godkännande och leverans.

Bättre samarbete mellan teamen

Kommunikation i social stil och onlinegranskningar och -godkännanden minskar mängden e-post och tiden till marknaden.

Sammankopplade arbetsflöden

Teamen har fullständig insyn i projekten och kan skicka och ta emot uppdateringar direkt från arbetsytan.

AI-stött innehåll i stor skala

Automatiserade arbetsflöden för det digitala resurshanteringssystemet gör att marknadsförare enkelt kan hantera mediefiler och självständigt skapa varianter av mediefiler.


Utforska varje del av den här vinnande kombinationen.

Adobe Workfront ‒ fullständig arbetshantering.

Workfront förenar alla våra program med automatiserade arbetsflöden som underlättar samarbete och eliminerar arbetskaos, så att ni kan skalanpassa er innehållsproduktion och leverera personaliserade upplevelser snabbare.

  • Dagliga uppgifter prioriteras för att nå mål och utjämna arbetsbelastningen.
  • Realtidsuppdateringar gör så att alla team och intressenter är aktuella.
  • Onlinegranskningsverktyg och automatiserade arbetsflöden låter intressenter granska och godkänna innehåll från sitt favoritprogram.
  • En mängd olika metoder stöds, inklusive Agile.

Adobe Experience Manager Assets ‒ resurshanteringssystemet som aktivt skalanpassar innehåll.

Det här resurshanteringssystemet gör mer än att hysa mediefiler. Det låter dig leverera optimerade, personaliserade upplevelser i alla kanaler samt på alla enheter och skärmar med en enda mastermediefil.

  • AI-drivna arbetsflöden låter dig enkelt hitta, redigera, hantera och leverera hundratusentals mediefiler.
  • Creative Cloud-integreringar samordnar arbetsflödet och ser till att det är enhetligt med hjälp av verktyg som versionshantering.
  • AI och maskininlärning taggar, beskär och anpassar automatiskt bilder och videor på sekunder för leverans i flera kanaler.

Adobe Creative Cloud ‒ kreativa verktyg med samma gränslösa potential som du.

Kreativa resurser är grunden för fantastiska digitala upplevelser. Adobe Creative Cloud ger dig allt dina kreativa team behöver för att ta er organisation in i framtiden.

  • Kreativa appar och tjänster i världsklass som stöds av branschledande AI-teknik.
  • Inbyggda integreringar med Adobes marknadsföringsverktyg för företag.
  • Sammankopplade kreativa program gör att alla kan skapa varumärkesefterlevande innehåll själva.

”Med Workfront har vår marknadsföringsavdelning fått större insyn, bättre processtransparens och snabbare genomförande.”

Marianna Kantor, Chef Marketing Officer, Esri

Kontakta oss, så ska vi prata om vad Adobe kan göra för ert företag.

Stående