#f5f5f5

Adobe GenStudio

Revolutionera er innehållsleveranskedja med hjälp av generativ AI.

Adobe GenStudio är en heltäckande lösning som snabbar upp och förenklar er innehållsleveranskedja med hjälp av generativ AI och intelligent automatisering. Integrera snabba kreativa uttryck med sofistikerad aktivering för att leverera fantastiskt innehåll i varje kanal.

Titta på översikten

Vad är en innehållsleveranskedja?

En innehållsleveranskedja samlar människor, verktyg och arbetsflöden så att ni på ett effektivt sätt kan planera, skapa, producera, leverera och mäta innehåll. När kunderna i en allt snabbare takt efterfrågar upplevelser som har en högre kvalitet, samtidigt som flera kanaler och format innebär en ökad komplexitet, behöver varumärkena revolutionera sitt förhållningssätt till innehåll.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/homepage/desktop-content-supply-chain

Omvandla er komplicerade innehållsprocess till en smidig lösning.

Kravet på nytt innehåll ökar varje dag. Innehållets livscykel – från koncept till leverans – är emellertid komplicerad och tidskrävande. Med Adobe GenStudio kan ni hantera hela processen från början till slut på ett smidigare sätt – från strategi, idékläckning och skapande till godkännande, leverans och analys. Vår integrerade lösning hjälper er att skapa innehåll i stor skala, förkorta tiden till marknad, optimera innehållets prestanda och öka avkastningen på era investeringar.

Innehållsskapande som drivs av generativ AI

Skapa nytt och omväxlande innehåll snabbt med generativ AI från Adobe Firefly och Adobe Express med ett lättanvänt gränssnitt som kopplar samman företagets data och arbetsflöden.

Smidiga samarbeten

Skapa arbetsflöden för företagsinnehåll och återanvänd innehåll genom en enda portal via Adobe Workfront, Adobe Experience Manager och Adobe Creative Cloud.

Koppla samman leverans och insikter

Aktivera innehåll via vilken kanal som helst och få omedelbara insikter om innehållets prestanda med hjälp av Adobe Experience Cloud.

Kraften hos generativ AI

Gå från idékläckning till kanalövergripande innehållsleverans på kort tid med Adobe Firefly för att skapa varumärkesinnehåll i otroligt stor skala. Med Adobe GenStudio kan ni:

  • Använda generativ AI för att skapa innehåll som är utformat för säker kommersiell användning.
  • Jobba med Adobe för att anpassa modeller med hjälp av era egna resurser och ert varumärkesspecifika innehåll.
  • Få åtkomst till API:erna i Adobe Firefly över olika plattformar för att effektivisera arbetsflöden och automatisering.
  • Utnyttja integrerade arbetsflöden för att koppla samman AI-genererat innehåll och viktiga tjänster för redigering, samarbete och aktivering.

Läs mer om Firefly

Flexibilitet i enterpriseklass

Skala upp arbetsflöden för marknadsföring, stöd nya intressenter och aktivera innehållsimplementering i realtid. Adobe GenStudio hjälper organisationer att jobba snabbt, eftersom fler teammedlemmar kan skapa innehåll för olika kanaler med Adobe Express – som nu är integrerat med Adobe Experience Cloud.

  • Marknadsförare kan skapa, redigera och ta fram versioner av varumärkesgodkända resurser för omedelbar personalisering.
  • Distribuerade team kan hantera innehållsbehov som är specifika för kanaler, målgrupper och platser.
  • Skapa och leverera innehåll snabbare samtidigt som ni säkerställer att varumärkesstandarder och övergripande styrning upprätthålls.

Se hur Express fungerar

Effektivisering och utgiftsoptimering

Innehållsproduktivitet och kostnadsminskningar kan gå hand i hand. Adobe GenStudio förändrar ekonomin i innehållsproduktionen över de kreativa och aktiverande processerna, så att ni kan skapa volymen och variationen som ni behöver – utan att resultatet blir lidande.

  • Planera, hantera och spåra era innehållsinitiativ för att optimera resurser och budget.
  • Samordna på ett effektivt sätt över olika team – från brief till kreativt idékläckande, granskning, godkännande och leverans.
  • Skaffa er djupgående insikter i innehållets prestanda över olika kanaler.

Hjälper företag att öka verksamhetens genomslagskraft.

https://business.adobe.com/customer-success-stories/tmobile-workfront-case-study.html | T Mobile

T-Mobile

92 % färre marknadsföringsmöten

Läs mer

https://business.adobe.com/customer-success-stories/xfinity-creative-customer-story.html#_dnt| xfinity

Xfinity

Tre gånger målet för besparingar i byråkostnader

Läs mer

https://business.adobe.com/customer-success-stories/orvis-case-study.html#_dnt | Orvis

Orvis

75 % minskning av tiden det tar att skapa projektplaner

Läs mer

https://business.adobe.com/customer-success-stories/under-armour-case-study.html#_dnt | Under Armour

Under Armour

Resurshämtning tar nu 10 minuter i stället för 5 dagar

Läs mer

https://business.adobe.com/customer-success-stories/prudential-case-study.html#_dnt | Prudential

”Nu ökar vi verksamhetens effektivitet och innehållets snabbhet genom att koppla samman verktygen som de kreativa teamen använder med marknadsföringssystemen nedströms.”

Anna Hudes, Chief Product Officer, Prudential Financial

Relaterat innehåll

Content as a Service - aem-sites - Tuesday, October 10, 2023 at 17:21

Form as a Service - Offer Form for a.com - Global (79) - Thursday, 1 February 2024 at 14:13